SPECIALISERET TRAUME KROPSTERAPEUT

1

ÅR

362

LEKtIONER

16

ELEVER PR. HOLD

Marcus Heller
Rudi Sorgenfri
Uddannelsesansvarlige
6. december 2021

Indhold

Specialiseret Traume Kropsterapeut​

Uddannelsen til Specialiseret Traume Kropsterapeut består af 164 lektioner, inkl. øvetimer og eksamen, fordelt over følgende emner:

 • Anamnese & Behandlingsstrategi (1 undervisningsdag)
 • Indre Barn & Systemisk Opstilling (2 undervisningsdage)
 • Udviklingstraumer & Karakterstrukturer (6 undervisningsdage)
 • Choktraume (2 undervisningsdage)
 • Integration (3 undervisningsdage)
 • Eksamen

Der er max 16 deltagere på et hold, og holdet følges af en fast hjælpelærer med stor behandler- og undervisningserfaring.

Alle emner er integrerede i og bygger ovenpå hinanden, så du får en forståelse for, hvordan tidlige tilknytningsmønstre og udviklingstraumer eller chok sætter sig fysisk i kroppen og nervesystemet, og trækker tydelige spor i dine klienters livskvalitet.

Anamnese & behandlingsstrategi samt karakterstrukturer vil være fundamentet, som binder de forskellige behandlingsteknikker i uddannelsen sammen til en helhed, når du skal hjælpe dine klienter med problemer, der bunder i psykologisk stress.

Emnebeskrivelser

Hvordan afkoder du klientens sygdomshistorie (anamnese) og symptomer til noget du kan bruge aktivt i behandlingen?

Hvad kan det være godt at spørge din klient om?

Hvor skal du sætte ind i behandlingen med størst effekt, så du behandler årsagen i stedet for symptomet?

Det giver de to osteopater Morten Kruuse og Emil Schouw dig en række strukturerede redskaber til, så du kan målrette klientens behandling hurtigt og effektivt.

Du får også en forståelse for:

 • Hvad det er, kroppen prioriterer først i et symptombillede – kroppens hierarkier
 • Hvad stress er og dens funktion i kroppen
 • Hvorfor kroppen reagerer med smerte
 • Hvad inflammation er og gør godt for
 • Hvorfor inflammation nogen gange kører af sporet
 • Hvor der præcist skal sættes ind for bedst effekt af behandlingen

”Indre Barn” er en psykoterapeutisk visualiseringsmetode, der tager udgangspunkt i kroppens udtryk og udvikling.

Du har sikkert oplevet, at nogle af dine klienter under behandlingen har skiftet fra et voksent til et barnligt udtryk. Nogle gange står vi overfor en klient, hvor vedkommendes problemer og blokeringer stammer helt tilbage fra barndommen. På et tidspunkt har klienten oplevet noget traumatisk, som har sat udviklingen i stå og hæmmet vedkommende både fysisk og psykisk.

Hvad gør vi for at hjælpe klienten af med de følelsesmønstre og eftervirkninger af traumer, der vender tilbage gang på gang? Hvordan kan vi arbejde både effektivt og indfølende med de mønstre og oplevelser, der tidligt i livet er blevet ”kodet” ind og måske er gået i arv fra generation til generation?

Indre barn terapi sammenholdt med undervisningen i karakterstrukturer lærer dig at se kroppen og genkende blokeringer og udtryk, som er tegn på barndomstraumer. Du får værktøjer til at guide klienten gennem visualiseringen og hjælpe vedkommende til at kontakte gemte potentialer og udviklingsmuligheder i sig selv.

Det lærer du:

 • At bruge indre barn som visualiseringsmetode
 • At hjælpe dine klienter af med følelsesmønstre og eftervirkninger af traumer
 • At genkende blokeringer og udtryk, som er tegn på barndomstraumer
 • At kunne hjælpe dine klienter til at komme i kontakt med gemte potentialer

Vi arbejder alle med at hjælpe vores klienter med at give slip. Slip vejret, slip kontrollen eller slip spændet, siger vi tit. Helt overordnet hjælper vi vores klienter til at komme i kontakt med noget i sig selv – se deres følelsesmæssige mønstre og en mulighed for at se og mærke deres fulde potentiale.

Hvorfor er det nogen gange svært for klienten at ”gå med” – hvad er det i dem, der er nødt til at holde på forsvaret og hvorfor er forsvaret så forskelligt fra menneske til menneske – og dog så alligevel til at kunne se mønstre i og lære at hjælpe dem alle?

Når du forstår, hvordan og hvorfor dine klienter holder fast, kan du meget lettere guide dem til at slippe. Nogle holder sammen på sig selv for ikke at gå i stykker, nogle holder fast ved at gribe ud, andre hæver sig over omgivelserne, nogle holder inde og andre holder tilbage.

Det er alt sammen mekanismer, der peger hen på 5 forskellige grundlæggende måder at håndtere pres og overvældende situationer på – i daglig tale kaldet forsvarsmekanismer eller overlevelsesstrategier. Mekanismer og strukturer der er opstået i vores følelsesmæssige og fysiske udvikling i kontakt til vores omsorgspersoner. Strukturerne er lagret i både kroppens muskelpansring og hjerne, og kan være så stærke, at de danner grundlaget for meget af vores personlighed og karakter.

