KROPPSTERAPI SKOLA

Kvalitet

Små grupper

Endast ett år

Bli kroppsterapeut? Kom till vår nästa informationsmöte

Utbildning i kroppsterapi

Totum erbjuder en kroppsterapeutisk utbildning. Din utveckling till kroppsterapeut sker i nära samråd med erfarna kroppsterapeuter. Utbildningen är uppdelad i tre modulerna och du kan antingen välja mellan dag- eller kvällsundervisning.

Vad är Totum – Skolan för kroppsterapi?


 

Totum erbjuder en kroppsterapeutisk utbildning som bygger på principen om läromästare. I motsats till liknande utbildningar får du ett tätt samarbete med lärarna, vilket garanterar en hög kvalitet på undervisningen och att din utveckling till kroppsterapeut sker i nära samråd med erfarna kroppsterapeuter. Totums kroppsterapeutiska utbildning riktar sig till alla som vill arbeta med behandling av kroppen och människan. Om du vill lära dig ett yrke som kan hjälpa andra, och bli en självständig kroppsterapeut, så är Totums kroppsterapiutbildning helt klart något för dig!

Totum står för kvalitet

Med en kombination av många års erfarenhet och stort fokus på den enskilda eleven kan vi garantera dig en utbildning av hög kvalitet under hela förloppet.

Pris

Eftersom utbildningen endast tar ett år kan vi göra det betydligt billigare för dig än andra liknande utbildningar. Vi har valt att ge dig kärnan av kroppsterapi till ett mycket förmånligt pris.

Små grupper innebär bättre inlärning

Våra klasser består av max 12 elever, så att vi får gott om tid till den enskilda eleven. Vår erfarenhet säger oss att ju mer tid vi kan ge dig, desto bättre kan vi guida dig till att bli en bra kroppsterapeut.

Endast ett år

Utbildningen tar endast ett år, eftersom vi noggrant har valt ut de kunskaper du behöver för att bli en av de bästa behandlarna i Danmark.

Vad kostar det att bli utbildade Totum Kroppsterapeut?

Priset för utbildningen är 75.000,- . Det går bra att betala i flera omgångar mot en extra avgift.

Vad är kroppsterapi?


Kroppsterapi är en behandlingsform som skapar rum för den enkla människan, och behandlingen består av pulserande massage, meridianmassage, akupressur, zonterapi, frigörelser och samtal. Det har med tiden blivit allmänt accepterat att kropp och psyke hänger ihop, och kroppsterapi arbetar utifrån detta sammanhang.

Våra tankar, känslor och erfarenheter påverkar kroppen – och lagras i kroppen. Du känner säkert till känslan av fjärilar i magen eller en klump i halsen. Detta är tydliga exempel på hur kroppen och känslorna hänger samman. På samma sätt sätter vrede och rädsla sina avtryck på kroppen, och om de inte blir förlösta, uttryckta eller bearbetade kan hela det kroppsliga avtrycket sätta sig fast i kroppen i form av spänningar och obalans. Låst sorg kan begränsa andningen och påverka lungor och tjocktarm. Om vi bär runt på ilska kan vi få en fnysande andning. Och rädsla och ångest påverkar binjurarna och sätter nervsystemet i larmberedskap. Kroppsterapins funktion är att öppna upp kroppen igen när den blivit låst, spänd och gör ont.

När kroppen öppnas, öppnas även våra sinnen, och vi får mer ”plats till att vara”. När vi lär oss att slippa våra spänningar får vi konkret mer plats i kroppen, och detta märks tydligt som en slags ny frihet eller en ny plats för sig själv.

Läs vidare: Varifrån kommer kroppsterapin?

Läs vidare Vad kan man behandla med kroppsterapi?

Läs vidare: Varför ska jag välja kroppsterapi som behandlingsform?

20170831_O2Q9145
20170831_O2Q1459-min

Vad får du lära dig under utbildningen på Totum?

Totum erbjuder en kroppsterapeutisk utbildning som bygger på principen om läromästare. I motsats till liknande utbildningar får du ett tätt samarbete med lärarna, vilket garanterar en hög kvalitet på undervisningen och att din utveckling till kroppsterapeut sker i nära samråd med erfarna kroppsterapeuter.

Undervisningen är uppdelad i tre moduler: I första delen lär du dig om grepp, pulsering och tekniker för att behandla hela kroppen. I andra delen lär du dig om empati, kroppsmedvetenhet, blockeringar och flow. Du lär dig att hitta en öppning, att skifta tempo och att kunna märka om en muskel är över- eller underspänd.

