Spørgsmål og svar

“En del af at få succes handler om at stille spørgsmål og lytte til svarene.”
– Anne Burrell

Jeppe Dalsgaard. Adm. Direktør

14. juli 2024

Indhold

Spørgsmål?

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål, så du kan få svar på alt om Totum kropsterapi, uddannelsen til kropsterapeut, finansiering/økonomi og livet som færdiguddannet kropsterapeut.

Om kropsterapi

Totum Kropsterapi er en behandlingsform, der skaber “rum” for det enkelte menneske på både et fysisk og psykisk plan. Behandlingen er et effektivt værktøj til at afhjælpe de gener, som det moderne menneske kan have i dag, når en travl hverdag skal hænge sammen, hvor både stress og smerter i kroppen kan være hyppige. En behandling er baseret på forskellige massageteknikker, åndedrætsteknikker, aku- og zonetryk, mobiliserende led frigørelser og eventuelt samtaleterapi, der tilsammen har rigtig god indvirkning på kroppens helbredende egenskaber. Behandlingen forener krop og sind gennem et holistisk syn på mennesket – men er på ingen måde mystisk.
Totum Kropsterapi har god effekt ved en lang række problemer. De mest almindelige vi ser i klinikkerne er:
 • Skulderproblemer
 • Rygsmerter
 • Knæproblemer
 • Migræne
 • Stress
 • Angst
 • Depression
En behandling starter altid med en indledende samtale, hvor klienten fortæller om, hvilke fysiske eller psykiske problemstillinger, vedkommende har. Efter samtalen begynder selve behandlingen, hvor kropsterapeuten skaber en åbning af klientens lymfesystem ved at afspænde muskel- og senehæfter. Denne åbning tillader kroppen at komme af med de ophobede affaldsstoffer, så man får mere ud af den kropsterapeutiske behandling. Kropsterapeuten masserer med et let pulsering derefter arme og ben. Og bruger bl.a. klientens åndedræt aktivt i behandlingen, så han/hun kan komme dybere ind i klientens spændinger. Behandlingen rundes af med en kort samtale, hvor eventuelle følelser og oplevelser, der er dukket op under behandlingen, bliver talt igennem.

Totum kropsterapeuter fastsætter selv deres priser, og der foreligger derfor ikke en fast pris for en kropsterapeutisk behandling.

1 times kropsterapeutisk behandling koster normalt mellem 600 – 1.000 kr. Prislejet afhænger af kropsterapeutens erfaring, efterspørgsel, og hvor i landet klinikken befinder sig. (Man vil ofte se en regional prisforskel på behandlinger i hhv. hovedstadsområdet og resten af landet, da der kan være flere udgifter forbundet med at drive klinik i Hovedstaden).

Om uddannelsen

Uddannelsen er bygget op i 3 trin:

Trin 1 er “værktøjskassen” som vi kalder den. Her er der emner som massage teknikker,
åndedræt, pulsering, akupressur punkter
og arbejdsstillinger på programmet.

Trin 2 fokuserer på dét at være behandler, og vi gennemgår emner som: intuition og indføling, kropsbevidsthed, terapeutisk arbejde og klientsamtaler.

Trin 3 er dedikeret til at forstå hvordan kroppen og psyken hænger sammen, og værktøjer til at afdække disse sammenhænge. Både hos jer selv og jeres klienter.
Uddannelsen afsluttes med en eksamen, som man SKAL bestå for at kunne praktisere som certificeret Totum Kropsterapeut.

Du kan læse mere om uddannelsens opbygning her

Hos Totum tager uddannelsen blot 1 år. Vores undervisningsmetode er en sammensætning af de mest effektive teknikker inden for kropsterapi. Vi har samlet essensen i en helhedsorienteret undervisning, og kombinationen med få elever pr. hold. Og rotering af foreskellige undervisere med forskellige specialer gør, at du får en intensiv og fokuseret undervisning. På vores små hold er der plads til individuel vejledning af den enkelte elev, og det giver det absolut bedste forløb for dig.

Dagen starter typisk med, at vi sidder med lukkede øjne og mediterer i 15-20 min. Herefter fortæller vi lidt om dagens program og laver eventuelle øvelser, der har med dagens emne at gøre.

Resten af dagen arbejder vi ved briksen, kun afbrudt af en frokostpause. De sidste 15 min. af dagen runder vi af – her er lejlighed til at dele og reflektere på dagens indtryk.

Økonomi

Prisen for uddannelsen i 2023 ved betaling over 12 måneder :

 • København: 70.000,-
 • Odense: 65.000,-
 • Århus: 70.000,-

Vi vil gerne gøre vores til, at det i alt fald ikke er økonomien, der spænder ben for din drøm om at blive kropsterapeut. Derfor har vi et par alternative betalingsmuligheder, som måske kan være relevante for dig.

