Uddannelsens opbygning

“Gode resultater er aldrig en tilfældighed. De hviler altid på 100%  forpligtelse til høj kvalitet, gennemtænkt planlægning og fokuseret indsats.”

– Paul J. Meyer

Jacob Bøge, Uddannelsesleder

14. juli 2024

Indhold

De 3 faser

Totums uddannelse består af et kerneforløb opdelt i 3 afgrænsede faser: Teknik, Teori og Terapeut på hver cirka 4 måneder:

Fase 1: Teknik

I teknikfasen, lærer du alle greb og stillinger. Du lærer en speciel form for olie-fri pulserende massage, du lærer hvordan du arbejder med åndedrættet, og du lærer hvordan du passer på dig selv og din klient, mens du behandler. Med andre ord, du lærer alt det grundlæggende, der skal til, for at du kan behandle eks.: en dårlig ryg, et par ømme skuldre, en spændingshovedpine, og andre fysiske skavanker (listen er lang). Det at lære de korrekte arbejdsstillinger, er selvfølgelig vigtigt i forhold til at passe på dig selv og din klient under behandlingen. Men det er lige så vigtigt i forhold til at få mest mulig effekt i dine behandlinger. I denne fase vil du blive undervist i:
 • Hele ”værktøjskassen” af behandlergreb og arbejdsstillinger
 • Pulserende massage
 • Åndedrættet i behandlingen
 • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger

Fase 2: Teori

Teori (fase 2): Meridianlære, sammenhænge i kroppen, zonepunkter og forsvarsmekanismer I den 2. fase folder vi det hele ud. Du lærer om kroppens og psykens sammenhænge, du får en endnu dybere forståelse for arbejdet med åndedrættet. Du lærer om meridianer, om zone-punkter, og om intuition. Du lærer at genkende forsvarsmekanismer, du gennemgår behandler/klient-forholdet og du træner samtaleteknikker, som du kan bruge til at spørge ind til din klient og samtidigt guide vedkommende til en større kropslig, følelsesmæssig og mental bevidsthed. Det at du begynder at kunne se sammenhængen mellem kroppens reaktioner og klientens følelser, og samtidigt får mere styr på din samtaleteknik, vil alt sammen give dig en klarere oplevelse af, hvordan vedkommende skal behandles. Og det betyder helt konkret at dine behandlinger bliver mere flydende og effektive. På dette trin vil du blive undervist i:
 • Intuition og indføling
 • Forsvarsmekanismer
 • Krop og psyke-sammenhæng
 • Meridianer og Zonepunkter
 • Klientsamtaler

Fase 3: Terapeut

Individualiseringen, dybere ind samtalen og hvordan du skaber en behandling, der er meningsfuld for din klient.

I den 3. fase af kropsterapeut uddannelsen samler vi alle trådene igen, og går samtidigt dybere i de psykologiske aspekter i det at være kropsterapeut.

På dette tidspunkt vil du kunne genkende din klientens reaktioner og forsvarsmønstre, og du vil kunne se det som mekanismer der beskytter klienten, fordi noget opleves sårbart.

Samtidigt vil du nu kunne bruge mekanismerne, som en rettesnor der viser dig, hvor din behandling skal gå hen.

Forståelsen for sammenhængen mellem krop og psyke, og det at kunne gennemskue, for eksempel, forsvarsmekanismer, er grundlæggende i en kropsterapeuts tilgang til sine behandlinger. Og i tredje fase lærer du at forstå denne sammenhæng.

Du ved nu, hvor følelser og oplevelser oftest sætter sig i kroppen, som spændinger eller smerter – og du ved, hvordan du kan hjælpe din klient, med både fysiske og psykiske problematikker.

I denne fase lærer du, at kunne rumme et andet menneskes følelser og reaktioner, og du får en forståelse for dig selv som behandler og finder din egen måde at være behandler på.

På dette trin vil du blive undervist i:

 • Tanker og følelser
 • Terapeutisk arbejde
 • Relation mellem klient og behandler
 • Maskulin/feminin energi

Ekstra materiale

De 3 faser suppleres sideløbende med ekstra materiale: Temamoduler, Videobiblioteket og Start-op Programmet, som alle er fordelt over hele året.

