GLADE KLIENTER ER DEN BEDSTE REKLAME


Totum MasterClass er en 1-årig overbygningsuddannelse, som kun bliver tilbudt til uddannede Totum kropsterapeuter og uddannede kropsterapeuter fra andre skoler.

Styrk dine kompetencer som kropsterapeut og få flere klienter
Filosofien bag Totum MasterClass er enkel; jo dygtigere du er, des flere klienter får du. Med kompetencer inden for Ledfrigørelse, og terapeutiske færdigheder såsom Stress, Chok og Traume behandling, vil du stå endnu stærkere i behandlingen af klienter med tungere problemstillinger.

Jo mere indsigt og jo flere færdigheder du har i den værktøjskasse, des bedre kan du hjælpe dine klienter. Og glade klienter er den allerbedste reklame, du kan få.

KURSUS INDHOLD


MasterClass kurset er sammensat af emner, udvalgt fra både de behandlingstekniske og terapeutiske fagområder, så du opnår en dybdegående og afrundet styrkelse af dine kompetencer som behandler.

KROPPEN

Fra det tekniske fagområde har vi udvalgt følgende emner:

 • Udvidet Meridianlære
 • Teknikker
 • Ledfrigørelse

Disse emner vil hjælpe dig til at blive en endnu mere fintfølende og sikker behandler

PSYKEN

Fra det terapeutiske fagområde har vi udvalgt følgende emner:

 • Indrebarn
 • Kropstyper
 • Stress-Chock/Traume

Gennem disse kurser vil du få nye tilgange til at klarlægge de psykiske problemstillinger du oplever hos dine klienter

”Jeg har altid gerne villet kunne rette nakker, men jeg troede aldrig jeg ville komme til det. Det har jeg lært. Og jeg er helt tryg og komfortabel ved at gøre det nu. Og mine klienter elsker, at jeg gør det. Det er et sindssygt konkret værktøj at have med sig”
Læs hele Siff’s oplevelse med Masterclass HER Siff Storm

Kropsterapeut, Klinik Storm Sorgenfri

UNDERVISNINGDATOER


Næste MasterClass hold starter: d. 14/11- 2019

 • Teknikker d. 14-15/11 2019
 • Udvidet Meridianlære Dato følger
 • Internat i Barcelona Dato følger
 • Stress-Chock/Traume Dato følger
 • Ledfrigørelse Dato følger
  Supervision: Dato følger

Hele kurset- inklusiv 6 dages internat i Barcelona – koster kr. 36.325,-
Masterclass rabat er kr. 5.000,-
Samlet pris kr. 31.325,-