Du lär dig att läsa av en kropp och se var det är obalans, samt inte minst hur kroppens muskler och leder sitter ihop – att till exempel behandla en axel innebär inte bara arbete vid axeln. Tredje delen innehåller hela ”ritningen”: förståelse av helheten och hur kroppen hänger samman fysiskt och psykiskt.

 

Läs vidare: En utbildning, där all utbildning sker vid bänken

 

Läs vidare Skillnaden mellan kroppsterapi, kroppsbehandling och massage

Vad säger våra elever om vår kroppsterapeutiska utbildning?


Katrine Jensen Elev i grupp 5

Att påbörja utbildningen på Totum har helt klart påverkat min självuppfattning. Det har öppnat upp för enorm empati. Efter att ha upplevt framgångsrika behandlingar både på skolan och hemma ser jag plötsligt de stora sammanhangen. Jag börjar långsamt att kunna märka mer och mer på de kroppar som jag i början inte alls anade hur jag skulle behandla. Jag förstår mer av helheten nu, och det märker jag. Man måste tro på sina färdigheter. Alla har dem, och det handlar bara om att våga ta fram dem. Utöver det har skolan lärt mig att förstå mig själv och att våga ge mig på sådant jag brinner för. Så till alla därute som funderar på det – GÖR DET! Det kommer ni inte att ångra.

Henrik Kullas Elev i grupp 6

Jag utbildade mig till massör 2013, men har känt att det liksom saknades något. Hos Totum har jag funnit det jag saknade, nämligen hur vi hänger samman i kropp och sinne, och hur det påverkar patienten. Att de sista bitarna har fallit på plats har givit min behandling en push, och mina klienter har alla varit positiva till det. Utöver det har det stärkt min personliga resa och utveckling. Jag har blivit mycket medveten om vad som lagras i min kropp, och hur den påverkas av det. Jag kan helt klart rekommendera utbildningen till kroppsterapeut hos Totum. Både för dem som behöver mer i sina behandlingar, men också absolut till dem som söker personlig utveckling.

Varifrån kommer kroppsterapin?


Kroppsterapi i sin nuvarande form grundades i Danmark i slutet av 1940-talet. Men behandlingen tar också utgångspunkt i den uråldriga kinesiska medicinen, och läran om kroppens energibanor, meridianerna.

Kombinationen av denna antika visdom, de nya teknikerna och vetenskapens nya upptäckter har skapat ett unikt behandlingssystem som skapar livsförändrande resultat.

Vad kan man behandla med kroppsterapi?


Kroppsterapi kan bl.a. användas vid behandling av: Muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, ryggproblem, ländryggsmärtor, smärtor i nacken, migrän, ischias, magproblem, eksem och allergi, menstruationssmärtor, förslitningsskador, tennisarm, stress, ångest, utbrändhet, sömnproblem, chock och trauma samt whiplash-skador.

Med de rätta förhållandena är kroppen riktigt bra på att hjälpa sig själv på rätt köl. Men oförlösta emotionella problem, fysiska blockeringar och låsningar kan emellertid göra det svårt för kroppen att reparera sig och fungera ordentligt.

Kroppsterapi hjälper kroppen att hitta sin balans, så att den kan fungera optimalt igen. Om vi ofta får huvudvärk eller om ryggen alltid gör ont kan det kanske vara något kroppen försöker berätta för oss. Och om vi bara lyssnar kan vi lära känna oss själva bättre, slippa smärtor och uppleva den frihet som finns i en fri kropp.

Vad är skillnaden mellan kroppsterapi, kroppsbehandling och massage?


Kroppsbehandling, kroppsterapi och massage är olika ord även om de delvis handlar om samma sak; nämligen arbetet med kroppen. Ändå finns vissa skillnader. Ordet kroppsbehandling kan omfatta behandlingar som fokuserar på kroppen, och därför kan både kroppsterapi och massage sägas vara kroppsbehandlingar. Däremot skiljer sig massage från kroppsterapi genom att massagen arbetar med kroppen utan sammanhangen kropp/psyke.

I massage används ofta olja för att hjälpa händerna glida över musklerna. Detta kan ge en mer grundläggande behandling, då det inte på samma sätt går att hålla kvar ett tryck på en spänning eller ge pulserande massage. Detta kommer bl.a. till uttryck i de många olika formerna av massage, som är mer wellness-orienterade än egentlig behandling. Kroppsterapi är en djupgående behandlingsform för kroppsbehandling, som skapar balans både kroppsligt och psykiskt.

