Indhold

Kropsterapi – alt om den kropsterapeutiske behandling

Indhold

Hvad er Totum kropsterapi?

Kropsterapi behandlingen søger at skabe balance på både et mentalt og fysisk plan.

Kropsterapi er en behandlingsform, der skaber rum til det enkelte menneske, og behandlingen består af pulserende massage, meridianmassage, akupressur, zoneterapi, ledfrigørelser og samtale. Det er efterhånden alment accepteret, at krop og psyke hænger sammen, og kropsterapi arbejder ud fra denne sammenhæng.

Vores tanker, følelser og erfaringer påvirker kroppen – og lagres i kroppen. Du kender sikkert til følelsen af sommerfugle i maven eller en klump i halsen. Dette er tydelige eksempler på, hvordan kroppen og følelserne hænger sammen. På samme måde sætter sorg, vrede og frygt deres aftryk i kroppen, og hvis de ikke bliver forløst, udtrykt eller bearbejdet, kan hele det kropslige aftryk sætte sig fast i kroppen i form af spændinger og ubalancer.

Fastlåst sorg kan begrænse vejrtrækningen og påvirke lunger og tyktarm. Bærer vi rundt på en vrede, kan vi få en fnysende vejrtrækning. Og frygt og angst påvirker binyrerne og sender nervesystemet alarmberedskab.

Kropsterapiens funktion er at åbne kroppen igen, når den er blevet lukket, spændt og smertende. Når kroppen åbnes, åbnes også vores sind, og vi får mere “plads til at være”. Når vi lærer at slippe vores spændinger, får vi helt konkret mere plads i kroppen, og dette mærkes tydeligt som en slags ny frihed eller en ny plads til sig selv.

 

Hvad indeholder en Totum kropsterapi uddannelse?

Kropterapi uddannelsen på Totum bygger på mesterlærer-princippet. Vi mener nemlig, at man lærer et håndværk som dette bedst, hvis man indgår i en tæt sparring med dygtige lærere.

Kropsterapi uddannelsen er delt op i 3 overordnede faser.

1.

Først skal værktøjskassen på plads. Med værktøjskassen mener vi alle de teknikker, du skal bruge for at løsne en krop fra top til tå. De pulserende massageteknikker er grundstenen i behandlingen, og du lærer, hvordan du kan behandle nakke, arme, ben, ryg osv. med disse teknikker. Derudover arbejdes der med stræk og tryk, der ligeledes afspænder kroppen. Alt dette hører ind under “værktøjskassen”. Faktisk er alene denne værktøjskasse så effektiv, at mange af vores elever hurtigt tilbyder kropsbehandlinger med stor succes.

2.

Når værktøjskassen er på plads, begynder arbejdet med indføling og nærvær. Denne del handler bl.a. også om at kunne mærke forskellen på blokering og flow, og der undervises i meridianlære og kroppens sammenhænge. Meridianlæren giver en forståelse af, hvordan muskler, organer og følelser hænger sammen. Med denne viden kan vi forstå, hvorfor visse følelser giver bestemte symptomer og muskelspændinger. Meridianlæren giver os også mulighed for at arbejde med en problematik fra flere vinkler, så behandlingerne bliver så effektive som muligt.

3.

Sidste del af kropsterapi uddannelsen handler om at sætte alle delene sammen til en helhed. Følelser, krop, indføling, meridianer, muskler, led og klientsamtale. Når alle brikkerne samles til en helhed kan vi også behandle vores klienter ud fra en helhedsopfattelse. Når alle disse ting mødes, bliver kropsterapi til et livsforandrende håndværk.

 

Kropsterapeut uddannelsen

På Totums kropsterapeut uddannelse foregår undervisningen ved briksen. Enten behandler du eller også bliver du selv behandlet. Ved at fokusere på håndværket, små hold og masser af behandlertid ved briksen kan vi tilbyde en kompetencegivende kropsterapeut uddannelse på bare 1 år. Sammenlignet med andre kropsterapi uddannelser, som f.eks. Body-sds eller Manuvision, er dette væsentligt kortere tid. Alligevel får du noget særligt med på Totum – Skolen for kropsterapi. Du får et forløb, som stiller dig stærkt som behandler, fordi vi fokuserer på, at du skal ud og behandle. Derfor har vi optimeret undervisningsformen og uddannelsen efter det.

At uddanne sig til kropsterapeut er at lære et håndværk, og læringsprocessen er naturligvis afgørende for, hvor godt håndværket læres. Lærer man bedst ved at være 40 elever og 1 lærer i en klasse – eller lærer man bedst i en klasse med 12 elever og 2 lærere?
Vi synes, svaret er åbenlyst.