Undervisningen i udviklingstraumer og karakterstrukturerne vil give dig en dybere forståelse for hele sammenhængen mellem krop og psyke. Du vil lære om fysiske kendetegn ved de respektive strukturer helt ned på muskel- og seneniveau, og hvordan du genkender dem på briksen.

Endelig vil undervisningen give dig indsigt i din egen primære karakterstruktur og hvilke temaer, der ligger til grund for den.

I det ligger der en stor selvudvikling, som vil give dig en forståelse for din egen tilgang til at behandle, samt hvorfor du har lettere ved at hjælpe nogle typer af klienter end andre.

Det lærer du:

 • At hjælpe dine klienter til at give slip
 • At forstå hvordan og hvorfor dine klienter holder fast
 • De 5 forsvarsmekanismer/overlevelsesstrategier
 • Dybere forståelse af sammenhængen mellem krop og psyke
 • At forstå hvilke behandlingstilgange der virker og ikke virker
 • De primære karakterstrukturer

Som kropsterapeut – og menneske – har du sikkert allerede erfaret, at kroppen husker det liv, vi har levet. For nogle mennesker har livet budt på voldsomme oplevelser.

Ulykker, overgreb, mobning og vold kan have en så enorm indvirkning på krop og psyke, at livet bliver fundamentalt forandret.

Hvordan hjælper vi vores klienter videre?
Hvordan hjælper vi vores klienter tilbage til en tilstand, hvor fortidens oplevelser kan blive i fortiden i stedet for at farve og spænde ben for livet nu og her?

Du får viden om, hvordan du som behandler kan identificere forskellige former for chok hos en klient – og ikke mindst, hvordan du kan hjælpe klienten med at løsne den låsning, som choktraumet har efterladt i krop og psyke.

Undervisningen lærer dig at spotte det kropslige udtryk hos en klient og de kropslige mønstre mellem choktraumer, udviklingstraumer og PTSD.

Vi vil beskæftige os med de psykologiske temaer, der indikerer chokbeslutninger, og hvad du som behandler kan gøre eller ikke skal gøre.

Hvornår du skal undlade fysisk berøring og behandling, fordi klienten ikke er i stand til at rumme det. Her vil du desuden lære, hvordan du kan arbejde med kroppen og nervesystemet gennem andre kropslige redskaber uden at lægge hænderne på din klient.

Det lærer du:

 • At hjælpe dine klienter videre fra ulykker, overgreb, mobning mv.
 • At hjælpe dine klienter tilbage til en tilstand, hvor fortidens traumer ikke længere fylder i nutiden
 • At identificere forskellige former for chok
 • At kunne løsne den låsning, som choktraumet har efterladt i krop og psyke
 • At kunne skelne mellem de kropslige udtryk for choktraume, udviklingstraume og PTSD

Undervejs på uddannelsen som Specialiseret Traume Kropsterapeut bliver du præsenteret for en masse teori og forskellige tilgange til, hvordan du kan arbejde med klientens krop ved briksen.

For at sikre, at du får de forskellige redskaber forankret i din praksis, arbejder vi i integrationen med at sætte de forskellige emner i uddannelsen ind i en sammenhæng.

I disse dage kommer du til at mærke redskaberne på egen krop, og får en kropsligt integreret oplevelse af den terapeutiske styrke, når de bliver brugt som en helhed.

De tre dage med integration styrker din egen indgangsvinkel til det dybe kropsterapeutiske arbejde ved briksen. Du finder din egen vej og bliver rustet til den afsluttende eksamen.

Det lærer du:

 • At forankre de forskellige redskaber, du har lært under uddannelse, i din behandlerpraksis
 • At få sat samtlige emner i uddannelsen ind i en sammenhæng
 • At mærke redskaberne på egen krop og få en kropsligt integreret oplevelse af den terapeutiske styrke, når redskaberne bliver brugt som en helhed
 • At få styrket din egen indgangsvinkel til det dybe kropsterapeutiske arbejde ved briksen

Undervisningsmateriale

Som supplement til undervisningen får du adgang til undervisningskompendier og undervisningsvideoer. På den måde har du mulighed for at repetere det, du er blevet undervist i, når du kommer hjem fra undervisningen.

Eksamen

For at kunne gå til den afsluttende eksamen er det et krav, at du under uddannelsen har udført 30 øvetimer med elever fra uddannelsen og 50 behandlinger af klienter, som ikke går på skolen.

Til eksamen skal du behandle en klient med udgangspunkt i de teknikker og metoder, som du har lært på uddannelsen. Eksamen bliver tilset af flere eksaminatorer. I forlængelse af behandlingen skal du redegøre for din behandlingsstrategi og valg af metode.

Resultatet af eksamen vil afspejle selve den udførte behandling og din evne til at reflektere over din praksis.

At gå på uddannelsen

I videoen her kan du høre underviser, Rudi Sorgenfri, fortælle om indhold og opbygning af den Videregående Specialist Uddannelses Traume linje.
Om Specialiseret Traume Kropsterapeut

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder

Fie Wilkie

Tabita Uzun

Scroll til toppen