KURSUSBESKRIVELSER


Udvidet Meridianlære
– Et dybdegående kursus i behandling ud fra meridianernes tilstand.   Kunne du tænke dig at gå i dybden med kroppens meridianer og virkelig flytte dine klienter? Måske har du allerede oplevet dine klienter – eller dig selv – gå ind i krampetilstande eller begynde at ryste. Men hvad fik det til at ske, og hvordan kan du bruge disse katarsis-processer som eteffektivt redskab i dine behandlinger? På dette kursus vil du få en dybdegående forståelse af kroppens energetiske processer, de forskellige organers sammenhæng og deres indre forløb. Gennem grundig teori og en masse arbejde ved briksen, lærer du at arbejde med de dybe psykiske processer og lægge en behandlingsstrategi ud fra meridianernes tilstand. Kurset undervises af Adam Wolden-Ræthinge, som har mange års erfaring med det kropsterapeutiske arbejde med meridianerne. Faktisk er han lidt af et leksikon af viden om de psykiske sammenhænge, og du vil få en masse viden, som du kan tage direkte ind i arbejdet med dine klienter. Adam har tidligere undervist i kommunalt regi, på flere psykoterapeutiske uddannelser, Det Kongelige Teaters Operaakademi og på Body-SDS uddannelsen Kurset er først og fremmest tilrettelagt ud fra en Totum kropsterapeuts behov. En Totum kropsterapeut har f.eks. især behov for at kende de følelsesmæssige aspekter af meridianbanerne ret grundigt, hvordan man tilrettelægger en behandlingsstrategi ud fra meridianernes tilstand, samt nogle af de kraftige reaktioner, der kan forekomme når man arbejder direkte på meridianerne. Det er de 10 organmeridianer plus den endokrine og kredsløbsmeridianen, der er i fokus. Vi lægger ud med at supplere op på den viden, du fik på Totums grunduddannelse og på meridianernes psykologi. Hvad er f.eks. forskellen på miltens og bugspytkirtlens psykologi? Og hvordan aktiverer man meridiansystemet mest hensigtsmæssigt ved let, moderat, stærk angst samt chok/traume? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan man sætter ind, og 5-Element teorien giver en nøgle til at forstå hvorfor. Som deltager kommer du til at mærke kraften på egen krop – du vil både give og modtage behandling under supervision af Adam Wolden-Ræthinge. Du lærer også de særlige trancepunkter, der dæmper energisystemet igen og sender kroppen ind i en dyb, helende tilstand. Formålet med kurset er, at du bliver endnu bedre til at flette teorien sammen med de teknikker og metoder, du allerede kender. På den måde opnår du en endnu mere kraftfuld proces hos dine klienter – og flytter dem dermed længere. For at få mest muligt ud af kurset, er det vigtigt, at du læser op på din meridianteori fra grunduddannelsen.   Varighed: 2 dage fra kl.09.00 – 16.30.
Ledfrigørelse
På dette intensive 4-dages kursus vil du lære at ledfrigøre kroppen med fokus på nakke, ryg og lænd. Efter de tre dage vil du være i stand til at lave en vurdering af ryggen, og ud fra den vil du kunne se, hvor ryggen er låst og dermed hvor der specifikt er behov for ledfrigørelse. Sidst, men ikke mindst, vil du være i stand til at frigøre de låste led! Efter de 4 dage med undervisning ligger der 5 aftner med supervision/undervisning af det nye stof, her skal der trænes og arbejdes ved briksen, således at du bliver fortrolig med de nye teknikker. Supervisionen vil forgå med 1 uges mellemrum, således at du har mulighed for at arbejde med det på klienter i mellemtiden. På kurset lærer du om ryggens anatomi, funktion og om sikkerhed i forbindelse med teknikkerne. Ved hjælp af en række tests og med den viden, du får med dig, vil du være i stand til at tage højde for ryg-, nakke- og lændesygdomme i dine behandlinger. På den måde kan du hjælpe dine klienter med de rette værktøjer og med sikkerheden i orden. Selvom kurset lægger vægt på en grundig gennemgang af vigtig teori, er der som sædvanligt lagt stor vægt på, at du lærer gennem dine hænder og din egen krop. Det er kun gennem praktisk erfaring med teknikkerne, at du kan hjælpe dine klienter i din egen praksis. Derfor træner du teknikker på og med dine holdkammerater, selvfølgelig under supervision og vejledning af erfarne undervisere. Også denne gang er det Cem Öz, som står for undervisningen. Cem har også undervist på de tidligere MasterClass i ledfrigørelse, og med sin imponerende viden, ekspertise og evne til at formidle er han blevet en uundværlig del af kurset. Cem Öz er osteopat med speciale i ryg- og idrætsskader. Han har egen praksis og arbejder derudover som ekstern underviser på UCC (fysioterapeut udd.) samt som underviser på Correction Academy. Han bestræber sig altid på, med ydmyghed, at dele sin viden og erfaring med sine elever, og han er god til at formidle kompliceret viden, så alle kan forstå det. Med sin store praktiske erfaring og teoretiske viden indenfor strukturelle og funktionelle sygdomme hos mennesket, er Cem’s undervisning en oplagt mulighed for at suge til sig og udvikle sine kompetencer. Med ledfrigørelse af nakke, ryg og lænd vil du kunne hjælpe dine klienter endnu mere effektivt. Sidder der en låsning i rygsøjlen, som skaber pres på en nerve, vil dette forplante sig videre ud i kroppen. Med frigørelsen af det låste led, kan du gå direkte til problemets årsag og genoprette nervens optimale funktion. Din nyerhvervede viden og erfaring kan du efter kurset anvende direkte i dit daglige arbejde ved briksen, og det vil være et fantastisk værktøj til at hjælpe dine klienter på en helt ny måde. Spids blyanten og åbn øjne og ører, for der vil komme en masse viden og guldkorn i løbet af de tre dage, kurset varer. Varighed: 2 x 2 dage fra kl.09.00 – 16.30. samt 5 supervisions aftner.
Forsvarsmønstre og Karakterstruktur
”Kropstyper – på briksen – forstå din klients grundtema”   Vi arbejder alle med at hjælpe vores klienter med at give slip. Slip vejret, siger vi tit. Hvis vi forstår, hvordan og hvorfor vores klienter holder fast, kan vi meget lettere guide dem til at slippe. Nogle holder sammen på sig selv for ikke at splintres, nogle holder fast ved at gribe ud, nogle holder oppe, nogle holder inde og andre holder tilbage.   Det er alt sammen mekanismer, der peger hen på 5 forskellige grundlæggende måder at håndtere pres og overvældende situationer på – i daglig tale kaldet forsvarsmekanismerne. Disse mekanismer er lagret i kroppen i det, som kaldes muskelpansringen, og de kan være så stærke, at de danner grundlaget for meget af vores personlighed eller karakter. Dermed afspejler kroppens struktur vores karakter.   Formålet med dette kursus er at gøre dig endnu bedre til at møde, forstå og ikke mindst behandle dine klienter og dermed kunne give klienterne den selvindsigt, der skal til for, at de kan møde sig selv og verden på en bedre måde.   På kurset lærer du følgende:

