Indhold

Stemmen

7-38-55 reglen og stemmens hemmelige sprog

Indhold

At meget kommunikation mellem mennesker sker via kropssprog, er efterhånden gængs viden. Denne idé vandt gehør for halvtreds år siden da en psykolog ved navn Albert Mehrabian formulerede 7-38-55 reglen for kommunikation. Reglen sagde at vores opfattelse af andre og tro på det, de siger, afgøres 7% af deres ord, 38% af deres stemmes tone og 55% af deres kropssprog. Det er denne regel der ligger bag påstanden om, at 93% af al formidling sker via kropssprog.

En sandhed med modifikationer fordi Albert Mehrabians forsøgsresultater ikke sagde noget om al kommunikation, og fordi de midterste 38% i 7-38-55-reglen jo ikke handlede om kropssprog, men om stemmebrug. Fred være med det, man kan stadig læse meget i et kropssprog, og at alt blev lagt over i kropssproget, er ikke den værste drejning tingene kunne tage set fra en kropsterapeuts stol. Men alligevel ikke helt fair…

I denne artikel taler vi om stemmen, der ifølge Totum kropsterapeut og stemmetræner Sara Boesen taler sit helt eget sprog, og hverken kan adskilles fra ordene eller kropssproget.

Hvad kan du fortælle om et menneske ved at lytte til deres stemme?

Indenfor kropsterapi er man meget opmærksom på blokeringer og forsvar i kroppen, som man kan mærke med hænderne eller se på kropssproget. De samme blokeringer afslører sig faktisk i stemmen, hvis man er trænet i at spotte dem, fordi stemmen ændrer karakter alt efter hvad vi taler om. Derfor kan jeg spore mig ind på, hvordan du har det med forskellige ting ved at lytte til din stemme, når du taler om det. Stemmen hænger sammen med dit kropssprog, den er koblingen mellem krop og psyke, men det kommer vi tilbage til.

Hvordan arbejder du så med stemmen i dine behandlinger?

Jeg starter mine sessioner med en samtale, hvor jeg lytter efter hvad der sker med stemmen når vi taler om forskellige emner. Hvor er der noget på spil? Der er mange små nuancer i stemmen, den er levende og ændrer sig hele tiden hvis man kommer lidt omkring i en samtale.

Jeg lytter specifikt efter om klienten taler fra halsen eller maven, om stemmen er uden tone og klang, lys eller dyb eller klar eller uklar.

Det kan være mange forskellige ting, men jeg lytter primært efter, om stemmen er afkoblet fra kroppen. Hvis den er det, ved jeg med sikkerhed at der er noget som klienten ikke har kontakt til i sig selv, og for det meste følger også et blokeret åndedræt, altså et kropsligt forsvar, som ”hjælper” klienten med at afskære kontakten til det som er svært at være i.

Jeg bruger det jeg hører som input til, hvad jeg skal arbejde med i sessionen. Hvis det er en kropsterapibehandling, lægger jeg meget mærke til hvad der sker med stemmen i løbet af behandlingen, f.eks. så bliver der plads til stemmen, når jeg har åbnet op til åndedrættet. Vi støtter vores stemme med vores åndedrætsmuskulatur og mavemuskler, og jo mere bevægelighed der er i det område, desto bedre fungerer stemmen – og desto mere plads får vi til at være de mennesker vi er.

Det kan også hjælpe til at skabe plads i sessionen, at jeg selv sætter stemme på. Det kan være mere trygt for mine klienter at bruge deres stemme, hvis jeg går forrest og sætter rummet med min. Så får de en fornemmelse af, at det er ok at sætte hvilken som helst lyd på, og at det også gerne må larme eller lyde mærkeligt.

Ja, for er der ikke tit noget skam forbundet med at sætte lyd på? Som om at man afslører et eller andet ved sig selv, når man for eksempel sukker højt?

