Indhold

Kæbespændinger

Kæbespændinger afspejler følelser

Indhold

Kæbespændinger kan være tegn på, at man bider sine følelser i sig.

Kæbespændinger kan være smertefulde og yderst ubehagelige. Og i pressede perioder, som fx den igangværende covid-19-pandemi, vil flere opleve, at deres kæbespændinger er blevet forværret på grund stress eller angst.

Da kæbespændinger kan opstå af mange forskellige årsager, er der ligeledes forskellige behandlingsmuligheder. I denne artikel kan du blandt andet læse om:

  • Hvad er kæbespændinger?
  • Hvorfor opstår kæbespændinger?
  • Hvordan hænger følelser og kæbespændinger sammen?
  • Kæbespændinger og angst
  • Hvordan slipper jeg af med kæbespændinger?

Hvad er kæbespændinger?

Kæbespændinger er en almindelig tilstand, som skyldes kraftige sammentrækninger af muskulaturen i kæben, som forekommer enten i løbet af dagen eller om natten. Spændingerne kan give smerter i kæbeled, ondt i kæben ved øret, hovedpine og tinnitus, og hvis man har kæbespændinger om natten, kan det forstyrre nattensøvnen.

For bedre at kunne forstå, hvorfor kæbespændinger kan udvikle sig til smerter, må man se på selve kæbemuskulaturen.

På hver side af kraniet sidder fire kæbemuskler:

  • Masseter-musklen
  • Temporalis-musklen
  • Den ydre pterygoid-muskel
  • Den indre pterygoid-muskel

Massetermusklen strækker sig fra kindbenet til underkæben. Musklen er kraftig, da det er denne, som vi bruger til at holde munden lukket med. Det er også i denne muskel, man oftest oplever kæbenspændinger.

På siden af kraniet sidder temporalismusklen, som er en vifteformet muskel, der strækker sig fra lige over øret ved tindingen og bagud henover øret. Denne muskel er ligeledes kraftig og bruges til at holde munden lukket, men kan også trække underkæben bagud.

Under kraniekanten, i dybet af svælget, sidder de to andre kæbemuskler: den indre og den ydre pterygoidmuskel, som også kaldes vores tyggemuskler. Disse muskler har man sjældent spændinger eller smerter i.

Hvorfor opstår kæbespændinger?

Årsagerne til kæbespændinger kan være mange, og de kan enten være fysiske eller psykiske. De fysiske grunde til at man spænder i kæben, kan være forårsaget af blandt andet tandproblemer, nakkeproblemer eller forkert hovedstilling.

Gener i kæbeled kan være tegn på en form for slidgigt i kæben. Behandling og undersøgelse af dette skal ske i samråd med egen praktiserende læge. Symptomer på slidgigt er blandet andet, at kæbe knækker, og at der er gruslyde, når man enten tygger eller taler.

De psykiske årsager til kæbespændinger skal findes i de følelser, man forbinder med kæben og det “at bide tænderne sammen”. Her bindes kæbespændingerne sammen med at holde sine følelser tilbage, frygten for at miste kontrollen og frygten for at give slip.

Spændinger i kæben påvirker kroppen

Kæbespændinger kan sprede sig til resten af kroppen, hvis ikke vi er opmærksomme og får gjort noget ved de problemer, der gør, at vi spænder. De kan plante sig i kroppens skelet, muskler, nerve- og meridiansystem.

Spændinger i kæberne påvirker hele vores kropsstilling og kan føre til smerter i primært den øvre del af kroppen. Via muskulære og nervemæssige forbindelser til hals og nakke kan det f.eks. give muskelproblemer i skuldrene, der kan trække ned i ryggen og ud i armene.

Øjnene er forbundet med kæberne via nervetråde, så dine kæber kan også have indflydelse på dine øjne og deres muskler.

Andre symptomer på alt for spændte kæbemuskler kan være kvalme, hovedpine, migræne, problemer med ørene, tinnitus, museskade og i det hele taget smerter eller ømhed i led og muskler rundt omkring i kroppen.

Kæbespændinger, angst

I nogle tilfælde kan kæbespændinger og kæbesmerter være et tegn på frustration eller angst, som følge af ophobede følelser eller fortrængte aggressioner, der har låst sig fast i kæben. (Læs længere nede i artiklen om, hvordan kæbespændinger og følelser hænger sammen).

Det er med vores kæber, vi forsøger at holde fast i det hele. Og kæbeproblemer af enhver art kan have at gøre med at holde for meget fast – ud fra et ønske eller et overdrevet behov for kontrol.

