Indhold

Rygsmerter

Sådan behandler du hold i ryggen

Indhold

Hold i ryggen kan ramme os alle og er en betegnelse for stærke rygsmerter, der opstår pludseligt som følge af usunde spændingsmønstre. Behandling af hold i ryggen bygger på en bred vifte af teknikker, som fokuserer på at afhjælpe smerterne og genskabe mobiliteten i led og muskler.

Ved hold i ryggen er smerterne ofte så voldsomme, at bevægelse af ryggen næsten umuliggøres – man vil typisk have en oplevelse af, at ryggen nærmest “trækkes” skæv. Disse smerter kan opstå ved en bevægelse eller et ryk i ryggen, men det er ikke nødvendigvis en specielt belastende bevægelse, der udløser hold i ryggen.

Én af årsagerne til hold i ryggen er usunde spændingsmønstre. Hvis vi bærer rundt på spændinger, der trækker ryggen ud af balance, vil det resultere i en ubalanceret ryg, som vil give gener i form af ømhed i ryggen. Tilmed ligger der en fysiologisk ubalance i rygmuskulaturen, som trækker og låser hvirvelsøjlens led, hvilket gør ryggen mere udsat. Dermed kan selv en ellers ukompliceret bevægelse give store problemer.

Behandling af hold i ryggen 

Hos Totum – Skolen for kropsterapi kommer man i behandlingen af hold i ryggen hele vejen rundt. Både det kropslige, psykiske og det energimæssige. Kun ved at se på helheden er det muligt at løse de bagvedliggende årsager og ikke blot behandle symptomerne.

Til behandling af hold i ryggen benytter Totum sig af en bred vifte af teknikker, der løsner muskulaturen og sikrer optimal bevægelighed i ryggens led. Blandt teknikkerne er pulserende massage, stræk, zoneterapi, akupressur og ledfrigørelse af ryggens led. Ledfrigørelse skaber mobilitet i selve leddet, men frigørelsen har også en større neurologisk effekt, hvis ledlåsningen har klemt om én af centralnervesystemets nerver. Den pulserende massage løsner effektivt spændt muskulatur, hvor akupressur arbejder bagom problematikken gennem meridianerne og de relaterede organer.

Hvert organ i kroppen har en energibane og hænger sammen med bestemte muskler. Hver af disse elementer – organ, energibane og muskler kan indbyrdes påvirke hinanden. I forhold til ryggens muskulatur er særligt to organer interessante:

Tyktarm

En af tyktarmens muskelrelationer hedder quadratus lumborum. Denne muskel udspringer på hoftebenet, er forbundet via bindevævsfibre til lændehvirvlerne og hæfter på det nederste ribben. Egentlig er dette en bugmuskel, men på grund af dens dybe beliggenhed i kroppen samt dens forbindelse til lændehvirvlerne, er den værd at kigge på i forbindelse med lændeproblemer.
En lændeproblematik som f.eks. hold i lænden, der involverer quadratus lumborum, kan således angribes fra flere vinkler:

  • Behandling af quadratus lumborum med tryk og pulserende massage.
  • Behandling af tyktarmen direkte gennem behandling af maven.
  • Behandling af tyktarmens meridian, som løber på armen.
  • Zoneterapibehandling af tyktarmens zonerefleks samt af reflekspunkt for lænden.

Blære

Ryggens rygstrækkermuskler, der løber langs rygsøjlen, har muskelrelationer til blæren. Samtidig løber den tilhørende meridian også langs disse muskler og videre ned på bagsiden af benene. Psykisk hænger blæren sammen med overdreven præstation og selvkontrol. Overdreven selvkontrol kan eksempelvis komme til udtryk gennem en kontrollerende attitude overfor sig selv og andre. Typisk vil man også have svært ved at slappe af i kroppen under en behandling og på den måde lade en anden tage styringen.

Hvis ryggens smerter og spænd kommer fra en problematik, der kan knyttes til blæren, behandles denne med samme metoder som beskrevet ovenfor.

Seneste indlæg