Indhold

Sådan virker kropsterapi

Sådan virker kropsterapi

Indhold

Hvordan virker kropsterapi?

Kropsterapi virker på flere planer. Med kropsterapi kan du arbejde fysisk med smerter eller skavanker. Men du kan også få en dybere indsigt i psykiske problemstillinger ved at bygge bro mellem krop og hoved. Tanker, følelser og handlinger er dele af en helhed, og kropsterapi virker ved at tage udgangspunkt i dette. Følelser er ikke bare noget, der foregår i vores hoved, men en kropslig ting vi mærker. Det er noget vi føler.

Dine tanker og følelser påvirker din krop – og omvendt.

Hvordan virker kropsterapi – på det fysiske plan?

På det fysiske plan virker kropsterapi ved at løsne kroppen og skabe gennemstrømning i vævet, så næring kan optages og affaldsstoffer udskilles så effektivt som muligt. Den pulserende massage skaber – evt. i kombination med tryk, stræk, akupressur, zoneterapi og åndedrætsteknikker – de bedste muligheder for kroppen til at helbrede sig selv.

En kropsterapeut ser også på de enkelte kropsdeles sammenhæng med resten af kroppen. Kroppen opfattes som en helhed i den forstand at en blokering et sted kan påvirke kroppen et andet sted. Blokeringer kan f.eks. ligge i et led og derved nedsætte bevægeligheden – ikke kun i leddet men også i den del af kroppen, som må kompensere for det låste(blokerede) led.

Faktisk er det ikke altid det oprindeligt låste led, der giver de største smerter. Det kan også være det kompenserende område i kroppen, der gør, at vi i første omgang går til behandling. Ved at løsne både symptomet og årsagen virker kropsterapi ikke bare lindrende, men også helbredende.

Hvordan virker kropsterapi – på det psykiske plan?

Kroppen husker. Og gemt i kroppen ligger vores livserfaringer, som “aftryk” i muskler og organvæv.

Der kan være stor forskel på, hvordan et barn udvikler sin kropsholdning alt efter hvilke direkte og indirekte beskeder, det har fået gennem opvæksten.

Groft set kan man se det sådan:
Har barnet fået kærlighed, trøst og støtte, vil det højst sandsynligt bære sig selv mere åbent. Har barnet derimod manglet anerkendelse, støtte og tro på eget værd, vil steder i kroppen lukke sig og spænde op.

Den øverste del af ryggen vil f.eks. ofte være spændt på personer, som har manglet følelsen af støtte i livet. Og et barn, der gang på gang er blevet afvist, vil til måske til sidst holde op med overhovedet at gøre sig set og hørt for at undgå smerten ved afvisningen. Dette viser sig som en lukket kropsholdning, hvor skuldrene er trukket ind og ned og hvor ryggen er lidt sammenfalden: Barnet gør sig helt konkret mere usynlig.

Denne kropsholdning – og følelsen bag – kan over årene glide over i ubevidstheden. Hverken kropsholdning eller følelsen af mangel på støtte og anerkendelse fylder som sådan noget i tankerne. I stedet viser det sig som tegn og symptomer. Måske gør skuldrene ondt. Måske er der hele tiden sådan lidt ubehag og spændt i ryggen. Det kan også være, at nogle ting hele tiden går skævt i livet, eller at der er en gennemgående følelse af tristhed, indestrengt vrede eller sorg.

Krop og psyke i samarbejde

Kropsterapi virker ved at skabe kontakt mellem det fysiske og det psykiske og bringe det tilbage ind i bevidstheden. Herfra kan vi nemlig arbejde med det og slutte fred med fortiden. Det, der styrer os fra det ubevidste, kan vi ikke ændre på.

Det er ikke usædvanligt at glemte minder dukker op, mens der arbejdes med kroppen. Pludselig ser man et billede fra fortiden, som man ikke har tænkt på i mange år. Dette er kroppen egen visdom, dens egen måde at fortælle os om det, vi har prøvet at skubbe væk. Og når vi kan give slip både mentalt og fysisk, kan selv  de dybeste spændinger forløses. Nogle klienter omtaler det som at blive født igen. Andre som at få en helt ny krop.

Hvad virker kropsterapi på?

Den kropsterapeutiske behandling har vist sig virkningsfuld på en lang række problematikker og sygdomme. Bl.a. gigt, stofskifteproblemer, rygsmerter, lændeproblemer, frossen skulder, museskader, allergier, migræne, spændingshovedpine, angst, depression, uforløst sorg og vrede, stress, piskesmæld og andre fysiske og psykiske smertetilstande.

Kroppen har en fantastiske evne til at helbrede sig selv, når blot den gives de bedste muligheder for det. Stressfaktorer og ubalancer i muskler, led, organer og psyke forhindrer kroppen i at arbejde optimalt og dermed helbrede sig selv. Grundlæggende kan man sige at kropsterapi virker ved at genoprette balancen, så både krop og psyke bidrager til regenerering og hvile.

Seneste indlæg