Kæbespændinger, stress:

Hvis man ofte går og bider tingene i sig i stedet for at reagere og få sat ord på sine følelser, vil dette sætte sig som spændinger i kæben. Det samme gør sig gældende, hvis man føler, at man bør holde munden lukket, fordi man altid siger det forkerte eller for meget.

Alle de undertrykte følelser sætter sig ofte som spændinger i de kæbemuskler, som bruges til at holde munden lukket med: masserter-musklerne og temporalis-musklerne.

Det samme gælder stress. Helt bogstaveligt bider vi tænderne sammen, når vi er under for stort et pres. Selv om natten ligger vi nogle gange og stresser videre med sammenbidte tænder, i stedet for at slippe hverdagen og lade kroppen hvile og restituere.

For det meste er det et tegn på frustration eller angst som følge af ophobede følelser eller fortrængte aggressioner, der har låst sig fast i kæben.

Kæbespændinger og følelser

Kæbemusklerne er – set i forhold til deres størrelse – de stærkeste muskler, vi har. Og der er mange, som går rundt med smerter i kæben, fordi de bider tænderne sammen af forskellige årsager.

Kæbeleddet og de kraftfulde kæbemuskler kan fortælle en masse om, hvordan vi har det og hvilke mønstre, der udspiller sig i vores dagligdag.

I kæberne samler de spændinger sig, som har at gøre med vores mest primitive drifter og vores (ofte) ubevidste kamp for at undertrykke dem. En af disse er blandt andet vreden.

De fleste giver ikke sig selv lov til at knurre, brøle og råbe vreden ud. For selv om de mærker vreden, får denne følelse sjældent lov til at være det. Man bider den i sig og undertrykker dens tilstedeværelse.

Vreden er ellers en af vores helt basale følelser. Den hjælper os til at sætte grænser. Den gør os i stand til at forsvare os selv. Og så er det også vredesenergien (når den er i balance), der gør os i stand til at nå vores mål.

Når vi bliver vrede, spænder vi automatisk i kæben. Dette hænger sammen med den primale impuls til at bide fra sig. Vreden er så dyrisk, at den kan være meget skræmmende for det moderne menneske, som primært er meget hovedstyret.

Kæbesmerter, behandling (øvelser)

Man kan afspænde sin kæbe og tunge selv med et par simple øvelser og dermed lindre sine kæbespændinger. Massage, som man selv kan udføre, kan i visse tilfælde afhjælpe problemet. Men hvis smerterne og spændinger er vedvarende, bør man tage kontakt til en kropsterapeut.

Massér kæbemusklerne i begge sider:

Du kan løsne de ømme kæbemuskler ved at massere blandt andet masseter-musklen i både venstre og højre side med dine fingre. Start ved tindingerne og bevæg dig ned mod underkæben. Masser derefter temporalis-musklen i begge sider. Start ligeledes ved tindingerne og bevæg dig herefter bagud henover øret mod baghovedet.

Således kan du selv løsne dine spændte kæbemuskler, som kan være årsager til kæbesmerter.

Hvis årsagen til smerterne i kæben skal findes i fx tandproblemer, dårlig kropsholding eller tilbagevendende undertrykkelse af følelser, vil kæbespændingerne højst sandsynligt vende tilbage. I sådanne situationer bør man kontakte en kropsterapeut, tandlæge eller sin egen praktiserende læge.

Behandling af kæbespændinger

Kæbespændinger og smerter i kæben kan afhjælpes med kropsterapi, da der arbejdes med, hvad der psykisk ligger bag kæbespændingerne. En kropsterapeut vil blandt andet kunne løsne musklerne i kæben og med massageteknikker behandle smerter i kæbe og tinding.

En kropsterapeut vil ligeledes kunne hjælpe klienten til at forstå, hvorfor spændingerne sidder i kæben og hjælpe klienten med at ændre på sine mønstre.

På den måde er en kropsterapeutisk behandling ikke blot en massage, men en behandling, som skaber en anden fremtid for klienten. En fremtid, hvor vedkommende kan tage nogle andre valg – f.eks. at udtrykke sin vrede – og dermed undgå kæbespændinger og hovedpine i fremtiden.

Seneste indlæg

Stress behandling

Stress behandling

Der findes endnu ikke en samlet officiel strategi for stress behandling. Stress betragtes ofte som en personlig udfordring, hvilket kan gøre det

Stress test

Stress test

En guide til stress tests I en verden, hvor tempoet konstant øges, og presset bygger sig op, er det vigtigere end nogensinde

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen

Stress på jobbet- mere almindeligt end du tror Stress på arbejdspladsen er desværre utroligt almindeligt. Og ifølge Stressforeningen, bliver der hver dag