Indhold

Kropsterapi skal hjælpe omsorgssvigtede piger

Indhold

Omsorgssvigt er noget mange af de unge piger, som Connie Rysgaard arbejder med i sit job, har oplevet. Og Connie håber på, at hun med kropsterapi kan hjælpe pigerne med at åbne op, og tale om de udfordringer de står med i livet.

På opholdsstedet ’Det Gamle Apotek’ tager Connie Rysgaard sig både af de administrative og pædagogiske opgaver. Ved siden af sit arbejde er hun i gang med at uddanne sig til kropsterapeut hos Totum.

Opholdsstedet er for teenagepiger mellem 12 og 18 år, som ikke kan bo hjemme. Nogle af dem har forældre, der af forskellige grunde ikke kan varetage forældrerollen, mens der også er piger, der altid har boet på forskellige opholdssteder. Grundene er mange og varierede, men fra pigernes perspektiv vil det altid være oplevelsen af svigt, som de reagerer på.

”De piger, vi har hos os, er piger, der har en dårlig kontakt til deres kroppe. Og de har svært ved at mærke forskel på fysisk og psykisk smerte,” forklarer Connie.

Vil bruge kropsterapien til at hjælpe unge piger

I de 11 år Connie har arbejdet på opholdsstedet, har hun mødt piger med forskellige kropslige udfordringer, som ofte bunder i svigt og traumer, som de bærer rundt på. Det giver dem en lang række smerter i kroppen.
”Jeg oplever i hverdagen, at pigerne har ondt alle vegne, og skal til læge for selv de mindste ting. De fleste af de her piger kender slet ikke til kroppens funktioner, og meget af den smerte, de bærer rundt på, er af psykisk art,” fortæller hun.

Connie forklarer endvidere, at mange af pigerne kommer fra hjem, hvor de aldrig har gået til fritidsaktiviteter som håndbold, spejder, fodbold eller svømning. Og fordi de ikke kan kende forskel på fysiske og psykiske smerter, antager de, at alt der gør ondt, må være funderet i det fysiske. Men forhåbentlig vil kropsterapi kunne ændre på dette.

”Jeg håber, at kropsterapien kan give mig nogle redskaber, så jeg også ad den vej kan komme ind på pigerne, og derved måske få dem til at åbne sig hurtigere op for de udfordringer, de oplever at stå med i livet. For jeg tror, at kropsterapien kan skrælle en lang række lag af, som man ikke kan, ved kun at tale om tingene og fokusere på samtalen,” siger Connie.

En perlerække af knuder

De fleste af pigerne på ’Det Gamle Apotek’ har oplevelser, som sidder dybt i deres krop. Og selv om forældrene ikke mener, at de har svigtet, er det sådan pigerne oplever det.

”Pigerne bærer rundt på mange hemmeligheder og svigt. Og det ligger som små knuder i kroppen, og jeg kan mærke og høre, når bægeret flyder over. Jeg har oplevet, at der ikke er langt fra at have en almindelige samtale, til at pigerne smadrer deres værelse eller gør selvskade,” siger Connie og tilføjer:

”Det handler om at få løsnet de her knuder op, så pigerne får en anden fornemmelse inde i sig selv, for de er enormt anspændte. Det sætter sig kropsligt i dem, som en perlerække af knuder, som skal løsnes op.”

For mange år siden fik opholdsstedet anbragt en mindreårig pige. Connie og resten af personalet kunne mærke, at der var noget helt galt, men det var først efter flere års behandling på opholdsstedet, at pigen åbnede sig op og fortalte, at hun var blevet misbrugt, siden hun var ganske lille.

”Hun var helt ødelagt inden i og uden på. Jeg tror, at hvis vi havde haft de kropsterapeutiske redskaber dengang, så havde vi haft mulighed for, at pigen hurtigere kunne åbne sig op, og så kunne vi hurtigere have hjulpet hende. Jeg tror, at ved at bruge kropsterapi sammen med samtaler undervejs, så kommer vi hurtigere i mål med vores behandling,” forklarer Connie.

De ekstra værktøjer

Men det er ikke kun i sit erhverv som souschef, at Connie Rysgaard tænker, at hun vil bruge sin uddannelse fra Totum. For selv om hun godt kan klare det fysiske i arbejdet ved opholdsstedet, så drømmer hun om at skabe sin egen ”seniorordning”, hvor hun en dag om ugen kan give kropsterapeutiske behandlinger enten hjemme eller ude i byen.

”Jeg finder det interessant at se forandringer hos et menneske. Det at få et menneske ind i sit liv som man ikke kender, men alligevel kan sende ud ad døren med en bedre fornemmelse i kroppen, end da de kom ind ad døren. Det vil jo være fantastisk,” siger hun.

Men de planer ligger endnu ude i fremtiden, og hun vil derfor nu fokusere på at implementere sin uddannelse i sit nuværende arbejde.

”Jeg har tænkt på, at jeg efter sommerferien vil begynde med små øvelser på de piger, som har lyst. De piger, der har ringe kontakt med egen krop, tror jeg ikke, at man kan give en fuld kropsterapeutisk behandling med det samme. Der må vi tage små skridt med noget hyggemassage, så det bliver komfortabelt, at der er nogen, der rører ved dem,” forklarer hun.

Connie har allerede talt med et par af pigerne på opholdsstedet, og en af dem kan godt lide at få blide berøringer i nakken og på ryggen og at komme af med afspændinger i kroppen.

”Mange af de her piger lider af hudsult, fordi de jo ikke har deres forældre i dagligdagen og derved heller ikke den naturlige berøring, som sker i familien. Så bare lidt berøring i form af massage kan gøre en stor forskel, udover alle de kram, vi giver, ” siger hun, mens hun understreger, at alt skal tages i små skridt. For hvis det går for stærkt, vil det mislykkes.

Ifølge Connie skal vi alle jævnligt stoppe op og kigge på, hvad vi byder os selv i livet, og lytte til, hvad kroppen fortæller. For den fortæller, hvornår nok er nok.

”Der er så mange ting, vi mennesker, inklusive de piger vi har boende, skal leve op til. Vi flyver let over det i forhold til at skulle se rigtig ud, opføre os på en bestemt måde, have den rigtige uddannelse og det rigtige job. Og når vi så er midt i livet, bryder vi sammen, fordi vi har gemt på for meget. Rygsækken er stopfuld. Jeg tror, det er sundt at få ryddet kropsligt op og pillet lagene af,” slutter Connie.

 

Seneste indlæg