 

 

 

 • Du lærer de 5 strukturers særlige kropslige og energetiske kendetegn at kende, og du får en grundig indføring i de specifikke spændingsmønstre – og ikke mindst forskellene på disse. Med forståelse af grundtemaet for hver enkel struktur og kropstype vil du få et sprog, der gør det lettere at tale direkte til kroppen. Alt i alt giver dette dig en forståelse for hvilke behandlingsmæssige tilgange, som virker (og ikke virker!) til hver af kropstyperne.

 

 • Du lærer at genkende strukturerne og arbejde med dem på en måde, som kan omsættes direkte ved briksen. Gennem undervisningen lærer du at afkode og forstå de mekanismer, som ligger til grund for de overordnede følelser og måder at agere på, ˇsamt kroppens grad af over- eller underspændthed. Således har du mulighed for at bringe din klient tættere på en forståelse af sin egen ”grundproblematik”. Med udgangspunkt i karakterstrukturernes fysiske og psykiske forsvarsmekanismer, som jo også aktiveres under en behandling, vil undervisningen give dig en forståelse for, hvorfor nogle ”tilgange” til det at behandle (hårdt/blødt, styrende/foreslående, insisterende/inviterende) virker bedre til nogle typer af klienter end andre.

 

 • Endelig vil undervisningen give dig indsigt i din egen primære karakterstruktur og hvilke temaer, der ligger til grund for den. Dette vil give dig en forståelse for din egen tilgang til at behandle, samt hvorfor du har lettere ved at hjælpe nogle typer af klienter end andre. Med andre ord bliver du med denne viden mærkbart bedre til at møde, forstå og guide dine klienter – og dermed hjælpe dem videre mod et friere liv.

 

 • Du vil på dette kursus specifikt lære om fysiske kendetegn ved de respektive strukturer helt ned på muskel- og seneniveau. Vi vil gennemgå specifikke spændingsmønstre for hver af strukturerne, og hvordan du genkender dem på briksen.

Søren Møller blev uddannet kropsterapeut hos Body-SDS i København i 2006 og har siden arbejdet som selvstændig terapeut i Aarhus og på Samsø. Søren har været partner og underviser på ManuVision og er nu underviser på Totum uddannelsen i Aarhus. Søren har gennem hele sit virke haft en særlig interesse for menneskets indre bevægelser (særlig dem som ikke flyder frit og ikke er så synlige), samt hvordan disse manifesterer sig i kroppen. Søren viser hvordan vi med kropsterapien kan sætte disse bevægelser fri og give mennesket mere plads.

Kurset er en del af internatet i Barcelona.

