Indhold

Kropsterapi kan lindre ledsmerter

Indhold

Ledsmerter kan opstå i alle kroppens led og være resultatet af langvarig overbelastning, slag, skader eller autoimmune sygdomme. Formålet med den kropsterapeutiske behandling af ledsmerter er at genskabe mobiliteten i stive og smertende led og sikre gennemstrømning til leddet.

 Ledsmerter er smerter i eller omkring kroppens led. Smerterne kan stamme fra leddets indre strukturer eller fra de små ligamenter (ledbånd) og muskler, der stabiliserer leddet.

Et led er der, hvor to knogle-ender møder hinanden. Hver knogleende er beklædt med hyalinbrusk (ledbrusk), der beskytter knoglen, og rundt om leddet ligger ledhinden, der udskiller ledvæske. Ledvæsken fungerer som “smøremiddel”, der sikrer minimal friktion mellem ledfladerne, og det er også ledvæsken, der tilfører ledbrusken de nødvendige næringsstoffer.

Leddet kommer ud i en farlig yderposition

Overstrækning af led eller forstuvninger kan føre til læsioner og inflammation af de ledbånd som stabiliserer leddet. Mange mennesker har på et eller andet tidspunkt forstuvet en fod eller mærket et stærkt smertesignal, når de er vrikket om på foden. Den stærke smerte er et signal om, at leddet er kommet ud i en farlig yderposition. Og selv lang tid efter en forstuvning kan kroppen stadig være på vagt overfor belastninger af det forstuvede område. Dette kan i sig selv føre til yderligere problemer, da kroppen forsøger at beskytte det udsatte led ved at spænde op omkring leddet. Herved mistes leddets mobilitet samtidig med at blodgennemstrømning og næringsudvekslingen fra ledvæsken mindskes.

I ryggen kan ledsmerter og ledlåsninger opstå som følge af øjeblikkes overbelastninger og forkerte løft. Men også vedvarende forkert brug samt inaktivitet kan ligge bag. Derudover kan en lang række psykologiske faktorer som overdreven selvkontrol og ambition ligge bag.

Når leddet låses eller gør ondt sendes en række impulser gennem nervesystemet. Smerten sender et signal ind til rygmarven, som igen sender et signal ud til de omkringliggende ledbånd og muskler om at trække sig sammen og støtte og beskytte leddet. Dette låser leddet yderligere, og således er der sat gang i et feedback-loop, der opretholder spænding. Med Totum teknikkerne i Totum kropsterapi kan dette feedback-loop brydes, så gennemstrømning og mobilitet igen normaliseres.

Behandling af ledsmerter med pulserende massage

Den pulserende massage er en grundlæggende teknik, som alle elever lærer på Totums kropsterapi uddannelse. Det geniale ved den pulserende bevægelse er, at den skaber bevægelse i mange af kroppens led på samme tid. Låste eller stive led får på den måde en masse bevægelse, samtidig med at klienten er i en afslappet tilstand.

Når vi arbejder med armen, kan vi således skabe bevægelse i skulder, albue og håndled på samme tid. Faktisk bevæger pulseringen sig helt ind til nakke- og ryghvirvler, hvor de vuggende bevægelser stille og roligt begynder at “lirke” de spændinger op, som sidder rundt om de enkelte led. Samtidig med de pulserende bevægelser kan vi også arbejde præcist ind i det problemskabende led eller arbejde med muskulatur rundt om leddet, som begrænser leddets funktion. Kombinationen af tryk og pulsering giver en behandling, der arbejder lokalt og globalt på samme tid og øger bevægeligheden af kroppens led.

Behandling af ledsmerter med ledfrigørelse

Ledfrigørelse er en anden metode, som er effektiv ved behandling af ledsmerter. Et låst og eventuelt smertende led opstår, når bindevæv, ledbånd og muskulatur rundt om et led er sammentrukket. Hermed begrænses bevægeligheden, hvilket gør, at vi bruger leddet selv eller andre dele af kroppen uhensigtsmæssigt. Dette kan i sig selv føre til smerter. Når leddet låses, næres ledbrusken desuden dårligere. At åbne leddet igen øger bevægeligheden, og sikrer, at ledvæsken kan nære ledbrusken bedst muligt.

Ved behandling af ledsmerter i rygsøjlen kan man med ledfrigørelse opnå to resultater:

  1. En mekanisk åbning af et låst led.
  2. En neurologisk påvirkning af området omkring leddet og i den hud og muskulatur der fornyes af den rygmarvsnerve, der har udspring i det låste led.

Inde i rygsøjlen løber rygmarven, som er en samling af nervetråde. Ud fra hvert led mellem hvirvlerne udspringer en rygmarvsnerve, der forsyner et område af kroppen med sensoriske og motoriske nerver. Når et led i rygsøjlen er låst eller i en fejlstilling, er der en øget spænding i den nærliggende muskulatur samt i de muskler, som rygmarvsnerven forsyner ude i kroppen. Dette kan føre til smerter lokalt men også i arme eller ben.

Når vi frigør et led i rygsøjlen nedsættes muskelspændingen rundt om leddet, samt i de muskler der får nerveforsyning fra den udspringende rygmarvsnerve. Samtidig kommer et fejlstillet led på plads således, at det igen kan udføre den bevægelse, det er skabt til.

Ledfrigørelse på Totums kropsterapeut uddannelse

På Totums kropsterapeut uddannelse lærer du at frigøre kroppens perifære led – det vil sige ankel, fod, tæer, hofte, fingre og albue – samt øvre ryg. Fra øvre ryg udspringer rygmarvsnerver, der enerverer mange af de indre organer. Du kan således tilføre behandlingen en ekstra dimension og skabe både en mekanisk og neurologisk effekt under behandling af ledsmerter.

Seneste indlæg