Indhold

Symptomer på angst

Symptomer på angst

Indhold

Angst er en almindelig følelsesmæssig tilstand, som næsten alle oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er en naturlig reaktion på stress og trusler, men nogle gange kan det udvikle sig til en overvældende og vedvarende tilstand. I denne artikel vil vi udforske tegn på angst, herunder de fysiske symptomer, tvangstanker og hvordan angst føles.

Følelsesmæssige symptomer på angst

  • Ængstelse og uro: Angst begynder ofte som en følelse af nervøsitet, frygt eller bekymring. Hvis man lider ag angst kan man opleve en konstant følelse af uro og ængstelse. Man kan føle, at noget frygteligt vil ske, selvom der ikke er nogen åbenbar grund til det.
  • Tvangstanker: Tvangstanker er uønskede og gentagne tanker, der kan være skræmmende eller foruroligende. De kan fokusere på fare, renhed, tvivl eller andre temaer, der skaber angst.

Fysiske tegn på angst

Angst kan have betydelige fysiske indvirkninger for kroppen, og mange af dem falder sammen med de symptomer man også forbinder med stress da den fysiske kæmp-eller-flygt respons er meget lig hinanden i begge følelsestilstande. Nogle af de mest almindelige fysiske symptomer på angst inkluderer:

  • Hjertebanken: Hjertet kan slå hurtigere eller føles som om det springer slag over.
  • Åndenød: Mennesker kan have svært ved at trække vejret og føle, at de ikke får nok luft.
  • Sveden: Overdreven svedproduktion er almindelig ved angst.
  • Rysten: Skælvende hænder eller krop kan forekomme.
  • Muskelspændinger: Muskler kan føles spændte og ømme.
  • Kvalme: Nogle oplever maveproblemer, kvalme eller opkastning.
  • Svimmelhed: Følelsen af svimmelhed eller balanceproblemer kan opstå.

Hvordan føles angst?

Angst kan opleves meget forskelligt fra person til person. Nogle beskriver det som en følelse af spænding eller en klump i brystet, der gør det svært at slappe af. En generel følelse af uro og rastløshed er også almindelig når man lider af angst, hvilket kan gøre det svært at finde indre ro. Nogle gange kan verden også virke uvirkelig, drømmeagtig eller fjern. Endelig fører angst ofte til konstante bekymringer om fremtiden, sundhed, økonomi eller andre aspekter af livet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at angst kan vise sig på forskellige måder, og at hver persons oplevelse er unik.

Angstanfald

Et angst anfald er en intens og overvældende oplevelse, der kan ramme pludseligt og uventet. Det er et udslag af angstlidelser, såsom panik angst eller generaliseret angst.

De Første Tegn:

Et angstanfald kan begynde uden nogen åbenbar udløser eller forvarsel. En person kan føle sig relativt rolig og pludselig mærke de første tegn på et angstanfald. Dette kan inkludere en følelse af ubehag, nervøsitet eller at hjertet pludselig begynder at slå meget hurtigt.

Fysiske Symptomer:

Når et angstanfald opstår, kan de fysiske symptomer intensiveres og blive overvældende:

Hjertebanken er en almindelig reaktion under et angstanfald. Hjertet begynder at slå hurtigt og kraftigt, som om det forsøger at hoppe ud af brystet, hvilket i sig selv kan opleves meget skræmmende og dermed bidrage til at øge intesisteten af angstfølelsen..

Samtidig med hjertebanken kan åndenød blive et udtalt symptom. Vejrtrækningen bliver hurtig og overfladisk, og det kan føles som om, man ikke får nok luft. Denne følelse af kvælning kan yderligere forøge angstniveauet.

Sveden er en anden markant fysisk reaktion under et angstanfald. Personen begynder at svede kraftigt, og huden kan føles fugtig og kold som følge af den øgede kropstemperatur.

Rysten er også almindeligt under et angstanfald. Skælvende hænder eller endda hele kroppen kan forekomme som følge af den øgede adrenalinproduktion i kroppen.

Endelig kan nogle opleve mavesmerter, kvalme eller fordøjelsesproblemer som en del af kroppens kamp-eller-flugt reaktion under et angstanfald. Disse symptomer kan yderligere bidrage til ubehaget og angsten, der opleves under episoden. Det er vigtigt at huske, at symptomerne ved et angstanfald kan variere fra person til person, og at de er en del af kroppens naturlige reaktion på stress og angst.

Angst symptomer hos voksne:

Angst er en tilstand, der påvirker voksne på forskellige måder, og dens symptomer kan variere både i intensitet og hyppighed. Voksne, der oplever angst, kan opleve en række almindelige symptomer, der påvirker deres daglige liv.

Søvnproblemer er en udbredt konsekvens af angst hos voksne. Dette kan omfatte søvnløshed, hyppige mareridt eller at de vågner mange gange i løbet natten.

Angst kan også gøre det vanskeligt at koncentrere sig og udføre opgaver effektivt. Problemer med koncentration er almindelige, hvilket kan påvirke jobbet og daglige aktiviteter negativt.

Irritabilitet er en anden almindelig følge af angst. Voksne med angst kan blive let irriterede og har tendens til at reagere overdrevet på små irritationer i deres omgivelser.