Temamoduler

Sideløbende med de 3 T'er, indgår det, vi kalder temamoduler i din undervisning.
Temamodulerne er en integreret del af forløbet, og de er delt i to fokuspunkter:

 • Fagspecifikke emner
 • Selvudviklende emner

Modulerne er fordelt ud over hele året.

De fagspecifikke emner handler om de spørgsmål, der naturligt opstår, når du tager behandlerrollen til dig undervejs på kropsterapeut uddannelsen. De er ikke som sådan opdelt i faser, men har hver deres placering i forhold til hvor du er i dit uddannelsesforløb.

Der er f.eks. emner som:

 • Feedback; hvordan vi samarbejder ved briksen på holdene?
 • Tvivl; hvordan du takler den tvivl, der naturligt opstår i læringsprocesser?
 • Min første klient; hvordan får du din første klient?
 • Præstation; hvordan vi nemt føler, at vi skal præstere – og hvordan du vænner dig til at have mere opmærksomhed på klienten og klientens behov – og at vende dit fokus væk fra dig selv.
 • Behandle en du ikke kender; hvad skal du italesætte, når du starter med elevbehandlinger?
 • Etik & Rammen for terapi; hvad kan du og hvad kan du ikke gøre?
 • Passe på sig selv; hvordan passer du på dig selv som kropsterapeuter?

De Selvudviklende emner er, lige som kropsterapeut uddannelsens 3 T’er, også opdelt i 3 faser.

Første fase handler om DIG som MENNESKE, og den kaster lys på din historie, og hvordan den påvirker din adfærd, reaktionsmønstre og attitude overfor dig selv og andre. Og den giver dig redskaber til at ændre situationer i dit liv.

Anden fase handler om DIG som KROPSTERAPEUT, hvordan du står i dig selv ved briksen. Den handler om at få opmærksomhed på at adskille, hvad der er mit behov og min proces, og hvad der er klientens.

Tredje fase handler om hvor KLIENTEN er, og hvordan du tjener din klient bedst, men også om hvilken kropsterapeut du ønsker at være, og hvad som er vigtigt for dig.
Selvudviklingsmodulerne tager sit afsæt i Totums Bevidsthedsmodel, der tydeliggør, hvordan forskellige tilstande påvirker os, og hvordan kropsterapeuten gennem behandlingen og samtalen kan støtte sin klient til en mere ressourcefuld tilstand.

Der er f.eks. emner som:

 • Historie/ historik; hvad er der sket i dit liv, og hvilken betydning tillægger du det? Og er det hensigtsmæssigt for dig?
 • Hvad er følelser? Og hvordan holder jeg fast og giver slip på følelser?
 • Offertilstande; Hvornår er jeg i en offertilstand? Hvad er karakteristisk med offertilstande?
 • Fikser tilstanden; Hvad skal jeg gøre, når jeg bare vil fikse noget, én anden eller mig selv, for så bliver alt godt eller rigtigt?
 • Valg; Oplevelse af at jeg har et valg og ikke er magtesløs
 • Værdier; Hvad er mine værdier og hvad skal der til for at jeg kan passe på det, som er vigtigt for mig?
 • Indre dele; Refleksionsøvelser og hvordan jeg kan sætte forskellige dele af mig i spil
Læs mere Læs mindre

Videobibliotek

Som supplement til undervisningen er der lavet støttende video materiale til al undervisning. Undervisningsvideoerne, viser alle de greb, du lærer undervejs på uddannelsen og gennemgår alle de temaer du har på skolen. 90 videoer

