FILOSOFIEN BAG BEHANDLINGEN

Marcus Heller

24. oktober 2021

Indhold

Filosofien bag Behandlingen

Totum betyder helhed. Det kommer af at vi ser mennesket som en helhed. Selvom få nok ville påstå noget andet – altså at mennesket ikke er en helhed – er der indenfor mange behandlingsformer en tendens til at reducere mennesket til mange små dele, som man kan behandle isoleret. Har man ondt i hovedet, kan man tage hovedpinepiller. Er man ulykkelig, kan man tage lykkepiller. Har man smerter fra en stiv nakke, kan man afspænde den stive nakke og så videre. 

Mens denne form for isoleret behandling bestemt er god i nogle tilfælde, ser den bort fra, at mennesket er en helhed. Hovedpine, nedtrykthed og nakkestivhed er en del af et sammenhængende hele, og i den perfekte verden behandles de helhedsorienteret.

Det gør man i Totum kropsterapi, der er en behandlingsform, som arbejder med krop og psyke på samme tid. Behandlingen er derfor særlig effektiv til at behandle problematikker opstået i et samspil mellem krop og psyke. For eksempel længerevarende stress ledsaget af nakkespændinger, kronisk hovedpine, infektionstilstande eller en autoimmun sygdom. Eller angst ledsaget af mavesmerter eller søvnproblemer.

Disse problematikker og mange andre kan forebygges og behandles i en Totum kropsterapi. Og alle kan have gavn af behandlingen – uanset alder og fysik.

På briksen hos Marcus

Som klient hos Marcus er du i hænderne på én af Danmarks bedste kropsterapeuter. Med sin lange erfaring med at behandle skader og smerter og sin store viden om sammenhænge mellem krop og psyke har han en sjælden evne til at se din problematik i en større sammenhæng og tage fat om dens dybere årsager.

Når Marcus leder efter årsagen til sine klienters problemer, ser han på hvordan psyke og krop påvirker hinanden og hvordan kroppens nervesystem og hierarkier spiller ind i lige netop den klient.

Mange skader og skavanker skyldes på den ene eller anden måde overbelastning. Enten overbelaster man sin krop, eller man er følelsesmæssigt overbelastet af et hektisk liv eller en tung følelsesmæssig bagage – eller begge dele. Når det har stået på længe nok, begynder symptomer på en længerevarende stressbelastning at vise sig. Hovedpine, indre uro, søvnproblemer, hjertebanken, energiforladthed, betændelsestilstande og muskelspændinger. Og hvis de symptomer begynder at udvikle sig til anfald af hovedpine, angst, kroniske smerter og depressive perioder, søger mange hjælp. Nogle af dem havner i Marcus’ hænder.

Marcus ser hjernen og nervesystemet som det øverste lag i ’kroppens hierarki’. Her opstår stressen og sætter kroppen i alarmberedskab. Lever man, som mange af vi moderne mennesker gør, med et højt stressniveau i lang tid ad gangen, begynder der at opstå problemer på lavere niveauer i kroppens hierarki. Vi får højere blodtryk og vejrtrækningen bliver overfladisk, så kroppen ikke bliver iltet og ernæret særlig godt samtidig med at fordøjelsen nedprioriteres. Det gør os syge og giver smerter i kroppen.

Når vi siger, at Marcus tager udgangspunkt i de belastninger i dit liv, som er årsagen til de problemer du kommer med, mener vi, at han ser på stressbelastningerne, der giver dig hovedpine, fordøjelsesproblemer, angst eller lignende, fremfor at se isoleret på de enkelte symptomer.

At se sammenhægende og arbejde med de dybereliggende årsager til klientens problemer er Marcus’ speciale.

Vi har hver især over 200 knogler og mere end 600 muskler omgivet af bindevæv, som holder det hele på plads, mens millioner af nerveceller får alt sammen til at samarbejde. Kroppen er sammenhængende hele, et kolossalt samspil mellem celler, der skal sikre indre ligevægt.

I dette arbejde prioriterer kroppen i sammen med bevidstheden konstant, hvad der er vigtigst at tage hånd om. Det kalder vi Kroppens hierarki og øverst i det er kroppens overlevelse her og nu. Med andre ord er stress højest i hierarkiet, fordi stress er kroppens alarmberedskab, når vi oplever noget som farligt eller krævende.

  • Stress (altså at undgå fare)
  • Cirkulation
  • Organer
  • Muskler, sener og led.

 

I en stressrespons frigives stresshormoner, som blandt andet nedsætter fordøjelsen, får blodtryk og hjertefrekvens til at stige, øger blodsukkeret og gør musklerne er klar til at yde optimalt. Reaktionen er ofte hjælpsom og er i hvert fald ikke farlig i sig selv. Men lever man, som mange af vi moderne mennesker gør, med et højt stressniveau i lang tid ad gangen, begynder der at opstå problemer. Mange bliver ganske enkelt syge, får skavanker og smerter, fordi kroppen ikke kan varetage alle andre funktioner optimalt, hvis dens stressniveau er for højt. Det være sig fysisk, psykisk eller kemisk stress.