Udvidede Teknikker
Kurset er for dig, som ønsker at udvide din værktøjskasse med en masse nye og spændende teknikker, og som vil supplere din grunduddannelse med effektive værktøjer, der gør en forskel. På kurset vil du lære en række teknikker, som er mere avancerede end dem, du lærte på grunduddannelsen. Nu hvor du er uddannet og har et solidt fundament, er tidspunktet rigtigt til at udvide værktøjskassen med nye effektive teknikker, som du kan integrere direkte i dine behandlinger Det bliver nogle spændende dage med høj energi og masser af ny viden, som du kan bruge med det samme. På denne workshop vil Marcus Heller dele ud af sin enorme viden om krop, smerter og kropsterapi. Marcus har gennem 15 års arbejde og behandling opfundet mange nye teknikker, som effektivt løsner kroppen. Nogle af workshoppens teknikker er desuden blevet videregivet fra andre dygtige behandlere, flere af teknikkerne kan du bruge til specifikke problematikker i bevægeapparatet. Kurset har fokus på nye teknikker og teknik-”nørdning”. Du vil blive undervist i alle de teknikker Marcus har samlet op og bruger til at løsne en nakke eller en skulder, afspænde en kæbe, få en muskel til at slappe af eller få migrænen til at forsvinde etc. Uanset om du ønsker nye teknikker til at løse specifikke fysiske problemstillinger eller til at løsne kroppens forsvar og panser, så vil du finde et masse nye muligheder her. Workshoppen vil åbne dine øjne for alle de forskellige måder vi kan arbejde med og stimulere kroppen på. Dette vil også sætte skub i din egen udvikling som behandler, og du vil begynde selv at opfinde og forfine dine teknikker hen ad vejen. Så hvis du ønsker at dykke endnu dybere ned i en verden af teknikker til vores fantastiske bevægeapparat – Så kom og leg med! Varighed: 2 dage fra kl.09.00 – 16.30.
Indre Barn – Udviklingstraume
Hvad gør vi for at hjælpe klienten af med de følelsesmønstre og eftervirkninger af traumer, der vender tilbage gang på gang? Hvordan kan vi arbejde både effektivt og indfølende med de mønstre og oplevelser, der tidligt i livet er blevet ”kodet” ind? ”Indre Barn” er en psykoterapeutisk visualiseringsmetode, der tager udgangspunkt i kroppens udtryk og udvikling. Nogle gange står vi overfor en klient, hvor vedkommendes problemer og blokeringer stammer helt tilbage fra barndommen. På et tidspunkt har klienten oplevet noget traumatisk, som har sat udviklingen i stå og hæmmet vedkommende både fysisk og psykisk. På dette kursus vil du lære, hvordan du via visualisering og spørgeteknik kan få klienten til, at slippe et traume fra fortiden og dermed sætte gang i udviklingen, hvor den er gået i stå. Vi hjælper med andre ord klienten til, at komme videre i sit liv og sin udvikling, så han/hun bedre kan udnytte sit potentiale som menneske, og derved skabe større livskvalitet og frihed i sit liv. De tidligere kurser i Indre Barn har været store succeser. De tidligere elev-hold har været tydeligt begejstrede over på én gang, at få nye indsigter i sig selv – og samtidig få et hamrende effektivt værktøj, der virkelig flytter klienterne i forhold til de følelsesmæssige problematikker. Du behøver ikke være kropsterapeut for at deltage i dette kursus. Visualiseringsteknikken er kraftfuld uanset hvem den benyttes af. Terapien taler underbevidsthedens sprog og af samme grund lægger vi stor vægt på, at terapien udføres ansvarligt og kompetent. Ronni Vistisen, som underviser i Indre Barn-kurset, har mange års erfaring i arbejdet med Indre Barn-terapi – både i arbejdet med sig selv og sine klienter. Bare spørg ham om, hvordan Indre Barn terapi har påvirket hans egen kropsholdning! På kurset lærer du at se kroppen og genkende blokeringer og udtryk, som er tegn på barndomstraumer. Du får værktøjer til at guide klienten gennem visualiseringen og hjælpe ham/hende til, at kontakte gemte potentialer og udviklingsmuligheder i sig selv. Gennem sparring og supervision sikrer vi, at du kan udføre teknikken korrekt, så du virkelig kan flytte dine klienter og groundeoplevelsen i dem igen. Dette kursus vil dine klienter takke dig for. Og vi er sikre på, at du også vil mærke metodens effektivitet og dybde i din egen krop.

 

Kurset er en del af internatet i Barcelona

Stress, Chok og Traume
STRESS, CHOK, TRAUMER & PTSD – koblingen til vagusnerven og den polyvagalenerveteori

Som kropsterapeut – og menneske – har du sikkert allerede erfaret, at kroppen husker det liv, vi har levet. Og at livet for nogle mennesker har budt på voldsomme oplevelser. Ulykker, overgreb, mobning og vold kan have en så fundamental indvirkning på krop og psyke, at livet bliver fundamentalt forandret. Så hvordan hjælper vi vores klienter videre? Hvordan hjælper vi vores klienter tilbage til en tilstand, hvor fortidens oplevelser kan blive i fortiden i stedet for at farve og spænde ben for livet nu og her?

