VIDEREGÅENDE SPECIALIST UDDANNELSE

15

Undervisningsdage

164

LEKtIONER

16

ELEVER PR. HOLD

Marcus Heller
Rudi Sorgenfri
Uddannelsesansvarlige
6. december 2021

Indhold

Videregående Specialist Uddannelse

På Totums Videregående Specialist Uddannelse får du et intensivt læringsforløb, hvor du enten kan specialisere dig i det terapeutiske eller i det manuelle arbejde ved briksen.

Filosofien bag Totums Videregående Specialist Uddannelse er enkel; jo dygtigere og mere kompetent du er, og jo flere problematikker du kan afhjælpe, des flere klienter får du.

Du kan vælge mellem at blive Specialiseret Traume Kropsterapeut og Specialiseret Manuel Kropsterapeut, eller du kan tage begge uddannelser i forlængelse af hinanden.

Specialiseret Traume Kropsterapeut

 • Anamnese & Behandlingsstrategi
 • Indre Barn & Systemisk Opstilling
 • Udviklingstraumer & Karakterstrukturer
 • Choktraume
 • Integration
 • Eksamen

Specialiseret Manuel Kropsterapeut

 • Anamnese & Behandlingsstrategi
 • Avancerede Teknikker
 • Ledfrigørelse & Sikkerhed
 • Visceral Terapi 
 • Kranio Sakral Terapi
 • Eksamen

Specialiseret Manuel eller Traume Kropsterapeut?

På uddannelsen som Specialiseret Traume Kropsterapeut specialiserer du dig i krop og psykesammenhængen, og får dyb indsigt i de kropslige og psykiske mekanismer bag udviklingstraumer, chok og psykisk stress.

På Traume-linjen lærer du, hvordan du på et dybere plan kan arbejde omkring dine klienters forsvarsmekanismer og hjælpe dine klienter til at sætte sig selv fri af oplevelser fra barndommen og chok.

På uddannelsen som Specialiseret Manuel Kropsterapeut får du en endnu dybere forståelse for kroppens fysiske stressrespons.

Du lærer, hvordan du med simple og sikre teknikker kan påvirke kroppens autonome nervesystem, skabe bedre funktion i kroppens kredsløb og organer gennem ledfrigørelse og en masse andre nye manuelle teknikker.

Totums Videregående Specialist Uddannelse henvender sig til dig, der har taget Totums 1-årig uddannelse, eller er uddannet kropsterapeut fra andre uddannelsessteder.

Uddannelsen er til dig der ønsker at styrke dine kompetencer i forhold til at:
 • Forstå og se hvilken form for stress (fysisk, psykisk eller strukturelt), der ligger til grund for dine klienters symptomer
 • Målrette og effektivisere dine behandlinger, så de passer til dine klienters konkrette fysiske eller psykiske udfordringer
 • Behandle fysiske ubalancer og stress i kroppens autonome nervesystem på en effektiv og sikker måde som Specialiseret Manuel Kropsterapeut
 • Behandle udviklings- eller choktraumer, der ligger til grund for psykisk stress som Specialiseret Traume Kropsterapeut

For at kunne kalde sig Specialiseret Traume Kropsterapeut eller Specialiseret Manuel Kropsterapeut skal man – udover undervisningen – have udført 50 klientbehandlinger og deltaget i min. 30 øvetimer i løbet af uddannelsen, og afslutningsvist skal man bestå eksamen. Man må maks. have 2 fraværsdage.


Til eksamen skal du behandle en klient med udgangspunkt i de teknikker og metoder, som du har lært på uddannelsen. I forlængelse af behandlingen skal du redegøre for din behandlingsstrategi og valg af metode. Resultatet af eksamen vil afspejle selve den udførte behandling og din evne til at reflektere over din praksis.

Prisen for et enkelt speciale er kr. 36.950,-

Der er mulighed for rabat ved køb af begge specialistuddannelser og ved køb af vores 1-årig kropsterapeutuddannelse samt køb af specialistuddannelsen på en og samme tid.

Læs mere om priser her

Undervisningen foregår på en fast ugedag i dagstimerne fra kl. 9:00-16:00, hvor der er indlagt frokostpause. 

Se de kommende hold her

Den Videregående Specialist Uddannelse tilbydes i København og Århus.

Totum København
Frederiksborggade 11, 2.sal
1360 København K

Totum Århus
Østergade 1, 1. sal
8000 Århus

Om uddannelsen

I videoen her, kan du høre Marcus Heller fortælle mere om den Videregående Specialist Uddannelse.

Om Totums Videregående Specialist Uddannelse 2

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder

Fie Wilkie

Tabita Uzun

Scroll til toppen