UDDANNELSENS opbygning

Jacob Bøge, Uddannelsesleder

23. marts 2023

Indhold

DE 3 T'er

På Totums kropsterapeut uddannelse får du et intensivt læringsforløb med fokus på struktur, repetition, praktisk læring og individuelle læringsstile.

Uddannelsen er delt op i 3 faser – ”De 3 T’er”:

 

I teknikfasen, lærer du alle greb og stillinger. Du lærer en speciel form for olie-fri pulserende massage, du lærer hvordan du arbejder med åndedrættet, og du lærer hvordan du passer på dig selv og din klient, mens du behandler.

Med andre ord, du lærer alt det grundlæggende, der skal til, for at du kan behandle eks.: en dårlig ryg, et par ømme skuldre, en spændingshovedpine, og andre fysiske skavanker (listen er lang).

Det at lære de korrekte arbejdsstillinger, er selvfølgelig vigtigt i forhold til at passe på dig selv og din klient under behandlingen. Men det er lige så vigtigt i forhold til at få mest mulig effekt i dine behandlinger.

I denne fase vil du blive undervist i:

 • Hele ”værktøjskassen” af behandlergreb og arbejdsstillinger
 • Pulserende massage
 • Åndedrættet i behandlingen
 • Hensigtsmæssige arbejdsstillinger

I denne 2. fase folder vi det hele ud.

Du lærer om kroppens og psykens sammenhænge og du får en endnu dybere forståelse for arbejdet med åndedrættet.

Du lærer om meridianer, om zone-punkter, og om intuition.

Du lærer at genkende forsvarsmekanismer, du gennemgår behandler/klient-forholdet og du træner samtaleteknikker, som du kan bruge til at spørge ind til din klient, og samtidigt guide vedkommende til en større kropslig, følelsesmæssig og mental bevidsthed.

Det at du begynder at kunne se sammenhængen mellem kroppens reaktioner og klientens følelser, og samtidigt får mere styr på din samtaleteknik, vil alt sammen give dig en klarere oplevelse af, hvordan vedkommende skal behandles. Og det betyder helt konkret at dine behandlinger bliver mere flydende og effektive.

På dette trin vil du blive undervist i:

 • Intuition og indføling
 • Forsvarsmekanismer
 • Krop og psyke-sammenhæng
 • Meridianer og Zonepunkter
 • Klientsamtaler

Individualiseringen, dybere ind samtalen og hvordan du skaber en behandling, der er meningsfuld for din klient.

I den 3. fase af kropsterapeut uddannelsen samler vi alle trådene igen, og går samtidigt dybere i de psykologiske aspekter i det at være kropsterapeut.

På dette tidspunkt vil du kunne genkende din klientens reaktioner og forsvarsmønstre, og du vil kunne se det som mekanismer der beskytter klienten, fordi noget opleves sårbart.

Samtidigt vil du nu kunne bruge mekanismerne, som en rettesnor der viser dig, hvor din behandling skal gå hen.

Forståelsen for sammenhængen mellem krop og psyke, og det at kunne gennemskue, for eksempel, forsvarsmekanismer, er grundlæggende i en kropsterapeuts tilgang til sine behandlinger. Og i tredje fase lærer du at forstå denne sammenhæng.

Du ved nu, hvor følelser og oplevelser oftest sætter sig i kroppen, som spændinger eller smerter – og du ved, hvordan du kan hjælpe din klient, med både fysiske og psykiske problematikker.

I denne fase lærer du, at kunne rumme et andet menneskes følelser og reaktioner, og du får en forståelse for dig selv som behandler og finder din egen måde at være behandler på.

På dette trin vil du blive undervist i:

 • Tanker og følelser
 • Terapeutisk arbejde
 • Relation mellem klient og behandler
 • Maskulin/feminin energi

TEMAMODULER

Sideløbende med de 3 T’er, indgår det, vi kalder temamoduler i din undervisning.
Temamodulerne er en integreret del af forløbet, og de er delt i to fokuspunkter:

 • Fagspecifikke emner 
 • Selvudviklende emner

Til modulerne er der tilknyttet videomateriale og specifikt til de selvudviklende emner, vil der være hjemmearbejde i form af video med tilknyttet refleksionsopgaver.

Modulerne er fordelt ud over hele året.