Læs om finansieringsmuligheder 

Deltagelse i undervisning skal godkendes af din sagsbehandler, og der vil derfor være tale om en individuel vurdering om, hvorvidt uddannelsen anses for at lede til beskæftigelse. Vi anbefaler derfor at du kontakter dit jobcenter INDEN du tilmelder dig. Du er velkommen til at kontakte os på 42 52 11 22 eller info@totum.dk hvis du har brug for dokumentation til dit Jobcenter.
Kropsterapeut uddannelsen hos Totum opfylder de formelle krav der stilles for at du kan tage uddannelsen mens du er på dagpenge: · Der undervises UNDER 20 timer/uge · Uddannelsen berettiger IKKE til S.U. Vi anbefaler dog at du kontakter din a-kasse og får tilladelse INDEN du tilmelder dig. Du er velkommen til at kontakte os på 42 52 11 22 eller info@totum.dk hvis du har brug for dokumentation til A-Kassen
Hvis man efter uddannelsen ønsker at være momsfritaget som behandler, skal man have taget anatomi, fysiologi og sygdomslære svarende til 300 timer. Som alternativ behandler har du mulighed for at få momsfritagelse på behandlinger. Momsloven giver momsfritagelse til personer, der udfører ”anden egentlig sundhedspleje.” Momsfritagelsen gælder alene for behandlinger, der er rettet mod at forebygge, diagnosticere, behandle og helbrede sygdomme. For at opnå momsfritagelse skal du efterleve nogle minimumskrav til uddannelse. Du skal have gennemgået en uddannelse af følgende omfang:
 • Anatomi/fysiologi (200 lektioner)
 • Sygdomslære/farmakologi (100 lektioner)
 • Psykologi (50 lektioner)
 • Klinikvejledning/klientbehandling (10 lektioner)
 • Introduktion til andre alternative behandlingsformer (50 lektioner)
 • Den primære alternative behandlingsform (250 lektioner)
 • I alt: 360 lektioner (Dagsholdet er i alt 385,33 lektioner. Aftenholdet er i alt 384 lektioner.)

Efter uddannelsen

Hvorvidt du får noget at se til, når du er færdig hos os, er helt op til dig! Vi giver dig nogle værktøjer til at komme igang som selvstændig kropsterapeut, og fokuserer på at motivere dig til at starte op allerede under uddannelsen. Desuden afholder vi jævnligt samlingsdage og foredrag med det formål, at støtte dig i at vedligeholde og udvikle dine kompetencer – både forretningsmæssigt, og som behandler.

Med et diplom fra Totum er du certificeret “Totum kropsterapeut”. 

Praktisk om uddannelsen

Totum har lige nu 3 afdelinger i Danmark: Totum København Frederiksborggade 11, 2. sal 1360 København K Totum Odense Grønnegade 21, 2. sal 5000 Odense Totum Århus Østergade 1, 1. sal 8000 Århus C
Hos Totum kan du vælge mellem dag - aften eller weekend hold: Dagshold
 • 36 undervisningsgange i alt
 • Fast hverdag kl. 9 – 15.30
Aftenhold
 • 42 undervisningsgange i alt
 • Fast hverdag kl. 17 – 21.15
 • 8 weekend-dage kl. 9 – 15.30
Weekendhold
 • 36 undervisningsgange i alt
 • Weekend-dage kl. 9 – 15.30
Se alle de kommende hold her
Vi starter hold i alle byer løbende. Du kan finde en oversigt over alle planlagte hold her

Spørgsmål?

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål, så du kan få svar på alt om Totum kropsterapi, uddannelsen til kropsterapeut, finansiering/økonomi og livet som færdiguddannet kropsterapeut.

Om kropsterapi

Totum Kropsterapi er en behandlingsform, der skaber “rum” for det enkelte menneske på både et fysisk og psykisk plan. Behandlingen er et effektivt værktøj til at afhjælpe de gener, som det moderne menneske kan have i dag, når en travl hverdag skal hænge sammen, hvor både stress og smerter i kroppen kan være hyppige. En behandling er baseret på forskellige massageteknikker, åndedrætsteknikker, aku- og zonetryk, mobiliserende led frigørelser og eventuelt samtaleterapi, der tilsammen har rigtig god indvirkning på kroppens helbredende egenskaber. Behandlingen forener krop og sind gennem et holistisk syn på mennesket – men er på ingen måde mystisk.
Totum Kropsterapi har god effekt ved en lang række problemer. De mest almindelige vi ser i klinikkerne er:
 • Skulderproblemer
 • Rygsmerter
 • Knæproblemer
 • Migræne
 • Stress
 • Angst
 • Depression
En behandling starter altid med en indledende samtale, hvor klienten fortæller om, hvilke fysiske eller psykiske problemstillinger, vedkommende har. Efter samtalen begynder selve behandlingen, hvor kropsterapeuten skaber en åbning af klientens lymfesystem ved at afspænde muskel- og senehæfter. Denne åbning tillader kroppen at komme af med de ophobede affaldsstoffer, så man får mere ud af den kropsterapeutiske behandling. Kropsterapeuten masserer med et let pulsering derefter arme og ben. Og bruger bl.a. klientens åndedræt aktivt i behandlingen, så han/hun kan komme dybere ind i klientens spændinger. Behandlingen rundes af med en kort samtale, hvor eventuelle følelser og oplevelser, der er dukket op under behandlingen, bliver talt igennem.