Psykiske stress kan koges ned til en oplevelse af krav på den ene side og en oplevelse af ressourcer på den anden.

Fysisk stress er udløst af, at kroppen er udsat for en for stor eller uhensigtsmæssig fysisk belastning for længe. Det kan være mængden af træning eller mangel på søvn.

Kemisk stress er trigget af en uhensigtsmæssig kemisk belastning, såsom rygning eller brug af medicin.

De tre former for stress er adskilte her, men det er de sjældent i virkeligheden, hvor de almindeligvis påvirker hinanden. Et tænkt eksempel er at psykisk stress giver nedsat impulskontrol og måske søvnproblemer, og begge dele vil for mange medføre dårlige kostvaner, mens motivationen for at være fysisk aktiv måske også nedsættes. ”Man vil hellere flade ud, når man endelig har fri”.

Totum kropsterapi handler om i mødet med klienten at finde stressorerne i klientens liv, som er drivkræfterne i klientens symptomer. Med andre ord: at finde årsagerne til problemerne og på bedste vis behandle dem.

Find hurtigt

Spørgsmål og svar

Prisen for uddannelsen er 64.200,-
For det beløb får du:

 • 384 Lektioner
 • 156 Øvetimer
 • 3 dages intensivt internat
 • 3 Supervisioner
 • Vejledning i forhold til etablering som selvstændig behandler

For de fleste af os er 64.200 kroner noget mere end blot et enkelt greb i lommen. Vi vil gerne gøre vores til, at det i alt fald ikke er økonomien, der spænder ben for din drøm om at blive kropsterapeut. Derfor har vi et par alternative betalingsmuligheder, som måske kan være relevante for dig.

Læs om finansieringsmuligheder 

Hos Totum kan du vælge mellem dag – aften eller weekend hold:

Dagshold

 • 36 undervisningsgange i alt
 • Fast hverdag kl. 9 – 15.30

Aftenhold

 • 42 undervisningsgange i alt
 • Fast hverdag kl. 17 – 21.15
 • 8 weekend-dage kl. 9 – 15.30

Weekendhold

 • 36 undervisningsgange i alt
 • Weekend-dage kl. 9 – 15.30

Se alle de kommende hold her

Undervisningen foregår 4 steder i Danmark:


Totum København
Købmagergade 60, 1. sal,
1150 København K
og
Frederiksborggade 11, 2.sal,
1360 København K


Totum Odense
Grønnegade 21, 2. SAL, 5000 Odense


Totum Århus
Østergade 1, 1. SAL, 8000 Århus


Totum Aalborg
Trillium, Vesterbro 18, 9000 Aalborg

Det kræver ingen særlig baggrund at tage uddannelsen til kropsterapeut – vi tilpasser undervisningen, så den passer til dig. Derfor kan du også være med hvis du…

 • Ikke tidligere har arbejdet med massage eller terapi, men ønsker at lære det
 • Ønsker at udvide dine eksisterende kompetencer som eksempelvis massør eller fysioterapeut
 • Kommer fra social- og sundhedsvæsenet og ønsker at blive selvstændig

Totums kropterapi uddannelse bygger på mesterlærer-princippet og al undervisning forgår på og ved briksen.

Ved at fokusere på håndværket, små hold og masser af lærer-elevtid, sørger vi for at du bliver klædt på til at etablere dig som selvstændig, når du er færdiguddannet.

Uddannelsen er opbygget i 3 trin:

 • Greb og teknikker
  Fag som massageteknikker og arbejdsstillinger​
 • Klient og behandler
  Fag som intuition og indføling og samtaleteknikker
 • Det Hele Menneske
  Her bindes de 2 forgående trin sammen til en terapeutisk helhedsopfattelse af sammenhængen mellem krop og psyke.

Læs mere om undervisningen og uddannelsens opbygning

For at kunne kalde sig Certificeret Totum Kropsterapeut skal man – udover undervisningen – have udført 50 klientbehandlinger og deltaget i min. 63 øvetimer i løbet af uddannelsen, og afslutningsvist skal man bestå eksamen.

Til eksamen skal du behandle en klient i 50 minutter, mens tre eksaminatorer tilser behandlingen. Efterfølgende vil eksaminatorerne evaluere og komme med feedback. Eksaminatorerne vil bedømme bl.a. massageteknikker, pulsering, terapeutisk arbejde og inddragelse af viden om krop/psyke.

Blevet nysgerrig?

Bliv klogere på kroppens sammenhænge

Totum - Kroppens sammenhænge
Scroll til toppen