Jo, det kan der være. Skam bunder jo i en grundangst vi alle har for at blive forladt eller udstødt af flokken. Det kan føles farligt at man i sukket slipper kontrol, men det er det sjældent. Men jo, der kan ligge mange psykiske blokeringer i forhold til at bruge stemmen. Man kan prøve bare at gøre det alligevel og så undersøge, hvad der ligger i de psykiske blokeringer.

Sukket er et godt eksempel. Det er sundt at sukke dybt, fordi at det stimulerer vagus-nerven som kontrollerer det parasympatiske nervesystem, dvs. at kroppen bringes fra stress til ro. Det bringer én tættere på sin kerne, og i sidste ende handler udvikling, hvis du spørger mig, altid om at finde tilbage til sig selv og sin kerne. Målet er at være sig selv, det lyder banalt, men det handler om at være forbundet til sig selv, og stemmen er for mig en måde at forbinde mig selv til mig selv. Det har egentlig altid været en måde at mærke mig selv på, her er jeg! Når jeg bruger min stemme rigtigt, har jeg kontakt til mig selv. Når jeg har kontakt til mig selv, kan jeg forbinde mig til andre mennesker og det der er større end mig – hvad man så end vil kalde det.

Stemmen og dine følelser

Er dét målet med at arbejde med sin stemme? At skabe kontakt til sig selv, andre og det der er større?

Jeg kan i hvert fald godt lide at arbejde med det der hedder ”kernestemme”, hvor man søger kernen i sig selv og den stemme, der afspejler den kerne, det vil sige afspejler hvem man er. Derfra kan stemmen formes på alle mulige måder, men den har ligesom anker i kroppen.

Man kan sige at jo mere krop og stemme er integreret, og jo mere åben og balanceret kroppen er, desto bedre fungerer stemmen.

Og så vil den jo blive påvirket af livet, men så er der nogle greb og teknikker man kan bruge, hvis man arbejder professionelt med stemmen. Man kan faktisk lære kan bruge sine små kriser, det vil sige den energi der er i følelserne til at give stemmen endnu mere power eller sårbarhed eller hvad det kunne være. Ligesom at vi som kropsterapeuter står stærkt, når vi tør stå med det der sker inden i os under behandlingen. Der er jo det, at når vi kan mærke os selv, kan andre mennesker også mærke sig selv. Det gælder for alle, og derfor lytter jeg altid til de psykologiske lag i stemmen, også når jeg arbejder med mennesker der bruger deres stemmer professionelt, og vi træner mere tekniske ting såsom ansats, støtte o.s.v.

Hvad med når du arbejder med stemmen med mennesker, der ikke bruger den professionelt?

Alle kan opnå mange ting med stemmetræning, også som ikke-professionel. For eksempel kan man bruge stemmen til at åbne kroppen op. Man kan vibrere kroppen ved at holde en tone. For eksempel kan man lodret op gennem rygsøjlen og løsne muskulaturen ligesom man kan gøre manuelt. Jeg bruger ofte toning i en behandling for effektivt at skabe bevægelse og kontakt til et opspændt eller låst område, som et supplement til at løsne spændingen manuelt.

Derudover døjer mange af mine klienter med stress, og mange med stress får problemer med stemmen. Den ændrer karakter, så de næsten ikke kan kende den. Mange kender nok til at man taler skingert fordi man er stresset. Det er fordi stemmen har brug for energi, og det får den ikke nok af, når vi er stressede.

Jeg mistede selv min stemme da jeg på et tidspunkt var syg med stress, selvom jeg havde alle forudsætninger for ikke at miste stemmen, når nu jeg levede af at arbejde med den. Men det var spændende, fordi min manglende stemme jo viste mig, hvordan jeg egentlig havde det. Noget af det der ofte sker, når vi bliver stressede, er jo at vi ikke kan mærke os selv, og så sladrer stemmen om, hvordan vi har det. Stemmen kan også hjælpe os til at komme ovenpå i en stresset situation – det er netop det fantastiske ved at arbejde med stemmen, at den virker begge veje. Som jeg nævnte tidligere, så kan bare det at sætte stemme på et suk være utroligt effektivt og sætte dit nervesystem i ro.