Totum kropsterapeuter fastsætter selv deres priser, og der foreligger derfor ikke en fast pris for en kropsterapeutisk behandling.

1 times kropsterapeutisk behandling koster normalt mellem 600 – 1.000 kr. Prislejet afhænger af kropsterapeutens erfaring, efterspørgsel, og hvor i landet klinikken befinder sig. (Man vil ofte se en regional prisforskel på behandlinger i hhv. hovedstadsområdet og resten af landet, da der kan være flere udgifter forbundet med at drive klinik i Hovedstaden).

Om uddannelsen

Uddannelsen er bygget op i 3 trin:

Trin 1 er “værktøjskassen” som vi kalder den. Her er der emner som massage teknikker,
åndedræt, pulsering, akupressur punkter
og arbejdsstillinger på programmet.

Trin 2 fokuserer på dét at være behandler, og vi gennemgår emner som: intuition og indføling, kropsbevidsthed, terapeutisk arbejde og klientsamtaler.

Trin 3 er dedikeret til at forstå hvordan kroppen og psyken hænger sammen, og værktøjer til at afdække disse sammenhænge. Både hos jer selv og jeres klienter.
Uddannelsen afsluttes med en eksamen, som man SKAL bestå for at kunne praktisere som certificeret Totum Kropsterapeut.

Du kan læse mere om uddannelsens opbygning her

Hos Totum tager uddannelsen blot 1 år. Vores undervisningsmetode er en sammensætning af de mest effektive teknikker inden for kropsterapi. Vi har samlet essensen i en helhedsorienteret undervisning, og kombinationen med få elever pr. hold. Og rotering af foreskellige undervisere med forskellige specialer gør, at du får en intensiv og fokuseret undervisning. På vores små hold er der plads til individuel vejledning af den enkelte elev, og det giver det absolut bedste forløb for dig.

Dagen starter typisk med, at vi sidder med lukkede øjne og mediterer i 15-20 min. Herefter fortæller vi lidt om dagens program og laver eventuelle øvelser, der har med dagens emne at gøre.

Resten af dagen arbejder vi ved briksen, kun afbrudt af en frokostpause. De sidste 15 min. af dagen runder vi af – her er lejlighed til at dele og reflektere på dagens indtryk.

Efter uddannelsen

Hvorvidt du får noget at se til, når du er færdig hos os, er helt op til dig! Vi giver dig nogle værktøjer til at komme igang som selvstændig kropsterapeut, og fokuserer på at motivere dig til at starte op allerede under uddannelsen. Desuden afholder vi jævnligt samlingsdage og foredrag med det formål, at støtte dig i at vedligeholde og udvikle dine kompetencer – både forretningsmæssigt, og som behandler.

Med et diplom fra Totum er du certificeret “Totum kropsterapeut”. 

Praktisk om uddannelsen

Totum har lige nu 3 afdelinger i Danmark: Totum København Frederiksborggade 11, 2. sal 1360 København K Totum Odense Grønnegade 21, 2. sal 5000 Odense Totum Århus Østergade 1, 1. sal 8000 Århus C

Hos Totum kan du vælge mellem dag - aften eller weekend hold:

Dagshold

 • 36 undervisningsgange i alt
 • Fast hverdag kl. 9 – 15.30

Aftenhold

 • 42 undervisningsgange i alt
 • Fast hverdag kl. 17 – 21.15
 • 8 weekend-dage kl. 9 – 15.30

Weekendhold

 • 36 undervisningsgange i alt
 • Weekend-dage kl. 9 – 15.30

Se alle de kommende hold her

Vi starter hold i alle byer løbende. Du kan finde en oversigt over alle planlagte hold her

Kom og mød os

Gratis Introkursus

Tilmeld dig vores Introkursus og få 3 timers gratis undervisning og den fulde Totum-oplevelse!
Kom med og se hvor (overraskende) meget du kan lære

Afklarende coaching

I løbet af denne 1-til-1 session vil vi sammen udforske dine mål, identificere dine forhindringer og finde din unikke motivation. Sessionen er gratis og uforpligtende.

Kom og mød os

Tilmeld dig vores Introkursus og få 3 timers gratis undervisning og den fulde Totum-oplevelse!

Eller

Prøv vores 1-til-1 coaching session, hvor vi sammen udforsker dine mål, identificerer dine forhindringer og finder din unikke motivation.
Sessionen er gratis og uforpligtende.