Indhold

Derfor er der brug for kropsterapeuter

Derfor er der brug for kropsterapeuter

Indhold

Når vi ser på statistikker over danskernes generelle mentale helbred, ser vi et billede der viser at overraskende mange af os kæmper med stress, angst, depression og andre psykiske lidelser.
Selvom der er mange tilbud om behandling i form af samtaleterapi og medicin, så er disse behandlinger ikke altid effektive.

Først lige lidt tal der taler deres eget sprog:

• Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. stress, udbrændthed eller depression
• Hver dag oplever 430.000 danskere symptomer på alvorlig stress
• Man regner med at ca. 350-400.000 danskere hvert år har symptomer på angst
• 700-800.000 danskere har hvert år symptomer svarende til kriterier for en psykisk lidelse

Udover de rent menneskelige omkostninger, bærer stress, angst, depression og andre psykiske lidelser også enorme samfundsmæssige omkostninger med sig. For at give en idé om størrelsesordenen skønnes de samfundsmæssige omkostninger for tabt arbejdstid og behandling til årligt at være 55 mia. kr. (og det er vel og mærke i 2010 kroner).

Mission mere krop

På denne baggrund er det tydeligt, at der er al mulig grund til at have fokus på kontinuerlig udvikling og forbedring af behandlingstilbud, herunder i højere grad at inddrage behandlinger fra ikke-konventionelle discipliner, der hvor de har påviselig effekt. Og heldigvis ser det ud til at der nu er ved at komme øget opmærksomhed på, at vi også kan inddrage kroppen i behandling af stress, angst, depression og psykiske lidelser.

For nylig bragte Weekendavisen artiklen ”Mission mere krop” om kropsterapi og de studier, der er lavet i kropsterapibehandling de senere år. Interessant og bekræftende læsning for en kropsterapeut. Jeg citerer fra artiklen:

”Der er kommet større fokus på kroppen i behandlingen af mentale lidelser, og forskning i kropsterapi er i gang med at forandre hele vores opfattelse af psykisk sygdom, fortæller forskere og fagfolk med kontakt til psykiatrien”.

Særligt èt studie er interessant. I studiet følger man 20 mennesker med PTSD. Deltagerne modtager 24 kropsterapibehandlinger over 6 måneder, og man sammenligner deres tilstand med en kontrolgruppe med patienter med lignende psykiske tilstande, der modtager traditionel behandling indenfor psykiatrien. Resultaterne kommer i løbet af 2021, men et mindre pilotprojekt fra 2015 viste det, man vil forvente som kropsterapeut: at flere oplevede forbedring af negative følelser og tankemønstre. Og der er andre studier i gang.
Arbejder man med kropsterapi til daglig, er der intet nyt i den gavnlige virkning af kropsterapi. Så ved man nemlig hvor vigtigt det er at inddrage kroppen i arbejdet med at få mennesker i bedre balance, uanset hvilken form for ubalance der er tale om. Krop og psyke er uadskillelige størrelser, og kroppen er en vigtig del af helingen, også når det kommer til mentale lidelser.

Med andre ord: Der er brug for kropsterapeuter som aldrig før.

Hvad adskiller kropsterapi fra andre behandlingsformer?

I kropsterapien sætter vi fokus på både krop og psyke. Vi arbejder helhedsorienteret med et menneskes krop, sind, tanker og følelser og den bagage og historik, som klienten har med sig. Og det kan lyde kompliceret, men det er det faktisk ikke.
Som kropsterapeuter lytter og ser vi på klienters åndedræt samtidig med, at vi mærker på klientens krop og oplever sammen med klienten, hvilke forandringer der sker under behandlingen.

Når vi som kropsterapeuter italesætter hvad vi oplever, får klienten mulighed for at opleve sig selv på en dybere måde end de måske ellers har været i stand til. Og det er her at forandringen begynder at ske. Det er her der er mulighed for, at kroppen kan frigive gamle blokeringer og sammen med den nye forståelse af egne tankemønstre, give klienten en oplevelse af større energi, harmoni og velbefindende.

