Indhold

Tryghed på Totum - skolen for kropsterapi

Tryghed i coronaens tid

Indhold

Ligesom alle andre brancher har vi hos Totum været I tænkeboks I 2020. Vi har nøje overvejet den nye virkelighed efter coronaens indtog, og vi har brugt mange ressourcer på at skabe de optimale løsninger på de nye problemstillinger, som pandemien har bragt med sig.

At stå midt i en pandemi har krævet nytænkning både i forhold til vores undervisning af elever og vores behandling af klienter, og jeg vil gerne dele vores overvejelser og vores løsninger med jer alle her.

For mig har nøgleordet helt fra starten været tryghed. Vi har skullet skabe et trygt rum for folk, der søger viden om og heling gennem kropsterapien. Derfor har vi foråret og sommeren igennem sat alle kræfter ind på at sikre, at vi kan tage vare på alle, der kommer gennem vores døre, og at vi skaber nye tilbud til dem, der måtte have brug for digitale løsninger. 

Strategier til at tackle coronaen  

Jeg har sat det som et mål, at vi skal være så imødekommende og opmærksomme som muligt i en tid, der byder på udfordringer for alle. Hvis der er nogle af vores elever, der lige nu føler sig utrygge, skal vi nok sørge for, at de får deres uddannelse på et andet tidspunkt.

Og hvis coronaen varer længe endnu, og vi ser flere bølger af smitte – ja, så er Totum rustet til at danse med pandemien under vores nuværende forholdsregler. Vi har indrettet vores undervisningstilbud efter forholdene, så der nu vil være så meget information som overhovedet muligt tilgængeligt digitalt.

Mens landet var lukket ned og langsomt begyndte at genåbne igen, har vi hos Totum sørget for at få det praktiske på plads. Der er indkøbt håndsprit, visirer og mundbind til lang tids brug. Alle håndklæder er blevet skiftet til dispensere med papirservietter.

Ved behandling skiftes der lagner og tæpper mellem hver klient, og der sørges for udluftning og rengøring af alle kontaktflader. Det samme gælder Totums fysiske rammer, hvor vi alle hjælper hinanden med at holde hygiejnen i top og smitterisikoen helt i bund.

Totum tager hånd om trygheden

Også på det organisatoriske plan er jeg stolt af den måde, vores medarbejdere har tilpasset vores undervisning og vores vejledning til de nye tider. Vi har skruet op for informationen til vores elever og fået puslespillet efter nedlukningen til at gå op med nye datoer, nye hold og nye læringsmuligheder.

Vi vil selvfølgelig helst have, at undervisningen foregår ansigt til ansigt, og at vi lærer teknikkerne gennem at arbejde med vores hænder – men i den aktuelle situation skaber det nogle problematikker, som vi har været nødt til at forholde os til og finde løsninger på. Det har vi blandt andet gjort ved, at alle ikke øver sig i at behandle alle, men at man som elev holder sig til én person, man er i fysisk kontakt med dagen igennem.

Hvis nogen oplever symptomer, skal de selvfølgelig holde sig hjemme, indtil man er sikker på, der ikke er nogen smitterisiko. Derfor har vi også tænkt i nye baner med hensyn til, hvad vi kan formidle på afstand, fx via videoer. Vi har brugt meget tid på at producere en omfattende serie af undervisningsmateriale, som ikke kræver fysisk tilstedeværelse.

Den røde tråd her har været at opretholde undervisningens høje kvalitet, samtidig med at vi overholder alle retningslinjer fra myndighederne. Og det er jeg glad for at kunne sige, er lykkedes til fulde. Som en del af vores ansvar over for undervisere, elever og ansatte, har vi hos Totum etableret ekstra forholdsregler udover myndighedernes anbefalinger. Det gør vi for at sikre de bedst mulige forhold på vores alle sammens arbejdsplads og et trygt og hensynsfuldt studiemiljø for vores kursister.

Den menneskelige kontakt

Når jeg som kropsterapeut ser tilbage på coronaen og alle de tanker, der har fyldt hos danskerne, så får jeg også øje på noget, som ikke får så megen spalteplads i nyhedsstrømmen. Nemlig de menneskelige konsekvenser af den grad af isolation, som rigtig mange har været igennem med nedlukning, karantæne, begrænsning af sociale aktiviteter og fysisk kontakt.