På denne 3-dages workshop vil du få et indblik i hvad der sker i krop og nervesystem under stress, chok, traumer og PTSD. Med afsæt i det autonome nervesystem og vagusnerven lærer du, hvordan du som kropsterapeut kan imødekomme disse problematikker i dit arbejde ved briksen. Workshoppen giver dig en forståelse af koblingerne mellem stress, chok og traumer og omstændighederne omkring traumet, der fører til PTSD.

Gennem workshoppen integrerer vi de teknikker du har med fra din grunduddannelse og tilføjer nye stærke metoder til at arbejde med chok og PTSD. Du får viden om, hvordan du som behandler kan identificere forskellige former for chok hos en klient – og ikke mindst hvordan du kan hjælpe klienten med at løsne den låsning, som choktraumet har efterladt i krop og psyke.

Der vil være fokus på at blive i stand til at spotte det kropslige udtryk hos en klient og de kropslige mønstre mellem choktraumer, udviklingstraumer og PTSD.

 • Hvordan genkender du som behandler forskellige typer af chok?
 • Hvordan afspejles de i klientens fysiske og psykiske fremtræden?
 • Hvorfor opstår overspænding og underspænding i kroppens muskulatur, fascier og bindevæv?
 • Hvordan kan du kende forskel på udviklingstraumer og choktraumer?
 • Hvordan genkender du kropsudtryk og øjenudtryk ved PTSD?

Vi vil beskæftige os med de psykologiske ”hotspots” – dvs. hvilke psykologiske temaer der indikerer chokbeslutninger, og hvad du som behandler kan gøre, samt ikke mindst; hvornår du skal undlade fysisk berøring og behandling, fordi klienten ikke er i stand til at rumme det. Her vil du desuden lære hvordan du kan arbejde med kroppen og nervesystemet gennem andre redskaber.

Underviser på workshoppen er Rudi Sorgenfri. Rudi er uddannet kropsterapeut hos TOTUM og arbejdssociolog fra CBS, og han har siden 2014 arbejdet som fuldtids kropsterapeut 1-1 og i grupper. Rudi har suppleret TOTUM uddannelsen med flere redskaber til at arbejde med PTSD bl.a. hos soldater og ansatte i fængselsvæsenet. Metoderne bruger han også i sit arbejde med at hjælpe stressramte tilbage igen efter de følgevirkninger længere tids stressrespons har på krop, psyke og relationer.

Varighed: 2 dage fra kl.09.00 – 16.30.

BESTIL DIN PLADS MED DET SAMME

Du kan bestille din MasterClass ved at underskrive denne aftale. Du vil efterfølgende modtage en faktura som skal betales senest 30 dage før kurset starter.

BESTIL NU

BETAL LIDT AD GANGEN


”Det var især Indre Barn og Karakterstruktur, der flyttede noget for mig. Men det var generelt en god oplevelse at få præsenteret så bred en vifte af nye vinkler og muligheder, som vi kan bruge inden for kropsterapien.”
Læs hele Pernilles oplevelse med Masterclass HER Pernille Ørskov

Kropsterapeut, Pernilles Krops- og Psykoterapi

VIL DU HELLERE BETALE I RATER?

Du kan få hjælp til finansiering af din Masterclass gennem vores samarbejdspartner, Basis Bank mod et gebyr.

Du kan f.eks afdrage over 36 måneder for kun kr. 990,- pr. md / i alt kr. 35.646,-.
For at indgå en aftale om afdrag skal du forhåndsgodkendes af Basis Bank.

LÆS MERE OG ANSØG HER

”Det var især Indre Barn og Karakterstruktur, der flyttede noget for mig. Men det var generelt en god oplevelse at få præsenteret så bred en vifte af nye vinkler og muligheder, som vi kan bruge inden for kropsterapien.”
Læs hele Pernilles oplevelse med Masterclass HER Pernille Ørskov

Kropsterapeut, Pernilles Krops- og Psykoterapi

VIL DU HELLERE BETALE I RATER?

Du kan få hjælp til finansiering af din Masterclass gennem vores samarbejdspartner, Basis Bank mod et gebyr.

Du kan f.eks afdrage over 36 måneder for kun kr. 990,- pr. md / i alt kr. 35.646,-.
For at indgå en aftale om afdrag skal du forhåndsgodkendes af Basis Bank.

LÆS MERE OG ANSØG HER

Bestil brochure om Totum her

Vi sender brochuren snarest - så hold øje med din indbakke :-)

Bestil brochure om Totum her

Vi sender brochuren snarest - så hold øje med din indbakke :-)