Behandlingen foregår i et samarbejde mellem behandler og klient. Klienten er ikke passiv, men spiller en aktiv rolle. Det er klienten der – med kropsterapeutens hjælp – skal mærke, hvad der sker i kroppen undervejs.
En af de vigtigste årsager til at kropterapien er så hamrende effektiv er, at vi hjælper klienten til selv at finde svaret på, hvorfor der er blokeringer i kroppen.

Nogle gange er klienten bevidst om det, andre gange er de ikke. Men når klienten begynder at få bevidstheden om hvad årsagen til en blokering kan være, er det, at der kan opstå en forløsning i klientens krop.

Jeg har selv prøvet flere forskellige alternative behandlingsformer og fysioterapi i forbindelse med smerter i kroppen. Og der er ingen tvivl om, at mange alternative behandlingsformer er sindssyg gode til at smertelindre. Men det der for alvor har hjulpet mig – det der har rykket mig allermest – er uden sammenligning – kropsterapien. Det har ganske enkelt været livsforandrende for mig. Det er den behandlingsform der har været mest effektiv og langtidsholdbar.

Hvorfor kan Totum kropsterapeuter også hjælpe sindet?

Kropsterapien består først og fremmest af den pulserende massage, som får nervesystemet til at falde til ro, så musklerne kan begynde at afspænde. Dernæst består behandlingen af forskellige massageteknikker, som er meget effektive til at løsne og frigøre spændte muskler og led. Behandlingen anvender også meridiansystemet og lymfesystemet, som aktiveres så der kommer mere gennemstrømning i kroppen. Desuden inddrages åndedrættet i behandlingen, og det er her behandlingen bliver særdeles effektiv.

Som elev på Totum lærer man selvfølgelig alt det tekniske. Men man lærer meget mere end det.
Du kommer også igennem en personlig udviklingsrejse i løbet af det år du går på Totum. Det er svært at undgå, fordi du udover at blive udfordret fagligt, bliver konfronteret med din egen psykiske bagage i løbet af uddannelsen. Jeg oplevede det selv i mit uddannelsesforløb, og jeg har set det mange gange i mit virke som hjælpelærer på Totum. Her har jeg været vidne til de mange forandringer og transformationer, som eleverne gennemgår undervejs i uddannelsesforløbet. Det er hårdt, men er er så meget at hente, når vi tør stille os derud hvor vi bliver udfordret. Der hvor vi ikke kender svaret, men hvor vi alligevel vover os ud og opdager at vi godt kan!

Jeg havde selv flere kriser undervejs i min uddannelse. Tidspunkter hvor jeg var ved at opgive det hele. Men hver gang har det hjulpet mig at komme tilbage på skolen og mærke støtten fra underviserne og de andre elever. Det var så rart at mærke, at der var plads til at være usikker og bange og vise min sårbarhed. For vi har netop brug for at kunne stå i vores egen sårbarhed, når vi behandler, så vi kan være åbne overfor klientens sårbarhed uden at blive overvældet af vores egne følelser. Det bliver man trænet i på uddannelsen, hvor det går op for de fleste, at vi alle er formet – på godt og ondt – af vores historie og egenfortælling.

I kropsterapien kan vi lære vores klienter at få øje på, hvilke mønstre der har formet dem og stadig gør det, så de bedre kan forholde sig til, og rumme sig selv, og det der er i konflikt i dem. Det gælder om at give klienten på briksen en erfaring om, at de rent faktisk har et valg. De kan gøre noget andet end det de plejer!

Skal vi (videre)give den indsigt til vores klienter, er vi nødt til at have oplevet det på egen krop først.

Hvor mange uddannelser findes der ikke, hvor du kan lære en masse teori, uden at det går ind og berører dig dybt som menneske? Der er ingen der går ”uberørte” gennem Totum uddannelsen.