Vi har brug for basal kontakt, uden den sulter vi. De mange ældre på plejehjemmene. som har båret nogle af de tungeste restriktioner, har oplevet en hudsult og et socialt vakuum, som ingen kan være tjent med gennem længere tid.

Her ser jeg det som fuldstændigt afgørende, at vi som kropsterapeuter kan tilbyde den form for menneskelig kontakt, der ligger i en behandling, og at vi kan gøre det under professionelle og trygge rammer.  

Høj grad af hygiejne  

Vores branche er ikke underlagt særlige restriktioner. Man holder selvjustits, og der er logiske forholdsregler at tage. Vi har et ansvar for vores klienter, og det er noget, vi har arbejdet intenst på at løfte.

Vi har, siden coronaen kom til Danmark, haft nul tilfælde af smitte gennem Totums aktiviteter. Det siger noget om, hvor seriøst vi har taget det ansvar, og hvor bevidste alle vores elever, undervisere og behandlere er om hygiejne og tryghed. 

Især i forbindelse med opstarten var vi i tæt kontakt med fx corona-hotlines, hvor vi har holdt os orienterede om alle aspekter og fulgt de råd, vi har fået.

Man kan for tiden læse om, at danskerne er begyndt at slække på reglerne i forhold til i foråret. Det er ikke tilfældet hos Totum. Vi har tværtimod føjet flere til, så alle, der kommer i huset, fx tørrer alle kontaktoverflader af, efter de har brugt toilettet eller køkkenet. Alle, der går gennem døren hos os, får den nødvendige information og har udvist stor vilje til at tage ansvar for vores fælles sundhed.

Kropsterapi mere nødvendigt end nogensinde

Nogen kunne måske forestille sig behandlingssituationen som noget, der udgjorde en unødvendig smitterisiko i disse tider. Behandling (og undervisning) involverer en eller anden form for kropskontakt. Og kropskontakt er jo noget af det, vi har lært at frygte i løbet af det sidste halve år.

Men som jeg allerede har beskrevet, har vi ikke haft nogen smittetilfælde blandt Totums undervisere og elever, og vores behandlere har helt fra starten udvist al den rettidige omhu, man overhovedet kan for at minimere enhver risiko. 

Som jeg ser det, er vi i en situation nu, hvor det, som kropsterapien tilbyder, er mere nødvendigt end nogensinde. 

De usynlige konsekvenser af karantænen

Vi bliver udsultet på alle mulige områder i øjeblikket, både socialt og menneskeligt. Derfor skal vi også indkredse alt, hvad der kan give os næring – og det er blandt andet det, at vi vedligeholder os selv og tager vores velbefindende seriøst.

Det vil ikke bare sige, at vi undgår smitte, men også at vi får adresseret den usikkerhed og frygt, der ligger i kølvandet på alt det her. Vi er nødt til at få skabt os nogle sikre rum, hvor vi komme af med den stress, vi bærer rundt på i kroppen, på en forsvarlig måde. Der er grund til at tro, at det her er noget, der vil sætte sig i os i hvert fald et par år, efter COVID-19 har sluppet.

Det, som kropsterapi især afhjalp for 15 år siden, var fysiske skavanker. Det var stilladsarbejdere og flyttemænd, der kom for at få hjælp med ryggen, cykelryttere med knæet og stillesiddende kontorfolk med nakken. Nu om dage har vi set en massiv stigning i henvendelser med stress, angst, depression. En række problemer, som fylder mere og mere i folks hverdag, og som også manifesterer sig i deres fysiske velbefindende.

I 2020 har folk i sjælden grad fået at mærke, hvad det vil sige, når alt det, vi tog for givet, bliver revet væk under os. Vi ser en frygt for, hvad det her betyder. Frygt for at blive syg og for senfølger, frygt for at smitte sine kære, hudsult og “karantænekuller” som allesammen er områder, hvor Totum kropsterapi kan hjælpe.

Vi håber, at Totum kropsterapi vil være en endnu større del af fremtidens behandlingstilbud, end det er i dag. Vi vil gerne brede kropsterapien ud til flere – det mål er uændret. Og jeg er både tryg ved og glad for, at vi har fundet nye måder at holde kursen. Selv under en pandemi.

Seneste indlæg