Som elev på Totums kropsterapeut uddannelse kan du – udover undervisningen – desuden deltage i de fælles øveaftener en gang om ugen. Her møder eleverne op på kryds og tværs af holdene og øver med hinanden. Styrken ved disse aftener er, at nye elever kan få hjælp af de elever, der er nået længere i forløbet. Og de erfarne elever lærer en masse af at formidle den kunnen, de har tilegnet sig, videre til andre.

 

Hvad er forskellen på kropsterapi, kropsbehandling og massage?

Kropsbehandling, kropsterapi og massage er forskellige ord, der til dels dækker over det samme; nemlig arbejdet med kroppen. Alligevel er der nogle forskelle.

Ordet kropsbehandling kan dække over behandlinger, der fokuserer på kroppen, og således kan både kropsterapi og massage siges at være kropsbehandlinger. Derimod adskiller massage sig fra kropsterapi ved at arbejde med kroppen uden krop/psyke-sammenhængen.

I massage bruges ofte olie til at hjælpe hænderne med at glide over musklerne. Dette kan give en mere overfladisk behandling, da det ikke på samme måde er muligt at fastholde et tryk på en spænding eller lave pulserende massage. Dette kommer bl.a. til udtryk i de mange former for massage, der er mere wellness-orienterede end egentlig behandlende.

Kropsterapi er en dybdegående, behandlende form for kropsbehandling, som skaber balance både kropsligt og psykisk. I behandlingen bruges ikke massageolie, men i stedet en række pulserende massageteknikker som løsner kroppen effektivt og skaber flow og gennemstrømning. Som nævnt er også forståelsen af kroppens sammenhæng med psyken en integreret del af kropsterapien.

 

Hvorfor skal jeg vælge kropsterapi som behandlingsform?

Du skal vælge kropsterapi, hvis du vil mærke forandring. Vi kalder kropsterapi for et livsforandrende håndværk – for det er det, vi ser. Både hos vores klienter og i forhold til eleverne på vores kropsterapi uddannelse.

Gennem uddannelsen lærer du som elev et unikt håndværk. Du lærer at behandle krop og psyke, og du bliver selv behandlet året igennem. Det betyder, at du, udover at få værktøjerne til at gå ud og behandle dine klienter, også kommer på en personlig udviklingsrejse. Du lærer dig selv at kende på en helt ny måde, og du bliver i stand til at stå stærkt som behandler overfor dine klienter.

Som kropsterapeut kan du hjælpe en bred vifte af mennesker med varierende problematikker. Du kan hjælpe håndværkeren med ondt i skulderen, sportsudøveren med en skade, direktøren med stress, kontorassistenten med rygproblemer osv osv. For nogle vil kroppens smerter være på et meget fysisk plan. For andre afspejler kroppen en psykisk/mental problematik, som skal forløses før kroppen får det bedre. Og ofte kan en tilsyneladende simpel fysisk problematik faktisk være et tegn på et dybereliggende problem.

Måske kender du nogen som har bøvlet med de samme smerter i lang tid? Nogen som bare altid får ondt i lænden, i nakken eller i skuldrene? Hvorfor mon de aldrig kommer helt af med problemet, og hvorfor hjælper konventionel massage kun i et par dage?

Måske har deres smerter en dybereliggende årsag, som de ikke har fået øje på.

En Totum kropsterapeut ved hvordan kroppen og psyken hænger sammen. Det er en integreret del af kropsterapeut uddannelsen.

Vidste du f.eks. at lænden hænger sammen med angsten for at miste eller blive svigtet?
At skuldrene fortæller en masse om dig?
Eller at nakken har at gøre med overdreven selvkontrol, tilbageholdelse og stivhed i sindet?

Det vigtige åndedræt

Et frit åndedræt er et vigtigt element i kropsterapi behandlingen. Åndedrættet sætter os i kontakt med vores krop og hjælper os til at slippe vores spændinger. I et frit åndedræt kan mellemgulvsmusklen diafragma bevæge sig frit og trække luften dybt ned i lungerne, hvorefter musklen afslappes og den brugte luft kan slippe ud. I åndedrættet ligger hele processen i at tage livet ind og give slip på det gamle. Det er også gennem åndedrættet, at vi kan berolige et overaktivt nervesystem – bl.a. fordi en fri og dyb vejrtrækning påvirker nervus vagus – den vandrende nerve. Jo friere vi kan trække vejret, jo friere kan vi leve vores liv; vi kan være i flow.

