Indhold

Nakkestivhed

Få hjælp til at komme nakkestivhed til livs

Indhold

Nakkestivhed er en bred betegnelse for tilstande, hvor bevægeligheden i nakken begrænses. Tilmed medfører det ofte ømhed og smerter i nakkeregionen, hvilket både kan skyldes fysiske og psykiske faktorer. Hos Totum – Skolen for kropsterapi består behandlingen af en lang række af teknikker, som har til formål at løsne muskulaturen i og omkring nakken.

Stivhed i nakken kan skyldes ufarlige tilstande som muskulære spændinger og låsning af hvirvler i øvre ryg eller nakke. Men nakkestivhed ses også i forbindelse med mere alvorlige sygdomme som fx meningitis.
I følgende artikel vil vi fokusere på de mere almene og ufarlige tilstande, hvor nakken føles stiv og øm. Lider du af hold i nakken, så læs mere om den tilstand her.

Både fysikken og psyken spiller ind

En stiv nakke kan være resultatet af fysiske problematikker, men også psyken kan spille en stor rolle i nakkens tilstand. Spændinger og stivhed i nakken kan opstå som følge af stress og den medfølgende kropslige anspændthed. Men også overdreven selvkontrol kan vise sig som låsning og stivhed i nakken.

Muskulaturen i nakken består af en masse små og større muskler, som blandt andet forbinder kraniekant, nakkehvirvler, kraveben, de øverste ribben og skulderblad. Som vi eksempelvis kan se på levator scapulae, der hæfter på skulderbladet og de øverste 4 nakkehvirvler, kan fysiske ubalancer i øvre ryg og skuldre også påvirke nakkens tilstand. Derudover er mange af nakkens muskler også muskelrelationer til kroppens organer, ligesom flere meridianer (energibaner) har deres forløb i og omkring nakken.

Kropsterapeutisk behandling af stiv nakke genopretter bevægeligheden i muskler og led ved hjælp af massage, ledfrigørelser og terapeutiske samtaler.

Bredt udvalg af teknikker til lindring af nakkestivhed

Behandling af stivhed i nakken indebærer en række teknikker, som løsner muskulaturen i og omkring nakken. Ledfrigørelser af låste led genskaber mobiliteten omkring nakkehvirvler og øvre ryg, og sikrer at rygmarvsnerverne ikke afklemmes. Teknikkerne kan desuden omfatte behandling af bryst og ryg, og også kroppens meridianer og organer kan spille ind i behandling af nakkestivhed.

To typiske meridianer og organer, som er i spil i forhold til nakken, er mavesæk og urinblære (ofte blot kaldet blære).

Mavemeridianen har sit udspring under øjet, løber ned over forsiden af kroppen, forbi navlen, gennem lysken og hele vejen ned over forsiden af benet for at slutte på “langetåen”. Dette er mavesækkens energibane, og udover at være knyttet til organet øverst i venstre bughule, er meridianen også knyttet til en række muskler; muskelrealtionerne. Mavesækken har muskelrelationer både i nakken og foran på halsen i den store halsmuskel sternocleidomastoideus.

Blæremeridianen starter i øjets indre øjenkrog og løber bagom hovedet, ned over nakken og hele vejen ned langs bagsiden af kroppen. Ligesom mavemeridianen knytter der sig også muskelrealtioner til blæren, men disse sidder ikke i nakken. Derimod er det selve meridianens forløb ned over nakken, der kan stå bag stivheden i led og muskulatur.

Psykisk pres kan føre til nakkestivhed

De psykiske problematikker, der relaterer sig til blæremeridianen, handler især om overdreven præstation, ambition og kontrol. At kontrollere sig selv og andre er et mønster, som ofte anlægges i barndommen. Kontrol kan for barnet være en måde at tackle overvældende eller skræmmende oplevelser. Måske blev far tit meget vred. Måske fratog mor barnet sin omsorg og kærlighed, når barnet opførte sig forkert. Uagtet hvem der bærer ansvaret, så vil barnet selv påtage sig skylden. Ved at forsøge at kontrollere sig selv, sin krop, sin opførsel, sine tanker og følelser prøver barnet at tilpasse sig og være elskelig for at – i dette tilfælde – undgå fars vrede og beholde mors kærlighed.

Ovenstående er ét af scenarierne, der kan føre til en stærkt rodfæstet kontrol, som er svær at slippe – selv som voksen. Andre scenarier er overvældende oplevelser, som overgreb, operationer eller uheld. Vi tackler en grundliggende usikkerhed og utryghed i verden ved at forsøge at styre os selv og andre og dermed undgå potentielt skadelige situationer.

Mental og følelsesmæssig kontrol afspejler sig i en manglende evne til at slippe kontrollen med kroppen. Over tid bliver det simpelthen svært at kende forskel på, hvornår kroppen slapper af, og hvornår den spænder op. Og det bliver helt generelt svært at overlade kontrollen til andre. Følelsen af at slippe kontrollen kan vække den gamle følelse til live igen, og derfor kan noget så simpelt som at slappe af være en både fysisk og psykisk stor overvindelse.

Nakken er et af de steder, hvor denne kontrol bliver tydelig. Er det en overdreven kontrol, der ligger til grund for nakkeproblemerne, kan behandlingen også omfatte terapeutiske samtaler og behandling med fokus på af genlære kroppens evne til at slappe af.

Behandling af stiv nakke ud fra et holistisk perspektiv

Ved at behandle fra et holistisk perspektiv er det muligt at komme problemer som nakkestivhed til livs. I tilfælde af der ligger en ubearbejdet psykisk problematik bag smerterne, skal denne tages ligeså alvorligt som de fysiske gener. Ellers er behandlingen blot symptomlindrende. Kommer vi i stedet i dybden og løser den bagvedliggende årsag – eksempelvis kontrol – så vil stivheden i nakken aftage i takt med, at vi lærer at slippe den overdrevne kontrol.

Vi håber, at du med denne artikel har fået større forståelse af de problematikker, der kan ligge til grund for nakkestivhed.

 

Find en behandler nær dig

Totum Kropsterapeuter – hele landet

Seneste indlæg