Indhold

Kropsterpi hjalp med traumer og svigt

Kropsterapi hjalp med traumer og svigt

Indhold

To piger fra Ringe Kost og Realskole har efter flere års overgreb og svigt været ude af stand til at mærke og opfylde deres egne basale behov som at spise og sove. Efter Dorthe Koch har behandlet pigerne med kropsterapi, er de begyndt at smile igen og har fået en indre ro.

Traumer, svigt og overgreb. Det er nogle af de ting, to piger fra Ringe Kost og Realskole på Fyn har oplevet gennem flere år.

Tidligere har pigerne levet i en kronisk tilstand af angst og stress, men efter at have været i kropsterapi hos Dorte Koch, er de nu blevet bevidste om, hvordan deres krop og nervesystem reagerer, når de kommer i lignende situationer, og de kan nu nemmere mærke deres grænser og sige fra. De har gennem kropsterapien erfaret, hvordan det fysiske hænger sammen med det mentale.

Dorte der er studerende ved TOTUM Skolen for Kropsterapi, har med behandlinger hjulpet to piger til at blive mere bevidste om, hvilke reaktioner der sker i kroppen, når de oplever lignende situationer, som kan minde om de overgreb de tidligere har været udsat for eller andre traumer.

”Det er nok ikke sådan, at kropsterapi kan fjerne traumer. Men det kan være med til, at man bliver bevidst om, hvad der sker, når kroppen reagerer på en anderledes måde. Hermed kan man blive mere bevidst om, når der dukker genkendelige følelser op,” forklarer Dorte Koch, der ud over sin erfaring hos TOTUM har over 20 års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, hvoraf hun blandt andet har været leder af en behandlingsinstitution.

Vejrtrækning og kontakt med ens følelser

Dorte startede med at behandle pigerne på Fyn i august 2018, hvor hun gav dem kropsterapi en gang om ugen. I dag er pigerne nået så langt, så kan der gå flere uger mellem behandlingerne.

Pigerne ligger altid på en briks, og nogle gange taler Dorte med dem undervejs, andre gange foregår behandlingen i stilhed.

Med kropsterapien får jeg aktiveret pigernes sansehjerne, og det starter med, at jeg arbejder omkring diafragma, solar plexus, nakke, skuldre og maveregionen. Jeg fokuserer samtidig rigtig meget på vejrtrækningen og bevidstheden omkring kroppens reaktioner, når jeg pulserer og trykker dem forskellige steder,” fortæller hun.

Under selve behandlingen kan Dorte spørge ind til, hvad der sker hos pigerne, når deres krop er helt spændt op.

”Jeg arbejder meget med mentalisering, det vil sige, at jeg kobler det mentale sammen med det fysiske. Og når pigerne får kontakt med deres følelser, så kommer forløsningerne helt af sig selv,” siger Dorte og tilføjer:

”Vi arbejder med at gå ned i kroppen og lytte – er de kropslige reaktioner nogle de kan genkende, fra noget der er sket førhen, og kan pigerne sammenligne det med noget, de har oplevet før.”

I dag er det to piger, der smiler igen

Den ene pige, som Dorte har haft som plejebarn, har været udsat for overgreb og svigt og har været derude, hvor hun så døde mennesker gå gennem væggen. Den anden pige er henvist fra kommunen.

”Pigerne har været udsat og oplevet for forfærdelige ting, der har siddet dybt begravet i nervesystemet og kroppen, hvilket har formet dem til mennesker, som de egentlig slet ikke er,” forklarer Dorte, der også står bag DK Rådgivning.

Men i dag er historien heldigvis en anden.

For allerede under et år efter den første behandling går der nu længere tid mellem, Dorte behandler pigerne med kropsterapi.

De har fået nogle redskaber, som de kan bruge, hvis de står i en situation, hvor nervesystemet reagerer, så de får det fysisk dårligt. Det har også betydet, at de i flere og flere tilfælde selv kan få kroppen ud af angstanfald eller helt undgå, at kroppen når at komme i en stresset situation,” forklarer Dorte og tilføjer:

”I dag er det to piger, jeg faktisk oplever smile, når jeg ser dem.

Stor forskel efter behandling

Ringe Kost og Realskole har oplevet en stor forskel i pigernes adfærd siden august sidste år. Tidligere var pigerne styret af stærke forsvarsmekanismer, der for udenforstående fik dem til at fremstå som værende i konstant alarmberedskab, angste og utrygge. De havde svært ved at modtage hjælp, og var i perioder ude af stand til at mærke og opfylde deres egne basale behov, som mad og søvn.

I dag oplever pigerne en meget højere grad af tryghed, tillid og indre ro, de spiser til måltiderne, de kan være sociale med jævnaldrende, de sover om natten, og virker generelt gladere og friere, og de kan igen passe deres skole, efter flere år uden normal skolegang.

”Kropsterapien, pædagogikken, rammen og det fantastiske samarbejde med Ringe Kost og Realskole har i kombination med pigernes bevidsthed betydet, at de i dag tør være sociale. Pigerne er blevet bevidste om, hvad der sker i kroppen, når de møder en trigger, der ubevidst minder dem om tidligere traumatiske hændelser, og aktiverer frygt-mekanismerne. De ved selv nu, når kroppen begynder at lukke ned, og kan derfor tage det i opløbet,” forklarer Dorte.

På baggrund af den positive effekt af de kropsterapeutiske behandlinger, er Dorte Koch blevet fast tilknyttet Ringe Kost og Realskole, hvor hun i øjeblikket har otte elever i kropsterapeutiske behandlingsforløb.

 

Seneste indlæg