Start-Op Programmet

Start-Op programmet er et videoforløb, der specielt er skabt til dig, der ønsker at starte din egen forretning op efter uddannelsen. Start Op programmet består af 4 videoblokke med hver sit indhold:
 • Første blok handler om, hvordan du får mest muligt ud af din uddannelse og vi anbefaler kraftigt, at alle elever ser disse.
 • Anden blok handler om indledende metoder til at få klienter på briksen
 • Tredje blok handler om forskellige måder at markedsføre sig på
 • Fjerde blok handler meget specifikt om online markedsføring, blandt andet via sociale medier.
I videoerne behandler vi emner som:
 • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg får mest ud af min uddannelse?
 • Hvordan skaber jeg det bedste momentum for mig selv?
 • Hvor mange elevbehandlinger skal jeg give under min uddannelse?
 • Hvordan designer jeg én realistisk pristrappe?
 • De forskellige salgs typer – hvilken er jeg?
 • Hvordan taler jeg til mine kunder, og hvem er de?
 • Hvordan skriver jeg tekster til hjemmeside, Blogpost, Sociale medier…?
 • Hvilken software skal jeg bruge?
Læs mere Læs mindre

Holdtyper

Hos Totum kan du vælge mellem dag – aften eller weekend hold:

Dagshold

36 undervisningsgange i alt
Fast hverdag kl. 9 – 15.30

Aftenhold

42 undervisningsgange i alt
Fast hverdag kl. 17 – 21.15
8 weekend-dage kl. 9 – 15.30

Weekendhold

36 undervisningsgange i alt
Weekend-dage kl. 9 – 15.30

Læs mere Læs mindre

Time- og fagfordeling

326 lektioner i primær behandlingsform, herunder:
 • Pulserende behandlingsteknikker
 • Meridianlære
 • Samtaleteknikker og Kroppens psyke
 • Organrelaterede muskler
 • Minimum 50 timer i klinik vejledning og klientbehandling
 • Minimum 10 timer i klinikdrift
110 lektioner i øvrig sundhedsfaglig undervisning, herunder:
 • Psykologi
 • Basal sundhedslovgivning (lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)
 • Relaterede behandlingsformer, herunder zoneterapi og akupressur
I alt: 436 lektioner. Lektioner i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære, Farmakologi skal dokumenteres særskilt.

De 3 faser

Totums uddannelse består af et kerneforløb opdelt i 3 afgrænsede faser: Teknik, Teori og Terapeut på hver cirka 4 måneder:

Fase 1: Teknik

I teknikfasen, lærer du alle greb og stillinger. Du lærer en speciel form for olie-fri pulserende massage, du lærer hvordan du arbejder med åndedrættet, og du lærer hvordan du passer på dig selv og din klient, mens du behandler. Med andre ord, du lærer alt det grundlæggende, der skal til, for at du kan behandle eks.: en dårlig ryg, et par ømme skuldre, en spændingshovedpine, og andre fysiske skavanker (listen er lang). Det at lære de korrekte arbejdsstillinger, er selvfølgelig vigtigt i forhold til at passe på dig selv og din klient under behandlingen. Men det er lige så vigtigt i forhold til at få mest mulig effekt i dine behandlinger. I denne fase vil du blive undervist i:
 • Hele ”værktøjskassen” af behandlergreb og arbejdsstillinger
 • Pulserende massage
 • Åndedrættet i behandlingen
 • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
Læs mere Læs mindre

Fase 2: Teori

I teknikfasen, lærer du alle greb og stillinger. Du lærer en speciel form for olie-fri pulserende massage, du lærer hvordan du arbejder med åndedrættet, og du lærer hvordan du passer på dig selv og din klient, mens du behandler. Med andre ord, du lærer alt det grundlæggende, der skal til, for at du kan behandle eks.: en dårlig ryg, et par ømme skuldre, en spændingshovedpine, og andre fysiske skavanker (listen er lang). Det at lære de korrekte arbejdsstillinger, er selvfølgelig vigtigt i forhold til at passe på dig selv og din klient under behandlingen. Men det er lige så vigtigt i forhold til at få mest mulig effekt i dine behandlinger. I denne fase vil du blive undervist i:
 • Hele ”værktøjskassen” af behandlergreb og arbejdsstillinger
 • Pulserende massage
 • Åndedrættet i behandlingen
 • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger
Læs mere Læs mindre