Som elev på Totum – Skolen for kropsterapi lærer du at frigøre et låst åndedræt. Spændinger i maven, omkring ribbenskanten, solar plexus eller på ryggen kan alle være med til at begrænse vores evne til at tage imod og give slip. Både i åndedrættet og generelt i livet. De pulserende teknikker og forståelsen af sammenhængene i kroppen, giver et effektivt behandlingsfundament, som åbner kroppen op og slipper åndedrættet fri.

 

Kroppen husker…

Kroppen tager form efter det liv, vi lever. De fleste af os kender til at en stillesiddende og inaktiv hverdag kan give problemer: Smerter i skuldre, lænd og nakke. Hovedpine. Energiforladthed. Dette er nok ikke nyheder for de fleste.

Men kroppen husker også det liv, vi har levet. Ja, faktisk kan kropsholdningen og de handle- og følelsesmønstre som styrer vores hverdag være formet mange år tilbage. Barndommen, som er en sårbar tid, kan sætte sine spor – selv i en familie uden åbenlyse problemer som f.eks. misbrug og vold. Det er her, vi danner mange af de handle-, føle- og forsvarsmønstre som følger os gennem livet.

Men også andre oplevelser i livet har et kropsligt aftryk.

En sorg, vi aldrig har fået bearbejdet, kan lukke kroppen og afskærme os fra smerten ved at leve og miste. Et uheld, som ikke umiddelbart “burde” give problemer, kan aktivere en frygt, som ikke vil slippe. Dette – og alle de andre ting som livet indeholder – former os som mennesker og som kroppe.

Gennem kropsterapi får vi adgang til denne kropslige hukommelse som nogle gange kan være svær at sætte ord på. Vi kan komme ind og arbejde med de fysiske og psykiske forsvarsværker, som vi har bygget op for at skærme og beskytte os. Vi skal ikke blive sure over, at vi har bygget de forsvar op. De har tjent os godt på et tidspunkt, hvor vi har følt os truede af overvældelse, smerte eller frygt. Men sandsynligvis står de også i vejen for en masse ting nu. Det kunne f.eks. være nærhed og kærlighed.

Hvordan foregår en kropsterapi behandling?

Under den kropsterapeutiske behandling ligger du i undertøj under et tæppe på briksen. Inden behandlingen går i gang vil du tale med din kropsterapeut om, hvordan han/hun kan hjælpe dig, og om hvad du søger behandling for.

Selve behandlingen starter med at din terapeut varmer kroppen op og gør den klar til at modtage kropsbehandlingen. Du vil opleve en masse af de puslerende massageteknikker, som både løsner op for muskelvæv og led, beroliger kroppen og skaber gennemstrømning og lymfecirkulation.

Enhver behandling er forskellig. Hver behandler er forskellig, og det samme er hvert menneske som ligger på briksen. Nogle har brug for at snakke. Andre har brug for stilhed. Nogle har brug for en massage med masser af bevægelse og dybde. Andre har brug for en blid, vuggende behandling der beroliger nervesystemet.

En del af kunsten som behandler er at kunne give det, der er brug for. Og da det ikke altid er muligt for klienten at sige med ord, må behandleren bruge sin indføling. Og denne evne trænes også på uddannelsen. Ja, faktisk er det én af de absolut vigtigste ting, vi vil lære vores elever. For uden den opstår der ikke tillid og tryghed hos klienten. Og uden tillid og tryghed kan man ikke give slip.

Hvad kan behandles med kropsterapi?

Kropsterapi kan bl.a. bruges i behandling af:

Muskelsmerter, ledsmerter, hovedpine, rygproblemer, lændehold, hold i nakken, migræne, iskiassmerter, maveproblemer, eksem og allergi, menstruationssmerter, museskader, tennisalbue, stress, angst, udbrændthed, søvnproblemer, chok og traumer og piskesmæld.

Med de rette betingelser er kroppen rigtig god til at hjælpe sig selv på ret køl. Men uforløste følelsesmæssige problematikker, fysiske blokeringer og låsninger kan imidlertid gøre det svært for kroppen at regenerere og fungere rigtigt. Kropsterapi hjælper kroppen med at genfinde sin balance, så den igen kan fungere optimalt. Får vi ofte hovedpine eller er ryggen altid øm, jamen, så er der måske noget kroppen prøver at fortælle. Og hvis vi lytter, så kan vi både lære os selv bedre at kende, slippe for smerter og opleve den frihed, der findes i en fri krop.

 

Seneste indlæg