Oplevelser fra min egen klinik

De fleste af de klienter jeg møder i min klinik, er en del af de kedelige tal jeg viste øverst i artiklen. De har været i forskellige terapiforløb. Mange endda i årevis. Men i kropsterapien opdager de, at de indeholder så meget mere og andet, end de troede. De bliver dybt berørte og lettede over at få denne større forståelse for sig selv, og alt det de også er.
Jeg har haft klienter, der med tårer i øjnene har udbrudt:

”Det er første gang, at jeg føler mig rigtig mødt af et andet menneske”
”Det har simpelthen forandret mit liv”
”Jeg føler at jeg er kommet hjem til mig selv”
”Jeg har aldrig før følt mig så afslappet”

…når de rejser sig fra briksen.

Det er det, som kropsterapien kan. I en kropsterapeutisk behandling sker der nemlig ofte det, at klienten kommer ind og får kontakt til sig selv og sin krop på en mere intens måde, end de er vant til. Vi har som mennesker brug for at mærke os selv og få kontakt til vores inderste kerne for, at vi kan stå ved os selv uden at undertrykke for meget i os selv. Når vi understrykke os selv, opstår der en ubalance i kroppen. Vi får smerter og uro og kan udvikle angst, stress, depressioner eller andre psykiske lidelser.

Denne kedelige tendens ses også blandt børn og unge, hvor undersøgelser peger på en generelt stigende psykiske mistrivsel – blandt andet afspejlet i at antallet af børn og unge med kontakt til det psykiatriske sundhedsvæsen er steget med 50% de seneste 10 år
Derfor har jeg, med min baggrund som folkeskolelærer, også fokus på skolebørnene i min praksis. Jeg tager ud på skolerne med min workshop, for at lærer børn at få en bedre kontakt med deres krop. For der er så meget vigtig viden om os selv, som der skabes adgang til hvis vi åbner op for vores sanseapparat.
Det første der slår mig, når jeg møder børnene er, at de er så fremmedgjort overfor deres egen krop. Når de så arbejder med deres åndedræt, får de pludselig en ny bevidsthed og kontakt til sig selv. Og hvis de lærer at få bare en lidt større kropsbevidsthed, så har de også mulighed for at blive bedre til at lytte sig selv og være mere åben overfor alt det de mærker – også de svære følelser.

Vi lever i en tid og i en verden med mange muligheder for at afkoble sig fra sin krop. Der er så mange skærme at kigge ind i, at vi nemt mister kontakten til kroppen. Og når vi mangler denne kontakt, er vi styret af vores tanker og forestillinger. Så tænker vi på vores krop fremfor at mærke den.

Vi spørger, hvordan vi har det MED vores krop, fremfor hvordan vi har det I vores krop.

Vi har – måske mere end nogensinde – brug for hjælp til at få genskabt kontakten til kroppen, for at undgå at overvældes og blive syge af hverdagens udfordringer, og i højere grad kunne leve et liv i balance med os selv. Derfor er der så stærkt brug for kropsterapeuter derude.

Kilder:
https://danskepatienter.dk/temaer-projekter/temaer/psykisk-sygdom/det-siger-statistikkerne
http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/
https://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykisk-sundhed-og-psykologordningen_4541247.pdf
”Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde”. Rapport (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2010) https://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=e0807e3d-92b0-4e4d-86fe-4813629ca431
https://www.weekendavisen.dk/2021-11/ideer/mission-mere-krop
https://bedrepsykiatri.dk/wp-content/uploads/2019/09/2019-Arbejdspapir-Estimat-antal-psykisk-syge-i-DK-1.pdf
https://www.forebygstress.dk/stress_i_tal_statistikker.htm#Udvikling
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/noegletal_sygehusvaesenet_171219
https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2017-10/V05170377_0.pdf
https://danskepatienter.dk/temaer-projekter/temaer/psykisk-sygdom/det-siger-statistikkerne

Seneste indlæg