Fase 3: Terapeut

Individualiseringen, dybere ind samtalen og hvordan du skaber en behandling, der er meningsfuld for din klient. I den 3. fase af kropsterapeut uddannelsen samler vi alle trådene igen, og går samtidigt dybere i de psykologiske aspekter i det at være kropsterapeut. På dette tidspunkt vil du kunne genkende din klientens reaktioner og forsvarsmønstre, og du vil kunne se det som mekanismer der beskytter klienten, fordi noget opleves sårbart. Samtidigt vil du nu kunne bruge mekanismerne, som en rettesnor der viser dig, hvor din behandling skal gå hen. Forståelsen for sammenhængen mellem krop og psyke, og det at kunne gennemskue, for eksempel, forsvarsmekanismer, er grundlæggende i en kropsterapeuts tilgang til sine behandlinger. Og i tredje fase lærer du at forstå denne sammenhæng. Du ved nu, hvor følelser og oplevelser oftest sætter sig i kroppen, som spændinger eller smerter – og du ved, hvordan du kan hjælpe din klient, med både fysiske og psykiske problematikker. I denne fase lærer du, at kunne rumme et andet menneskes følelser og reaktioner, og du får en forståelse for dig selv som behandler og finder din egen måde at være behandler på. På dette trin vil du blive undervist i:
 • Tanker og følelser
 • Terapeutisk arbejde
 • Relation mellem klient og behandler
 • Maskulin/feminin energi
Læs mere Læs mindre

Ekstra materiale

De 3 faser suppleres sideløbende med ekstra materiale: Temamoduler, Videobiblioteket og Start-op Programmet, som alle er fordelt over hele året.

Temamoduler

Sideløbende med de 3 T'er, indgår det, vi kalder temamoduler i din undervisning.
Temamodulerne er en integreret del af forløbet, og de er delt i to fokuspunkter:

 • Fagspecifikke emner
 • Selvudviklende emner

Modulerne er fordelt ud over hele året.

De fagspecifikke emner handler om de spørgsmål, der naturligt opstår, når du tager behandlerrollen til dig undervejs på kropsterapeut uddannelsen. De er ikke som sådan opdelt i faser, men har hver deres placering i forhold til hvor du er i dit uddannelsesforløb.

Der er f.eks. emner som:

 • Feedback; hvordan vi samarbejder ved briksen på holdene?
 • Tvivl; hvordan du takler den tvivl, der naturligt opstår i læringsprocesser?
 • Min første klient; hvordan får du din første klient?
 • Præstation; hvordan vi nemt føler, at vi skal præstere – og hvordan du vænner dig til at have mere opmærksomhed på klienten og klientens behov – og at vende dit fokus væk fra dig selv.
 • Behandle en du ikke kender; hvad skal du italesætte, når du starter med elevbehandlinger?
 • Etik & Rammen for terapi; hvad kan du og hvad kan du ikke gøre?
 • Passe på sig selv; hvordan passer du på dig selv som kropsterapeuter?

De Selvudviklende emner er, lige som kropsterapeut uddannelsens 3 T’er, også opdelt i 3 faser.

Første fase handler om DIG som MENNESKE, og den kaster lys på din historie, og hvordan den påvirker din adfærd, reaktionsmønstre og attitude overfor dig selv og andre. Og den giver dig redskaber til at ændre situationer i dit liv.

Anden fase handler om DIG som KROPSTERAPEUT, hvordan du står i dig selv ved briksen. Den handler om at få opmærksomhed på at adskille, hvad der er mit behov og min proces, og hvad der er klientens.

Tredje fase handler om hvor KLIENTEN er, og hvordan du tjener din klient bedst, men også om hvilken kropsterapeut du ønsker at være, og hvad som er vigtigt for dig.
Selvudviklingsmodulerne tager sit afsæt i Totums Bevidsthedsmodel, der tydeliggør, hvordan forskellige tilstande påvirker os, og hvordan kropsterapeuten gennem behandlingen og samtalen kan støtte sin klient til en mere ressourcefuld tilstand.

