Indhold

Smerter

Smerter i højre eller venstre side?

Indhold

Nogle får ofte mere ondt i den ene side af kroppen, end de gør i den anden. Ved at lægge mærke til højre og venstre side af din krop, kan du lære rigtig meget om dig selv og den måde, som du lever dit liv på – f.eks. om dine smerter kommer af problemer i dine relationer.

Venstre side af kroppen er vores feminine side og har at gøre med intuition og følelser. Den afspejler, hvordan vi har det med at give og modtage kærlighed og omsorg, være kreative og følge vores intuition. Højre side af kroppen er vores maskuline side og er handle- og viljesiden. Den har at gøre med at tage beslutninger og føre dem ud i livet. Det er den myndige og intellektuelle del af vores væsen.

Læs også: Livet er fuld af beslutninger – lær at forstå din krops mening om dem

Hvis vores feminine side fylder for meget, har vi måske mange gode intentioner, men får aldrig handlet på dem. Er vi derimod alt for dominerede af vores maskuline side, er sikkert vi gode til at handle, men gør det ofte i blinde, da vi ikke lytter til vores intuition og følelser. Det er vigtigt, men ikke altid lige let at finde en balance, hvor vi lytter til både vores feminine og maskuline side.

Hjernens og kroppens sider

Vores hjerne har også en maskulin og en feminin side. Og de fleste af os er dominerede af den ene hjernehalvdel, hvilket siger meget om, hvordan vi møder verden.

Hjernens halvdele er omvendt i forhold til kroppen. Højre hjernehalvdel kontrollerer kroppens venstre side, og venstre hjernehalvdel kontrollerer højre side – nerverne “krydser” på deres vej fra hoved til krop. Venstre hjernehalvdel er den maskuline, logiske og rationelle side, mens højre hjernehalvdel er den feminine, kreative og intuitive side.

Læs også: Hvorfor får jeg migræne, hver gang jeg går gennem den dør?

Personer, der styres mest af venstre hjernehalvdel, tænker hurtigt og forholder sig til informationer, efterhånden som de dukker op. Først senere kobler de tingene sammen og kigger på det store billede. Omvendt sætter personer, der styres mest af den højre hjernehalvdel, med det samme tingene ind i en større sammenhæng og fordyber sig først bagefter i detaljerne. De er ofte mere indadvendte og følsomme.

Dine smerter kan hænge sammen med dine relationer

Udover at følelserne i højre og venstre side af kroppen relaterer sig til vores egen maskuline og feminine side, kan problemer her også fortælle noget om, hvorvidt vores smerter og spændinger kommer fra os selv eller udefra. Højre side relaterer sig til de forventninger vi lægger på os selv, og venstre side relaterer sig til et ydre pres, vi har svært ved at bære.

Problemer i højre side af kroppen kan relatere sig til vores mandlige relationer, f.eks. vores far, mand, chef eller bror. som vi har problemer med. På samme måde er det med venstre side, som afslører problemer i relation til kvinder i vores liv, f.eks. vores mor, hustru, chef eller søster.

Læs også: Dine ømme skuldre kan fortælle meget om dine følelser

Eksempel:
Thomas er i midten af tyverne og har jævnligt ondt i højre knæ. Han prøver at starte sin egen virksomhed, og det er han vildt optaget af. Men hans far, som selv er selvstændig, vil hele tiden blande sig for fortælle, hvordan tingene skal gøres. Derfor kigger han sin søn over skulderen, retter ham i alle små fejl og kommer med mange råd. Det påvirker Thomas langt mere, end han giver udtryk for. Han vil gerne gøre sine egne erfaringer, men han føler ikke, at han får lov at stå på egne ben. Hver gang faren træder til med råd og vejledning, har Thomas lyst til at sige fra og bede faren respektere, at det altså er Thomas’ egen forretning. Men alligevel bøjer han som et siv i vinden og får ikke sagt noget. Således fortsætter situationen måned efter måned. 

Hvad ville der mon ske, hvis Thomas fandt modet til at sige fra overfor sin far? Hvad ville der ske, hvis Thomas lærte at stå på egne ben og ikke lod sine holdning bøje overfor farens indblanding? Som nævnt relaterer højre side af kroppen sig til det maskuline – i dette tilfælde til Thomas’ egen far. Og som du kan læse her, så kan knæene fortælle os, om vi er for stædige eller om vi bøjer som siv i vinden.

Det er ikke altid nemt at finde den rette balance mellem de to sider. Men det gælder om hele tiden at være i kontakt med vores følelser og intuition og samtidig være stærke og målrettede.

 

Find en behandler nær dig

Totum Kropsterapeuter – hele landet

Seneste indlæg