Hvad er kropsterapi?

Indhold

En holistisk behandlingsform

I Vesten har vi længe haft en tendens til at se psyken og kroppen som to helt adskilte ting, og dette synspunkt har ført til en meget opdelt måde at tænke om sundhed på. Vi går til en psykolog, hvis vi har det skidt mentalt, og til læge eller fysioterapeut, hvis det er kroppen, der driller.

Men tingene begynder at ændre sig. Psykosomatisk medicin og nye discipliner som psykoneuroimmunologi (forskning i psykens påvirkning af immunforsvaret) viser os, hvor tæt krop og psyke faktisk hænger sammen.

Sammenhængen mellem krop og psyke udgør et komplekst forhold mellem vores mentale og følelsesmæssige tilstande og vores fysiske sundhed, som betyder at vores tanker og følelser kan påvirke vores fysiske velvære – og omvendt!

Ved at følge denne opfattelse kan vi se vores helbred i et nyt lys: Det handler ikke kun om at fikse en skavank her og der. Det handler om at se os selv som hele mennesker, hvor det mentale og fysiske går hånd i hånd.

Og netop denne opfattelse er helt grundlæggende i kropsterapien.

Kropsterapien bygger på viden om sammenhængene mellem krop og psyke, og behandlingen fokuserer både på krop, følelser og tankemønstre for at hjælpe klienten med at forbinde sig til deres krop på en dybere måde. Derfor er kropsterapi en behandlingsform, som kan anvendes i behandlingen af både fysiske og psykiske problemstillinger. 

Under en behandling inddrages teknikker såsom samtaleterapi, dybdemassage, pulsering, meridianbehandling, åndedrætsøvelser, bevægelsesøvelser og kropsbevidsthedsøvelser til at frigøre spændinger, løsne blokeringer og øge bevidstheden om kroppens signaler og behov. Kropsterapeuten arbejder sammen med klienten for at udforske følelser, minder og mønstre, der kan være gemt i kroppen og påvirker deres velvære, og behandlingen er et effektivt værktøj til at afhjælpe de gener, som mange af os rammes af i en travl hverdag, hvor vi kæmper for at præstere maksimalt på alle livets fronter.

Moderne forskning inden for områder som neurovidenskab, psykologi og psykoneuroimmunologi har belyst forbindelserne mellem vores tanker, følelser og kropsfunktioner. Det er bevist, at hjernen fungerer som kommandocenteret for nervesystemet. Den sender signaler til forskellige organer og systemer i hele kroppen, hvilket påvirker alt fra hjertefrekvens og hormonproduktion til immunrespons og inflammation. Desuden påvirker frigivelsen af neurotransmittere og neuropeptider direkte vores fysiologiske velvære som reaktion på vores følelsesmæssige og psykologiske tilstande. For eksempel er det bevist, at kronisk stress fører til øgede niveauer af cortisol, som over tid kan bidrage til en række fysiske helbredsproblemer.

Men kommunikationen også går den anden vej, og dette sker via “interoception”

Interoception er en indvendige sansning og handler om kroppens evne til at mærke, hvad der sker inden i den. Det dækker over de indre signaler, vi oplever, som f.eks. sult, tørst, træthed og smerte. Disse fornemmelser er essentielle, fordi de hjælper os med at forstå vores krops behov og tilstande.

Denne proces involverer et komplekst netværk, hvor sensoriske receptorer i vores organer opfanger signaler og sender dem videre til hjernen. Hjernen bearbejder derefter disse informationer, så vi kan forstå og reagere på vores krops signaler. Denne indre dialog er central for både vores fysiske og følelsesmæssige velvære.

Men denne dialog medfører også at signaler fra kroppen kan bidrage til forstærke og vedligeholde følelsemæssige tilstande. For eksempel vil et vedvarende hold eller spænd i ryggen blive ved med at sende besked til hjernen om at alt ikke er som det skal være. Og hjernen vil blandt andet videreformidle denne besked til amygdala (som blandt andet håndterer forsvarsreaktioner) og dit nervesystem og dermed også påvirke din følelsesmæssige og mentale tilstand. Det er akkurat derfor, at det er væsentligt at behandlingen af fysiske såvel som psykiske problematikker, tager højde for både de fysiske og psykiske aspekter af problematikken – samtidig.