De fagspecifikke emner handler om de spørgsmål, der naturligt opstår, når du tager behandlerrollen til dig undervejs på kropsterapeut uddannelsen. De er ikke som sådan opdelt i faser, men har hver deres placering i forhold til hvor du er i dit uddannelsesforløb. Der er f.eks. emner som:
 • Feedback; hvordan vi samarbejder ved briksen på holdene?
 • Tvivl; hvordan du takler den tvivl, der naturligt opstår i læringsprocesser?
 • Min første klient; hvordan får du din første klient?
 • Præstation; hvordan vi nemt føler, at vi skal præstere – og hvordan du vænner dig til at have mere opmærksomhed på klienten og klientens behov – og at vende dit fokus væk fra dig selv.
 • Behandle en du ikke kender; hvad skal du italesætte, når du starter med elevbehandlinger?
 • Etik & Rammen for terapi; hvad kan du og hvad kan du ikke gøre?
 • Passe på sig selv; hvordan passer du på dig selv som kropsterapeuter?

De Selvudviklende emner er, lige som kropsterapeut uddannelsens 3 T’er, også opdelt i 3 faser.


Første fase handler om DIG som MENNESKE, og den kaster lys på din historie, og hvordan den påvirker din adfærd, reaktionsmønstre og attitude overfor dig selv og andre. Og den giver dig redskaber til at ændre situationer i dit liv.


Anden fase handler om DIG som KROPSTERAPEUT, hvordan du står i dig selv ved briksen. Den handler om at få opmærksomhed på at adskille, hvad der er mit behov og min proces, og hvad der er klientens.


Tredje fase handler om hvor KLIENTEN er, og hvordan du tjener din klient bedst, men også om hvilken kropsterapeut du ønsker at være, og hvad som er vigtigt for dig.
Selvudviklingsmodulerne tager sit afsæt i Totums Bevidsthedsmodel, der tydeliggør, hvordan forskellige tilstande påvirker os, og hvordan kropsterapeuten gennem behandlingen og samtalen kan støtte sin klient til en mere ressourcefuld tilstand.


Der er f.eks. emner som:

 • Historie/ historik; hvad er der sket i dit liv, og hvilken betydning tillægger du det? Og er det hensigtsmæssigt for dig?
 • Hvad er følelser? Og hvordan holder jeg fast og giver slip på følelser?
 • Offertilstande; Hvornår er jeg i en offertilstand? Hvad er karakteristisk med offertilstande?
 • Fikser tilstanden; Hvad skal jeg gøre, når jeg bare vil fikse noget, én anden eller mig selv, for så bliver alt godt eller rigtigt?
 • Valg; Oplevelse af at jeg har et valg og ikke er magtesløs
 • Værdier; Hvad er mine værdier og hvad skal der til for at jeg kan passe på det, som er vigtigt for mig?
 • Indre dele; Refleksionsøvelser og hvordan jeg kan sætte forskellige dele af mig i spil
”Jeg havde slet ikke kunne forestille mig den forandring, jeg går igennem lige nu.
Det er vildt, hvad der sker”
Marie

START-OP PROGRAMMET

Start-Op programmet er et videoforløb, der specielt er skabt til dig, der ønsker at starte din egen forretning op efter uddannelsen.

Programmet rummer også 6 videoer, som vi kraftigt opfordrer alle elever til at se, da de kan hjælpe dig til hvordan du får mest ud af dit online materiale,  og til hvordan du får gang i dine klientbehandlinger hurtigst muligt.

Start Op programmet består af 4 videoblokke med hver sit indhold:

 • Første blok handler om, hvordan du får mest muligt ud af din uddannelse og vi anbefaler kraftigt, at alle elever ser disse.
 • Anden blok handler om indledende metoder til at få klienter på briksen
 • Tredje blok handler om forskellige måder at markedsføre sig på
 • Fjerde blok handler meget specifikt om online markedsføring, blandt andet via sociale medier.

I videoerne behandler vi emner som:

 • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg får mest ud af min uddannelse?
 • Hvordan skaber jeg det bedste momentum for mig selv?
 • Hvor mange elevbehandlinger skal jeg give under min uddannelse?
 • Hvordan designer jeg én realistisk pristrappe?
 • De forskellige salgs typer – hvilken er jeg?
 • Hvordan taler jeg til mine kunder, og hvem er de?
 • Hvordan skriver jeg tekster til hjemmeside, Blogpost, Sociale medier…?
 • Hvilken software skal jeg bruge?

UNDERVISNINGSMETODEN

Hos Totum har vi ikke blot tænkt på hvad du skal lære, men også på hvordan du skal lære, så du er klædt på til at starte som selvstændig behandler efter din eksamen.

Vores undervisning foregår ved briksen, og din indlæring foregår gennem din krop og ikke kun dit hoved.

Du lærer at forstå det menneske, der ligger på din briks, gennem dine fingre og sansning i det hele taget, og får en nuanceret forståelse for psykens indvirkning på kroppen.