Arbejde med stemmen

Hvor skal man begynde hvis man gerne vil arbejde med stemmen derhjemme eller som behandler?

Første skridt er at lytte mere bevidst til stemmen – hvad fortæller stemmen dig? Måden man træner stemmen på, er ved at træne både ind- og udåndingsmuskulaturen, og det gør man ved at sætte modstand på ind og udåndingen. Jeg giver typisk åndedrætsøvelser til mine klienter, altså øvelser hvor man får kontakt til både sin ind- og udåndingsmuskulatur. Åndedrættet er jo som udgangspunkt ubevidst og udåndingen er passiv, men når vi sætter stemme på, bliver den aktivt, d.v.s. vi skal bruge vores krop. Det er en måde at træne sig i at holde energien i sin krop og bære sin stemme. Og i det at bære sin stemme ligger for mig også at bære sin krop og sig selv ”indefra og ud”.

En konkret stemmetræningsøvelse er at sætte modstand på indåndingen ved at lade som om man suger ind gennem et sugerør og mærker at brystkassen udvider sig. Så holder man den udvidelse af brystkassen imens man på udåndingen kan træne musklerne med modstand ved sige “ksssst”. Det er vigtigt at stå ret op med afslappede skuldre og prøv desuden at slappe af i hals og kæbe, så kroppen kan få lov at gøre arbejdet. Enormt enkelt og effektivt. Åndedrættet forankrer sig dybere i kroppen for hver gang du laver øvelsen.

Hvis du kan lide at synge så snup en sang i brusebadet. Det er videnskabeligt bevist at det gør dig både gladere og sundere at synge – da det sænker stressniveauet. Og det handler altså i sundhedsøjemed ikke om hvor godt du synger, men blot om aktivt at bruge stemmen.

Stemmen er først og fremmest følelsernes instrument. Sang forbinder krop og følelser øjeblikkeligt. Sang forstærker stemmens indvirkning på os.

Jeg kombinerer sang og behandling af netop denne årsag.

Det er desuden nærliggende, hvis man går i kropsterapi, at man undersøger sin stemme lige inden og lige efter en behandling. Så bliver man mere bevidst om stemmens sammenhæng med resten af kroppen

Stemmen og kropsholdningen

Og heraf følger vel også, at stemmen hænger sammen med kropsholdning?

Hvis man arbejder med sin kropsholdning, vil man se, hvor tæt den hænger sammen med stemmen. Man kan prøve at stille sig i en power pose og se, hvad det gør ved stemmen at stå godt og groundet. Du får mere power i stemmen. Hvordan ændrer det stemmen, når jeg åbner og lukker til i min hals ved at skyde hagen frem, trække den ind mod brystkassen eller holde den i neutral position?

På samme måde vil det påvirke stemmen, hvis man har ondt i ryggen og spænder i lænden og skyder hagen frem, fordi stemmelæberne sidder fast omme i nakken. Prøv at skyde hagen meget frem, og se hvor lidt plads det giver til din stemme. Det er tydeligt at høre. Omvendt, hvis du åbner op i brystet, holder hagen nogenlunde neutralt og slapper af i hals og kæber, er der optimal plads til stemmen, og det er lige så tydeligt at høre. Det kan næsten føles som at have et rør nede fra bunden af kroppen, som man taler igennem.

Man taler fra kroppen og ikke fra halsen.

Stemmen går klart igennem og det har betydning for hele dit udtryk. Når man får erfaringer med det, bliver det nemmere at blive bevidst om, hvornår man gør hvad. Er der plads i kroppen? Har jeg fat i mit åndedræt? I og med at vi arbejder så meget med åndedræt, når vi arbejder med stemmen, så vil vi i stemmearbejdet automatisk skabe plads til os selv. Du vil træne mange af de ting vi også arbejder med ved briksen i kropsterapi, for eksempel at være i verden ”indefra og ud”. Stemmen fungerer bedst, ligesom vi selv gør, når den har plads.

Har du fået lyst til at blive klogere på din egen stemme, så kan du læse om Saras arbejde her

Seneste indlæg