Der er f.eks. emner som:

 • Historie/ historik; hvad er der sket i dit liv, og hvilken betydning tillægger du det? Og er det hensigtsmæssigt for dig?
 • Hvad er følelser? Og hvordan holder jeg fast og giver slip på følelser?
 • Offertilstande; Hvornår er jeg i en offertilstand? Hvad er karakteristisk med offertilstande?
 • Fikser tilstanden; Hvad skal jeg gøre, når jeg bare vil fikse noget, én anden eller mig selv, for så bliver alt godt eller rigtigt?
 • Valg; Oplevelse af at jeg har et valg og ikke er magtesløs
 • Værdier; Hvad er mine værdier og hvad skal der til for at jeg kan passe på det, som er vigtigt for mig?
 • Indre dele; Refleksionsøvelser og hvordan jeg kan sætte forskellige dele af mig i spil
Læs mere Læs mindre

Videobibliotek

Som supplement til undervisningen er der lavet støttende video materiale til al undervisning. Undervisningsvideoerne, viser alle de greb, du lærer undervejs på uddannelsen og gennemgår alle de temaer du har på skolen. 90 videoer

Start-Op Programmet

Start-Op programmet er et videoforløb, der specielt er skabt til dig, der ønsker at starte din egen forretning op efter uddannelsen. Start Op programmet består af 4 videoblokke med hver sit indhold:
 • Første blok handler om, hvordan du får mest muligt ud af din uddannelse og vi anbefaler kraftigt, at alle elever ser disse.
 • Anden blok handler om indledende metoder til at få klienter på briksen
 • Tredje blok handler om forskellige måder at markedsføre sig på
 • Fjerde blok handler meget specifikt om online markedsføring, blandt andet via sociale medier.
I videoerne behandler vi emner som:
 • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg får mest ud af min uddannelse?
 • Hvordan skaber jeg det bedste momentum for mig selv?
 • Hvor mange elevbehandlinger skal jeg give under min uddannelse?
 • Hvordan designer jeg én realistisk pristrappe?
 • De forskellige salgs typer – hvilken er jeg?
 • Hvordan taler jeg til mine kunder, og hvem er de?
 • Hvordan skriver jeg tekster til hjemmeside, Blogpost, Sociale medier…?
 • Hvilken software skal jeg bruge?
Læs mere Læs mindre

Holdtyper

Hos Totum kan du vælge mellem dag – aften eller weekend hold:

Dagshold

36 undervisningsgange i alt
Fast hverdag kl. 9 – 15.30

Aftenhold

42 undervisningsgange i alt
Fast hverdag kl. 17 – 21.15
8 weekend-dage kl. 9 – 15.30

Weekendhold

36 undervisningsgange i alt
Weekend-dage kl. 9 – 15.30

Læs mere Læs mindre

Time- og fagfordeling

326 lektioner i primær behandlingsform, herunder:
 • Pulserende behandlingsteknikker
 • Meridianlære
 • Samtaleteknikker og Kroppens psyke
 • Organrelaterede muskler
 • Minimum 50 timer i klinik vejledning og klientbehandling
 • Minimum 10 timer i klinikdrift
110 lektioner i øvrig sundhedsfaglig undervisning, herunder:
 • Psykologi
 • Basal sundhedslovgivning (lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)
 • Relaterede behandlingsformer, herunder zoneterapi og akupressur
I alt: 436 lektioner. Lektioner i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære, Farmakologi skal dokumenteres særskilt.
Læs mere Læs mindre

Kom og mød os

Gratis Introkursus

Tilmeld dig vores Introkursus og få 3 timers gratis undervisning og den fulde Totum-oplevelse!
Kom med og se hvor (overraskende) meget du kan lære

Afklarende coaching

I løbet af denne 1-til-1 session vil vi sammen udforske dine mål, identificere dine forhindringer og finde din unikke motivation. Sessionen er gratis og uforpligtende.

Kom og mød os

Tilmeld dig vores Introkursus og få 3 timers gratis undervisning og den fulde Totum-oplevelse!

Eller

Prøv vores 1-til-1 coaching session, hvor vi sammen udforsker dine mål, identificerer dine forhindringer og finder din unikke motivation.
Sessionen er gratis og uforpligtende.