Indhold

Problemer med økonomien kan give ondt i ryggen

Indhold

Problemer med at få privatøkonomien til at hænge sammen kan sætte sig som smerter i ryggen. Fordi angsten for at miste er bundet til ryggen. Og med et samfund som er baseret på penge, er økonomi et af de største værditab.

Der er mange mennesker, som har smerter i ryggens nederste del ­– nærmere betegnet i lændens 1. – 5. lændehvirvel. Og måske kender du også selv til sådanne rygproblemer?

Der kan være mange årsager til, at folk får ondt i ryggen, og der er ikke noget almengyldigt svar på, hvorfor man har ondt lige dér. Ikke desto mindre er der nogle generelle observationer, som en Totum kropsterapeut gør sig, når de får en klient på briksen, som døjer med lændesmerter og rygproblemer.

Angsten for at miste

Smerter i lænden har basalt set at gøre med angsten for at miste. Og dette indbefatter både angsten for at miste en vi holder af, angsten for at blive forladt, angsten for ikke at være en god nok forælder og meget mere.

Denne angst relaterer sig i høj grad også til penge, da vores samfund er baseret meget på økonomi. Der skal være råd til at betale huslejen, men der skal også være penge, så man kan leve op til de forventninger, som samfundet stiller. Der skal også være råd til at spise økologisk, købe ny bil, til at børnene kan få det helt rigtige tøj og den nyeste iPhone.

Vi kan derfor også være angste for, at økonomien ikke rækker. At vi ikke kan leve op til vores egne forventninger, til samfundets forventninger, og til at vi har følelsen af at have ”nok”. Man kan også være angst for at blive fyret, angst for ikke at nå sine deadlines, eller angst for at husmarkedet ændrer sig. Alle disse ting relaterer til vores økonomi og vores angst for at miste – og det kan sætte sig som spændinger i lænden.

Samtidig er der en masse faktorer, der påvirker vores økonomi, som ligger uden for vores kontrol. Fx kan krige eller politiske beslutninger have en indvirkning på verdensøkonomien, som igen kan påvirke huspriser, privatøkonomi og banklån. Og igen kan dette betyde, at man kommer til at sidde for økonomisk stramt i det.

Kontakt mellem krop og psyke

Angsten for at miste er i vores samfund altså også bundet sammen med vores økonomi. Hvis økonomien ikke er på plads, så kan man ikke sørge for sig selv eller sine nærmeste. Og den uro og usikkerhed, som ens økonomi kan afføde, kan mærkes i ryggen.

Hele ryggen kan bl.a. opdeles i tre områder: Øvre, mellem og nedre. Til hvert område er der, set fra et kropsterapeutisk perspektiv, tilknyttet en række følelser. Og lige præcis i lænden sidder området for nogle af de rigtig store følelser som usikkerhed, angsten for at miste eller blive svigtet, og de forventninger og krav, som du har til dig selv.

Din egenomsorg sidder også i lænden og bliver påvirket, når du er bange for at miste. Hvis du har spændinger i ryggen på grund af usikkerhed og frygten for at miste, får du også sværere ved at mærke dig selv og agere efter det, som din krop prøver at fortælle dig. Og dermed får du også sværere ved at passe på dig selv.

Hele din ageren flytter sig til hovedet og er uden kontakt til kroppens følelser. Tit vil følelser skabe en masse dårlige tanker i hovedet – og måske mister du kontakten til kroppens følelser. Selve spændingerne i og omkring ryggen kan blive stærkere i takt med angsten for at miste vokser.

“Rygsmerter”

Kontrol og præstation

Selvom man muligvis ikke kan nikke genkendende til de ovenstående problemer, kan man alligevel opleve, at uforløste følelser stadig sætter sig som smerter i ryggen.

Forskellige følelser er bundet til forskelige sektioner i ryggen. Og blæremeridianen, som løber langs rygsøjlen helt fra nakken og ned til halebenet, har at gøre med to grundfølelser; præstation og kontrol.

Vi kan føle præstation, når der skal skaffes penge, og der skal sørges for at alting er perfekt og korrekt. Det, at man kæmper for at føle sig god nok, påvirker hele muskulaturen langs rygsøjlen – og dermed bliver lænden også påvirket.

Kontrol er sammenkædet med præstation – da kontrol ofte er sammenkædet med ”angst for at miste kontrollen”. Kontrol ligger også ned langs rygsøjlen – og jo mere pres vi ligger på os selv præstationsmæssigt, jo vi føler at vi ikke har kontrollen over vores liv. Og jo mere vi kæmper for at have kontrollen, jo hårdere påvirker det vores rygmuskulatur.

Kontrol og præstation har altså en direkte relation til vores ryg og til, hvordan vi har det i hele ryggen.

En af de veje en kropsterapeut tilgår rygproblemer, er ved at kigge på meridiansystemet. I meridiansystemet knytter forskellige organer sig til forskellige følelser. Og her har blæremeridianen at gøre med kontrol og præstation, som er to følelser, som har indflydelse på angsten for at miste – og dermed også har en direkte relation til ryggen.

Så når vi kæmper meget med præstation og kæmper for at have kontrol, kan det også være med til, at vi får ondt i ryggen. Især hvis det er en konstant grundfølelse.

Modspænd i ryggen

Rent anatomisk er ryggen bygget således op, at hvis der er et spænd ét sted, vil der opstå et modspænd et andet sted. Så hvis man har en spænding, en låsning eller en muskulatur, som er spændt op, fx i midten af ryggen, så vil det altid påvirke længere oppe og længere nede ad ryggen.

Når kroppen har en spænding ét sted, vil den altid have et modspænd. Dette betyder, at det ikke udelukkende er de følelsesmæssige ting, vi kæmper med, som påvirker vores rygsøjle – rygsøjlen er også påvirket af de modspænd, som opstå på grund af spændingerne.

Totum betyder helhed, og det er det, vi arbejder ud fra. Så en kropsterapeuts tilgang til et lændeproblem eller et rygproblem ville være også at arbejde med forsiden af kroppen og afspænde de muskulaturer, der relaterer til ryggen.

En kropsterapeut ville måske justere en forstuvet ankel, som har forårsaget, at der er kommet et spænd længere oppe, som sætter sig i hoften og ryggen. Det kunne også være et gammelt biluheld eller et fald på ski, som har påvirket nakke og skuldre, og som så har sat sig i ryggen.

Derudover ville kropsterapeuten arbejde med det følelsesmæssige, som i ryggen tit har at gøre med kontrol, præstation og angsten for at miste. Gennem samtale og bevidstgørelse af det følelsesmæssige aspekt vil kropsterapeuten kunne afhjælpe klienten med de problematikker og rygproblemer, som de måtte have.

Og derved ville rygproblemer kunne afhjælpes.

Hvis du selv oplever rygproblemer og gerne vil komme disse til livs, kan du få hjælp hos en Totum kropsterapeut lige HER

Seneste indlæg