Nogle mennesker med angst undgår situationer eller steder, der udløser deres angst. Dette kan inkludere at undgå sociale arrangementer, offentlige steder eller andre situationer, der skaber ubehag.

Endelig kan kronisk angst have en negativ indvirkning på den fysiske sundhed. Det øger risikoen for sundhedsproblemer som hjerteproblemer, fordøjelsesproblemer og andre komplikationer, hvilket understreger vigtigheden af at forstå og håndtere angst hos voksne. Det er vigtigt at huske, at symptomerne og deres sværhedsgrad varierer fra person til person, og at der er hjælp og behandling til rådighed for dem, der lider af

Angst symptomer hos børn og unge:

Børn og unge, der oplever angst, kan udvise en bred vifte af symptomer, der påvirker både deres krop og sind. Disse symptomer kan variere i intensitet og form, men de er alle tegn på angst.

Fysiske symptomer er en almindelig manifestation af angst hos børn og unge. Dette kan inkludere mavesmerter, hovedpine, muskelspændinger, overdreven sveden, hjertebanken eller kvalme. Disse fysiske reaktioner skyldes ofte kroppens kamp-eller-flugt reaktion, der aktiveres under angst.

Følelsesmæddige symptomer er også udbredte. Angst kan vise sig som intens frygt, vedvarende bekymring, nervøsitet eller irritabilitet. Børn og unge, der lider af angst, kan have svært ved at berolige sig selv og kontrollere deres følelser.

Søvnproblemer er en hyppig konsekvens af angst. Dette kan inkludere mareridt, hyppige opvågninger om natten eller generel uro, der gør det vanskeligt at opnå en god nattesøvn.

En anden måde, angst kan påvirke børn og unge, er ved at føre til undgåelse af situationer, steder eller aktiviteter, der udløser deres angst. Dette kan føre til social isolation og begrænsninger i deres daglige liv.

Angst kan også have en negativ indvirkning på skolepræstationen. Børn og unge kan have svært ved at koncentrere sig eller deltage i skoleaktiviteter.

Nogle unge med angst udvikler fysiske tics eller gentagne ufrivillige bevægelser eller lyde som følge af deres angst.

Endelig kan nogle børn og unge udvikle en tendens til perfektionisme og undgåelse af fejl. Dette kan føre til intens angst og en konstant frygt for at skuffe sig selv eller andre.

Om angst tests

Spørgsmålet dukker til tider op hos folk, som oplever uforklarlige kropslige reaktioner på objektivt set harmløse situationer. Pludselig får de hjertebanken, svedeture, varme- eller kuldefølelser, rystelser eller uvirkelighedsfølelser, og de spørger sig selv ”Har jeg angst?

Det kan i sådanne situationer virke nærliggende at tage en hurtig angst test på nettet og få klar besked med det samme, og der findes en lang række tests du kan prøve hos praktiserende psykologer, og de er nemme at finde med en søgning.Men før du giver sig i kast med en angsttest, er der en række spørgsmål, du bør stille sig selv først:

• Hvorfor søger du information om angst?
• Hvad vil du bruge resultatet til?
• Hvad kan en angst test egentlig fortælle om angsttilstande generelt?
• Hvad er en angstanfald test?

Hvordan kan du bruge en angst test?
Mange søger information, fordi de er i tvivl, om det de føler, er angst. Her kan en online angst test fremstå mindre formel end at skulle opsøge sin praktiserende læge, en psykolog eller en kropsterapeut.

En sådan angst test kan tages, mens man sidder i sofaen derhjemme og har tid til at mærke efter. Men her er det vigtigt at være opmærksom på, at en online angst test – ligegyldigt hvem der tilbyder den – ikke kan give et nuanceret billede af en mulig angsttilstand eller kunne stille en diagnose.

Det eneste en angst test kan give, er en indikation af, om man har angst. Så den kan være et godt værkstøj til at få klarhed over, om det måske er på tide at søge hjæp. Men hvis du lider af angst i sværere eller lettere grad, kan en angst test ikke give dig råd, vejledning eller den hjælp, som du muligvis søger. Søg derfor hjælp, hvis du har kropslige eller psykiske problemstillinger, som du mistænker, kan være relateret til angst.

Behandling af angst symptomer

I kropsterapien hjælper vi med at at balancere det autonome nervesystem:  Det autonome nervesystem, bestående af det sympatiske og parasympatiske system, regulerer kroppens indre funktioner. Det sympatiske system, kendt som “kæmp eller flygt”, aktiveres under stress, mens det parasympatiske system fremmer afslapning og restitution. Når du har et angstanfald er det sympatiske system på overarbejde, og en bedre balancering af dette system, vil give dig mere ro.
Denne ro vil hjælpe dig til at kunne være i følelsen af angst, uden at flygte fra den eller kæmpe imod den. Det er gennem de kropslige reaktioner, vi stille og roligt behandler de angst symptomer, som du oplever, når du bliver presset. Efterhånden lærer du angstens reaktioner i kroppen så godt at kende, at kroppen bliver tryg med følelsen – og dermed slipper angsten sit tag i dig.

Du kan læse mere om behandling af angst her

Eller finde den nærmeste kropsterapeut her

Kropsterapeuter hele landet

Seneste indlæg