I behandlingen används ingen massageolja, utan i stället en mängd pulserande massagetekniker som löser kroppen effektivt, och skapar flöde och genomströmning. Även förståelsen för kroppens sammankoppling med psyket är som tidigare nämnt en integrerad del av kroppsterapin.

En kroppsterapeututbildning, där all utbildning sker vid bänken


På Totums kroppsterapeutiska utbildning sker undervisningen vid behandlingsbänken. Antingen behandlar du eller så blir du själv behandlad. Genom att fokusera på hantverket, små klasser och massor av behandlingstid, kan vi erbjuda en kompetenshöjande kroppsterapeututbildning på bara 1 år. I jämförelse med andra kroppsterapiutbildningar, som t. ex. Body-sds eller Manuvision, är detta väsentligt kortare tid.

Ändå får du något särskilt på på Totum – Skolan för kroppsterapi. Du får en utbildning som stärker dig som behandlare, då vi fokuserar på att du ska ut och behandla. Därför har vi anpassat undervisningsformen och utbildningen efter det. Att utbilda sig till kroppsterapeut är att lära sig ett hantverk, och inlärningsprocessen är naturligtvis avgörande för hur bra du kan lära dig hantverket. Lär man sig bäst genom att vara 40 elever och 1 lärare i en klass – eller i en klass med 12 elever och 2 lärare? Vi anser att svaret är uppenbart.

Som elev på Totums kroppsterapeututbildning kan du – utöver undervisningen – dessutom delta i de gemensamma övningskvällarna en gång i veckan. Här träffas eleverna och kan träna på de olika teknikerna. Styrkan vid dessa kvällar är att nya elever kan få hjälp av de elever som kommit längre i utbildningen. Och de erfarna eleverna lär sig mycket av att förmedla den kunskapen de tillägnat sig vidare till andra.

Varför ska jag välja kroppsterapi som behandlingsform?


Du ska välja kroppsterapi om du vill uppleva förändring. Vi kallar kroppsterapi för ett livsförändrande hantverk – för det är det vi ser. Både hos våra kunder och bland eleverna på vår kroppsterapiutbildning.

Genom utbildningen lär du dig som elev ett unikt hantverk. Du lär dig att behandla kropp och psyke, och du får även själv behandling under året. Det betyder att du utöver att få verktygen för att gå ut och behandla dina kunder även genomgår en personlig utvecklingsresa. Du lär känna dig själv på nytt och får en styrka som behandlare som du kan överföra till dina kunder. Som kroppsterapeut kan du hjälpa en mängd olika människor med varierande problematik.

Du kan hjälpa hantverkaren med axelsmärtor, idrottsmannen med en skada, direktören med stress, kontorsassistenten med ryggproblem osv. För vissa kan kroppssmärtorna finnas på ett fysiskt plan. För andra avspeglar sig kroppen i en psykisk/mental problematik, som behöver förlösas innan kroppen kan må bättre. Ofta kan även en tillsynes enkel fysisk problematik faktiskt vara ett tecken på ett mer djupliggande problem. Du kanske känner någon som lidit av samma smärta under lång tid? Någon som ständigt har ont i ländryggen, i nacken eller axlarna? Varför blir de aldrig helt av med problemet, och varför hjälper konventionell massage bara i några dagar? Deras smärta kanske bottnar i ett mer djupliggande problem som de inte upptäckt.

 

En Totum-kroppsterapeut vet hur kroppen och psyket hänger ihop. Det är en integrerad del av kroppsterapeututbildningen.

Intresserad?

Kom till vår nästa informationskväll!


Vår infokväll ger dig både praktisk information och förklaringar om hur vi undervisar i kroppsterapi.

Kom och möt lärarna, och hör vad utbildningen handlar om: modulernas uppbyggnad, internat, övningskvällar, utbildningsdagar mm.

Därefter visar vi en behandling, och går över till att prata om själva kroppsterapin.

Vår infokväll ger dig både praktisk information och förklaringar om hur vi undervisar i kroppsterapi. Kom och möt lärarna, och hör vad utbildningen handlar om: modulernas uppbyggnad, internat, övningskvällar, utbildningsdagar mm. Därefter visar vi en behandling, och går över till att prata om själva kroppsterapin.

 

 

Ja tack, det låter spännande