Undervisningen er koncentreret og tæt superviseret af dine undervisere. På den måde sikrer vi, at du bliver en dygtig kropsterapeut og har alle de værktøjer, du skal bruge for at behandle klienter og være selvstændig fremover.

Den bedste måde at lære faget på er, at stå sammen med en erfaren terapeut, som viser dig hvordan du skal gøre. Derfor kommer du til at bruge det meste af undervisningstiden ved en massagebriks, sammen med underviseren.

Vi ved , at noget så simpelt, som det at gentage den samme information, på forskellige måder, og gerne strakt ud over et længere forløb, er selve nøglen til, at du efterfølgende kommer til at huske alt det du lærer.

Derfor bruger vi tid på repetition og fordybelse i klasselokalet.

Parallelt med undervisningen på skolen, får du løbende adgang til vores video-bibliotek, der blandt andet indeholder alt det du lærer i timerne. Her vil vi fungere som din ekstra ”repetitions-makker” under hele uddannelsen, og du vil have adgang til materialet efter du er færdiguddannet. Det er for mange et fantastisk redskab til at vedligeholde og genopfriske, deres færdigheder langt ud i fremtiden.

Her på Totum arbejder vi ud fra en teori om at vi alle er forskellige, også i vores måde at indlære på.

Vi kan se, at effektiviteten af den individuelle elevs indlæring, meget ofte afhænger af hvilken sans, eller sanser, man som menneske relaterer bedst til.

Derfor har vi valgt at køre vores undervisning på en måde så vi får stimuleret alle sanser.

1. Den visuelle sans – Du kommer til at se alt hvad du skal lære i klasselokalet, samt at du får det hele på videoer, efterfølgende.

2. Den auditive sans – Du får alt beskrevet i en dialogbaseret undervisning sammen med de 2 lærere, og kan igen lytte til det på videoerne efterfølgende.

3. Den taktile sans – Alle øvelser kommer du til at mærke på egen krop og du kommer til at øve det hele dine medstuderende.

4. Den ”Intuitive” sans – Jo, vi ser faktisk intuition som en helt almindelig menneskelig sans: En indskydelse, en følelse, en tanke, altså en intuition om at man skal foretagen en specifik handling. Det er nemlig slet ikke så mystisk når man arbejder med det på vores måde.

Man bliver den bedste kropsterapeut ved at lære gennem hænderne og forstå gennem kroppen.

Derfor anbefaler vi, at vores elever deltager i selvstudie-aftener på skolen en fast hverdagsaften fra 18.30-21.30, hvor man øver med andre elever fra skolen. Og da du skal have minimum 63 øvetimer ved briksen inden din eksamen, kan det være en god måde at gøre det på.

Desuden skal du i løbet af kropsterapeut uddannelsen give mindst 50 elevbehandlinger til klienter, der ikke går på skolen.

Det lyder måske lidt overvældende. Men benytter du dig jævnligt af øveaftenerne, samt bruger dine medstuderende til træning og inspiration til at skaffe klienter i løbet af året, så vil du opleve at det slet ikke er så mange timer, og højt sandsynligt vil du ende med at have flere øvetimer “under bæltet” end vores minimumskrav.

Det er også værd at nævne, at vi kraftigt opfordrer dig til at tage betaling for dine behandlinger. Det at lære at sætte pris på sig selv og sit arbejde, er en vigtig del i det at være behandler. En pris der kan være stigende i takt med at du bliver dygtigere.
Det kan samtidigt være en økonomisk bonus under dit studie, og en forsmag på det der venter dig i fremtiden.

Du kan se Louise fortælle mere om elevbehandlinger i videoen her:

TIME- OG FAGFORDELING

326 lektioner i primær behandlingsform, herunder:
 • Pulserende behandlingsteknikker
 • Meridianlære
 • Samtaleteknikker og Kroppens psyke
 • Organrelaterede muskler
 • Minimum 50 timer i klinik vejledning og klientbehandling
 • Minimum 10 timer i klinikdrift
110 lektioner i øvrig sundhedsfaglig undervisning, herunder:
 • Psykologi
 • Basal sundhedslovgivning (lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)
 • Relaterede behandlingsformer, herunder zoneterapi og akupressur
I alt: 436 lektioner. Lektioner i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære, Farmakologi skal dokumenteres særskilt.

Blevet nysgerrig?

Sådan kan du lære mere

GRATIS INTROKURSUS

Prøv selv, og se hvor meget du kan lære på 3 timer

ONLINE INFOMØDE

Hør alt om hvordan du bliver certificeret kropsterapeut

Scroll til toppen