Kropsterapiens historie

Hvor kropsterapien stammer fra, er der ikke en entydig forklaring på:

Behandlingsformen har mere udviklet sig spontant – over tid – som reaktion på erkendelsen af at den traditionelle adskillelse af kroppen og psyken ofte kom til kort i behandlingen af komplekse fysiske og psykiske problemer. Og mange forskellige mennesker har bidraget til udviklingen i årenes løb. Det kan du se en lille tegnefilm om her:

Krop og psyke sammenhængen i kropsterapien

Kroppen opfanger og udtrykker ofte underbevidste strømninger i dit sind.

Eksempel:
Måske er du i en relation til et andet menneske hvor du ikke helt får plads til dig, bliver domineret lidt, eller oplever at du ikke bliver hørt og forstået. Det er ikke sikkert at du er helt bevidst om det, så du har formuleret det for dig selv, men din underbevidsthed kommunikerer din utilpashed/vrede uanset du hører efter eller ej.

Typisk vil din underbevidsthed sende signaler til din nakke, kæber og hals om alt det du gerne vil sige for at gøre opmærksom på hvordan du har det i relationen; tristhed, frustration, og måske endda vrede. Alt dét din underbevidsthed véd må siges, for at sørge for at du får det bedre i situationen – men som din bevidsthed bremser fordi den måske ønsker at undgå konflikt, eller er bange for hvordan det sagte vil blive modtaget.

Og gæt hvem der så oplever problemer med kæbespændinger eller hold i nakken!

Kropsterapeutisk behandling

I kropsterapien tager vi udgangspunkt i de spændingsmønstre vi observerer i din krop. Vi fortæller din om de almindeligste årsager, og inviterer dig til at undersøge og reflektere over, om det kunne passe på din situation.

Kodeordet her er “inviterer” – for alle mennesker er forskellige, og passer sjældent i specifikke skabeloner. Det vigtige her, er din refleksion og øgede bevidsthed omkring omstændigheder eller relationer eller antagelser, der på en eller anden måde presser dig og får dig til at føle dig ukomfortabel i dit eget skind, eller måske ovenikøbet giver dig smerter.

Sideløbende arbejder vi fysisk med at hjælpe det område i din krop, som giver dig problemer. Det kan være gennem dybtgående massage, pulsering eller meridianbehandling.

På denne måde arbejder vi med problemet fra begge sider; fysisk og psykisk, og behandlingen er derfor ofte mere effektiv over tid, end behandlingsformer, som udelukkende behandler enten symptomet eller de underliggende psykiske årsager.

Hvad kan behandles med kropsterapi?

Kropsterapi kan anvendes til at behandle en bred vifte af fysiske og psykologiske lidelser. Listen her er langt fra udtømmende, men dette er nogle af de mest almindelige problemer, vi møder i vores klinikker:

Hos en person der lider af stress, hjælper kropsterapeuten i allerførste omgang med at bringe balance mellem de to nervesystemer, gennem massage, pulsering og guidet åndedræt.
Her vil nogle af de første effekter man oplever være blandt andet; bedre humør, bedre nattesøvn, og øget overskud. Kroppen begynder at falde til ro, hvilket også vil mærkes på det mentale overskud.

Læs mere om behandling af stress

I kropsterapien hjælper vi med at at balancere det autonome nervesystem: Det autonome nervesystem, bestående af det sympatiske og parasympatiske system, regulerer kroppens indre funktioner. Det sympatiske system, kendt som “kæmp eller flygt”, aktiveres under stress, mens det parasympatiske system fremmer afslapning og restitution. Når du har et angstanfald er det sympatiske system på overarbejde, og en bedre balancering af dette system, vil give dig mere ro.
Læs mere

 

Led- og muskelsmerter er almindelige lidelser, der kan stamme fra en række kilder, herunder overanstrengelse, skader eller kroniske tilstande som gigtsygdomme.

