Indhold

Behandling af skuldersmerter

Indhold

Behandling af skuldersmerter med kropsterapi har fokus på både de fysiske og psykiske faktorer bag smerterne.

Skulderen er kroppens mest bevægelige led. Skulderleddet er et såkaldt kugleled, hvor hovedet på overarmsknoglen passer ind i leddet som en kugle i en skål. Skulderleddet gør, at skulderen er meget bevægelig, til gengæld er leddet ikke særligt stabilt. Og derfor er skuldrene udsatte i forhold til slid, overanstrengelse og stød.

Smerter i skulderen

De fysiske grunde til skuldersmerter er ifølge kropsterapeut Karen-Sofie Wilkie ofte forårsaget af overbelastninger, stræk i skulderen, en sportsskade eller forkerte løft.

”Skulderleddets stabilitet er betinget af rotatormanchetten, som består af fire muskler, der blandt andet holder skulderen på plads,” forklarer Karen-Sofie og fortsætter:

”Når der opstår skuldersmerter i rotatormanchettens muskler, kan det fx være på grund af en hel eller delvis overrivning af musklernes tilhæftninger på overarmsknoglen.”

Behandling af skuldersmerter med kropsterapi

De kropsterapeutiske teknikker til behandling af skuldersmerter arbejder med både skulderens led og muskler på samme tid. Fx med pulserende massage kan kropsterapeuten skabe bevægelse i skulderleddet, samtidig med at de omkringliggende muskler afspændes.

Karen-Sofie starter altid med at danne sig et overblik over, hvordan klienten har det overordnet set.

”Noget af det vigtigste er at danne sig et overblik over, hvordan kroppen har det, og hvorhenne den virker spændt,” fortæller hun og uddyber:

”Jeg starter med at løsne nakken, kraniekant og halsen, og laver pulseringer i det område. Samtidig danner jeg mig et indtryk af, hvor der er blokeringer. Og jeg observerer klientens vejrtrækning, for hvis det ligger højt oppe i brystkassen, kan det være med til at belaste skulder, hals og nakke yderligere.”

Ledfrigørelser i nakken

Udover at løsne muskulaturen omkring skulderen, hvor den er for spændt, kan vi også sænke spændingsgraden ved at påvirke de rygmarvsnerver, der innerverer musklerne med ledfrigørelser. Opstår der en spænding omkring den pågældende nerves udspring langs rygsøjlen, påvirkes også de muskler, nerven forsyner.

Rotatormanchettens muskler, supraspinatus, infraspinatus, teres minor og subscapularis, forsynes af nerver fra de tre nervebaner n. axillaris, n. suprascapularis samt øvre og nedre subscapulare nerve. Disse nerver udspringer fra nerverødder i nakken(C4-C7), og fejlstilliger i nakken hvirvler kan have en negativ effekt på skulderens muskler.

Selve frigørelsen af nakken foregår med en kort, præcis og hurtig bevægelse, hvor leddene åbner sig og spændingen omkring rygmarvsnerven(eller -nerverne) lettes.

Skuldersmerter kan skyldes stor ansvarsfølelse

I de tilfælde, hvor skuldersmerterne er udløst af en psykologisk problematik, understøtter kropsterapiens fysiske behandling en mental proces, som klienten skal igennem for at komme skuldersmerterne til livs.

Skuldersmerter kan have at gøre med ansvar. Hvis der fx ligger et tungt ansvar på vores skuldre, hvis vi tager ansvar for andre i stedet for os selv, eller hvis vi ligger under for andres forventninger og ikke får givet udtryk for vores egne behov – ja, så bliver skuldrene anspændte, stive og kommer ud af balance.

”Jeg havde en klient med voldsomme smerter i venstre skulder, og hun havde prøvet alt for at komme af med smerterne, men intet hjalp. Ved vores andet møde kom det frem, at hun hele sit liv havde følt, at hun skulle gøre alle tilfredse,” fortæller Karen-Sofie og fortsætter:

”I hendes verden skulle hun passe på alle omkring sig. Men hvor var hun selv henne? Hvornår havde hun selv strakt armen ud og bedt om hjælp? Det havde hun aldrig gjort. Og derfor havde hun nu disse smerter i sin skulder.”

Krop og psyke-koblingen

Under en kropsterapeutisk behandling lærer man at mærke og derefter udtrykke sine egentlige behov og sige fra over for eller håndtere et udefrakommende pres på en bedre måde. Det kan fx handle om, at man begynder at tage ansvar for sig selv og de problemer, man har skubbet i baggrunden.

I koblingen mellem krop og psyke sker der en forvandling, hvor kroppens smerter skifter betydning. Fra at være en irriterende gene, blive de til en mulighed for selvindsigt og udvikling. I stedet for at kroppen blot er et ”værktøj”, bliver den en del af os selv.

Ikke alene giver denne selvindsigt os mulighed for at få en velfungerende smertefri krop, den gør også, at vi kan leve et liv i større balance og med færre begrænsninger.

Skulderens anatomi

Skulderen er kroppens mest bevægelige led. Skulderleddet er et såkaldt kugleled, hvor hovedet på overarmsknoglen passer ind i leddet som en kugle i en skål. Men til gengæld for bevægeligheden, ofres stabiliteten. Og derfor er skuldrene udsatte i forhold til slid, overanstrengelser og stød fra fald og slag.

Den såkaldte rotator manchet består af fire muskler, som udover at bevæge skulderen i forskellige retninger, også holder skulderen på plads ved at trække overarmens “kugle” ind i “skålen”.
Rotator manchetten består af musklerne supraspinatus, infrasprinatus, teres minor og subscapularis, som alle udspringer fra skulderbladet og hæfter på overarmsknoglens hoved.
Supraspinatus løfter armen ud og væk fra kroppen.
Infraspinatus og teres minor roterer overarmsknoglen udad.
Subscapularis hæfter som en eneste af rotator manchet-musklerne på forsiden af overarmsknoglen og roterer den dermed indad, som når man lægger hånden på maven.

Typiske smerter i rotator manchettes muskler skyldes hel eller delvis overrivning af musklerne tilhæftninger på overarmsknoglen. Andre problemer opstår, når supraspinatus, der løber ud til oversiden af skulderen, eller den overliggende slimsæk afklemmes mellem skulderbladets fremspring(acromion) og selve overarmsknoglen, når denne løftes.

Seneste indlæg