Kropsterapeutisk behandling tilbyder en effektiv tilgang til at lindre disse smerter ved at adressere både de fysiske og psykologiske aspekter af smerten. Behandlingen kan involvere en kombination af massage, pulsering, meridianbehandling og mobilisering, som arbejder på at løsne spændinger, forbedre blodcirkulation og fremme afslapning i de berørte områder.

Den pulserende massage er en grundlæggende teknik, som alle elever lærer på Totums kropsterapi uddannelse. Det geniale ved den pulserende bevægelse er, at den skaber bevægelse i mange af kroppens led på samme tid. Låste eller stive led får på den måde en masse bevægelse, samtidig med at klienten er i en afslappet tilstand.

Når vi arbejder med armen, kan vi således skabe bevægelse i skulder, albue og håndled på samme tid. Faktisk bevæger pulseringen sig helt ind til nakke- og ryghvirvler, hvor de vuggende bevægelser stille og roligt begynder at “lirke” de spændinger op, som sidder rundt om de enkelte led.

Læs mere

Kropsterapi tilbyder en unik tilgang til håndtering af rygsmerter, hvor der fokuseres på kroppens helbred som helhed. Behandlingen anvender en række manuelle teknikker, herunder dyb vævsmassage, pulsering og mobilisering af rygsøjlen for at løsne spændinger og forbedre kroppens strukturelle balance. Dette kan hjælpe med at lindre smerten, forbedre mobiliteten og fremme en bedre kropsholdning.

Behandlingen adresserer også relaterede faktorer, som stress eller muskelsvaghed, der kan bidrage til eller forværre rygsmerter. Ved at arbejde på at reducere stress og styrke kroppen kan kropsterapi hjælpe med at forebygge fremtidige rygproblemer og understøtte en sundere ryg på lang sigt.

Denne tilgang sikrer, at både de fysiske og psykologiske aspekter af rygsmerterne bliver behandlet, hvilket giver varig lindring.

Læs mere

Når man skal behandle et hold i nakken, er opgaven langt hen ad vejen af skabe mobilitet i nakken ved at løsne musklerne og eventuelle ledlåsninger.

En kropsterapeut vil gøre dette med pulserende massage i nakken og omkring halsen, sådan at kroppen slider den spænding, som fastholder holdet.

Typisk vil behandlingen foregå på både bagsiden af halsen – altså nakken – og på forsiden af halsen, samt i det væv som støder op til og ligger omkring.

Læs mere

Kommer du til behandling for kæbesmerter hos en Totum kropsterapeut, vil du blive behandlet både lokalt omkring kæben og på de relaterede områder. I Totum kropsterapi benytter vi pulserende massage lokalt og på f.eks. meridianbanerne. Derudover vil akupressur, zoneterapi og ledfrigørelse også ofte indgå i en behandling. Hvis dine smerter evt. har en psykisk dimension, så får du også en snak med din terapeut om dette.

Læs mere

Hvis du har hovedpine, kan Totum kropsterapi i flere tilfælde hjælpe, da vi i den kropsterapeutiske behandling tager højde for både de fysiske og psykiske årsager, der kan være til dine smerter. Vi vil i den forbindelse blandt andet se på, hvordan spændingstilstanden er i din nakke, hals, skuldre og ryg.

Den behandling, du modtager, er tilpasset lige præcis dig, hvor vi tager højde for, hvad du selv – og hvad din krop – fortæller. Nogle behandlinger har fokus på spændinger i de muskelgrupper, som skaber problemerne, mens vi i andre behandlinger arbejder med både krop og psyke. Her vil samtale om de bagvedliggende problematikker indgå. Hos Totum tilpasser vi altid behandling for at opnå de bedste resultater for dig.

Læs mere

Artikler om kropsterapi